Paaudžu centrs Baltinavas vidusskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus:

Paaudžu centra izveide Baltinavas novadā (2012-2013), E-veikala izveide Balvu novada un Baltinavas novada amatnieku izstrādājumu pārdošanai, popularizēšanai (2013), Baltinavas vidusskolas teritorijas zaļās zonas pilnveide (2013) un Paaudžu centra ģimeņu skola (2013).

 Mērķis: Izveidot Paaudžu centru Baltinavas novadā – daudzfunkcionālu  izglītības, kultūras, sociālā atbalsta punktu novadā, kas pulcēs dažādu sociālo un vecuma grupu iedzīvotājus, nodrošinot saturīgu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu, savu spēju un personības attīstīšanu.

Galvenie darbības virzieni:

Uz Baltinavas vidusskolas bāzes izveidots paaudžu centrs – veikta telpas renovācija, nodrošināšana ar mēbelēm, aprīkošana ar nepieciešamo inventāru un tehnoloģijām. Ar darbam nepieciešamo inventāru un materiāliem nodrošinātas vizuāli plastiskās mākslas, floristikas, tautas mūzikas apguves, etnogrāfiskās dejas apguves, kokapstrādes, aušanas, sporta aktivitāšu, datorprasmju, dzīvesziņas, novada vēstures mantojuma un angļu valodas mācību grupas.

Paaudžu centra darbības ilgtspēja tiek nvedota, sadarbojoties skolai, pašvaldībai, nevalstiskajām organizācijām un novada uzņēmējiem.

Balvu novada un Baltinavas novada amatnieku izstrādājumu pārdošanai un popularizēšanai ir izveidots e-veikals, kas apvieno amatniekus kopējai sadarbībai, veicina uzņēmējdarbību un stiprina sadarbības saites ar kaimiņu novadu amatniekiem, radot labumu vietējai kopienai.

Skolēni, jaunieši un visas kopienas iedzīvotāji iesaistās paši savu ideju īstenošanā, pilnveidojot Baltinavas vidusskolas teritorijas zaļo zonu.

Tiek sniegts atbalsts ģimenēm pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgai attīstībai un sagatavošanai skolai, paplašinot kvalitatīvu izglītības pakalpojumu pieejamību lauku bērniem un viņu ģimenēm un sniedzot atbalstu pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgi attīstītas personības veidošanai un sagatavošanai skolai.

 

Kā atzīst projektu īstenotāji, Baltinava ir bagāta ar:

– cilvēkiem, kuri darbojas projektā;

– prasmi saglabāt un nest sava novada kultūrvēsturisko tradīciju mantojumu;

– prasmi sadarboties ar sava novada NVO organizācijām: „Sukrums”, „Vaivariņi”, „Jaunieši Baltinavai” un novada pašvaldību!

Partneri: biedrība „Sukrums”

Kontakti: baltinova@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Mazpulku rudens ražas skate Baltinavā

okt27. oktobrī Baltinavas vidusskolas Paaudžu centrā notika mazpulku pasākums, kuru  Baltinavas vidusskolas mazpulka vadītāja Laura Meščanova atklāja ar vārdiem: „Šajā rudenīgi saulainajā dienā esam sapulcējušies vismaz divu iemeslu dēļ. Gatavojoties Latgales reģionālajam mazpulku forumam, esam noorganizējuši vietējo starpnovadu mazpulcēnu rudens ražas skati, un priecājamies, ka tā šogad notiek Baltinavā. Šis gads ir īpašs Baltinavas vidusskolas mazpulkam, ir pagājuši 20 gadi, kopš tas ir dibināts. Tāpēc šodien mums būs iemesls to nosvinēt. Un, protams, mēs esam visi kopā, lai savstarpēji iepazītu viens otru, lai jauki pavadītu laiku.” Turpināt lasīt…

Baltinavas vidusskola Comenius Skolu partnerības projectā: tikšanās Leipcigā

comenius419.jūnijā Baltinavas vidusskolas delegācija: projekta vadītāja skolotāja Tatjana Bolgarova, skolotājas Agita Zelča un Laura Meščanova, skolēni Dailis Langovskis, Anastasija Bolgarova, Viktorija Kušnire un Edgars Jermacāns uzsāka ceļu uz Vācijas pilsētu Leipcigu, kurā notika pēdējā Comenius Skolu partnerības projektā „Klimata pārmaiņas” iesaistīto valstu tikšanās. Līdz 22. jūnijam  projekta dalībnieki no Vācijas, Čehijas, Polijas un Latvijas prezentēja savus pētījumus par cilvēku ieradumiem attiecībā uz dabas aizsardzību, atkritumu šķirošanu, transporta izmantošanu, izvēlēto apkures veidu un „zaļo dzīvesveidu”. Kopīgi tika izvērtētas arī projekta laikā gūtās atziņas. Turpināt lasīt…

Baltinavas vidusskolēni izzina Rīgu

Ekskurs 1Baltinavas vidusskolas 9. un 10. klases skolēni kopā ar vēstures skolotāju 11. maijā devās uz Rīgu, lai apmeklētu Padomju Latvijas Valsts drošības komitejas ēku – Stūra māju, Latvijas televīziju un Zaķusalas televīzijas torni. „Visvairāk mūs iespaidoja čekas kambaros redzētais. Uzzinājām, kā darbojās padomju represīvā iestāde – čeka. Mūs pārsteidza gides stāstītais par cilvēku bezspēcību pretoties padomju okupācijas varai, par cilvēku aizturēšanas apstākļiem, par pratināšanu, spīdzināšanu, pazemošanu. Necilvēcīgi bija arī ieslodzīto uzturēšanās apstākļi. Stūra mājas apmeklējums radīja emocionāli smagas izjūtas, bet tas mums lika novērtēt, ko nozīmē personiskā brīvība, vārda brīvība mūsdienās,”- tā savus iespaidus raksturo skolēni. Turpināt lasīt…

Par drošību internetā – saruna eTwinning projekta ietvaros Baltinavas vidusskolā

apr7.aprīlī Baltinavas vidusskolā tikās Baltinavas vidusskolas un J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēni, lai nosvinētu eTwinning nacionālā projekta „Profils sociālajā tīklā – mans īstais CV” noslēgumu. projekta aktivitātes notika martā un aprīlī, to skolēni izstrādāja anketas „Mans profils sociālajā tīklā” un veica anketēšanu abās projekta skolās, aptaujājot 5.-9. klašu skolēnus. Tika veidotas arī fotokolāžas un plakāti par tēmu „Kopā par labāku, drošāku internetu!”. Visi materiāli publicēti eTwining vidē. Turpināt lasīt…

Putniem veltītas dziesmas un būrīši ieskandina pavasari Baltinavā

putnu dienas1Aprīlī kā ik gadu Latvijā notiek pavasara Putnu dienas. Baltinavas vidusskolā  Putnu dienas sagaidīšana aizsākās jau marta beigās, kad Baltinavas vidusskolas mazpulcēni sadarbībā ar mājturības un tehnoloģiju skolotāju Valentīnu Keišu gatavoja putnu būrīšus pūcei, strazdiem, zīlītēm.  Šeit lielu paldies gribās teikt ne tikai Valentīnam, bet arī z/s „Riekstiņi” un Viktoram Graudumniekam par atsaucību un materiāliem, lai būrīši varētu tapt. No 1.līdz 10. aprīlim būrīšus varēja apskatīt skolas 1.stāvā. Turpināt lasīt…

Putnu dienas un tikšanās ar ornitologu Baltinavas Paaudžu centrā

putnu dienas-afisa_lekcija_1Pavasaris klāt, un Baltinavas vidusskolā notiek Putnu dienas. To galvenais pasākums būs 10. aprīlī, kad Paaudžu centrā notiks ornitologa Viestura Ķerus lekcija “Kā putni sarunājas”. Pēc tam skolēni pašu gatavotos putnu būrīšus uzliks kokos Baltinavas vecajā parkā Supenkas upes krastos, kur, īstenojot biedrības “Jaunieši Baltinavai” projektu, top “Ontona i Annes parks”. Par Putnu dienu norisi un ornitologa lekcijas organizēšanu jāpateicas Baltinavas vidusskolas mazpulka vadītājai Laurai Meščanovai.
Ar sveicienu no Latgales Imants Slišāns Baltinavā

„ Zinu, esmu drošs” Baltinavas vidusskolā

fotoo5Tieši pirms skolēnu pavasara brīvdienām 13. martā Baltinavas vidusskolas 1. – 4. klašu skolēnu un sešgadīgo bērnu grupai notika fotoorientēšanās un drošības jautājumu pasākums „Zinu, esmu drošs”. Sākumā visi bērni sapulcējās skolas aktu zālē. 1. – 4. klašu skolēniem tālākās pasākuma aktivitātes bija apvienotas ar foto orientēšanos un to vadīja sākumskolas skolotāji, bet mazie pirmsskolēni visus uzdevums veica ar skolotājas Tatjanas Leicānes atbalstu Paaudžu centrā. Katra sākumskolas klase saņēma pirmās fotolapas. Skolēniem bija jāatpazīst klases telpa, kas attēlota fotolapā, un uz to vietu jādodas. Turpināt lasīt…

Dabas draugu pēcpusdiena Baltinavas vidusskolā

putniJau novembrī stāstījām kā mēs, Baltinavas vidusskolas mazpulcēni, gatavojām putnu barotavas. Kopš tā brīža putniņus arī barojām un vērojām. Ziema pamazām iet uz otru pusi, bet vēl tomēr krietns laiks līdz siltajām pavasara dienām. 19. februārī mazpulcēni Paaudžu centrā bija noorganizējuši pasākumu „Dabas draugu pēcpusdiena”, lai skolas mazākos dabas draugus no 1. – 5. klasei aicinātu izveidot videi draudzīgas, oriģinālas un radošas putnu barotavas no mājās  bieži vien vairs nevajadzīgiem priekšmetiem: piena pakām, PET pudelēm un sietiņiem un citiem materiāliem. Ideja organizēt šādu pasākumu radās pēc LOB (Latvijas ornitologu biedrības) izsludinātā konkursa „Barotavas putniem no otrreiz izmantotiem materiāliem”. Turpināt lasīt…

Baltinavā cāļus skaita arī pavasarī

Zetoni_2015_afisaKatru gadu februāra otrajā sestdienā Baltinavas vidusskolā notiek 12. klases Žetonu vakars, kas vienlaikus ir arī absolventu salidojums. Jau tradicionāli pirms šiem svētkiem Ziemeļlatgales reģionālajā laikrakstā “Vaduguns” tiek veidota skolai veltīta lappuse. Tas ir kā sveiciens svētkos un neliels ieskats skolas notikumiem bagātajā dzīvē. Šogad Žetonu vakars bija 14. februārī, bet pirms tam, 10. februārī laikraksta “Vaduguns” lasītājus uzrunāja atvērums “Baltinavas vidusskola aicina”, kas ir arī bagāts ar fotogrāfijām, jo tās pastāsta vairāk par vārdiem. Vērtējiet paši! publikacija par skolu

Danskovītes „Latgola.lv” grāmatā „Latvijas novadu dārgumi”

Foto_Latvijas_novadu_dargumi29. janvārī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notikušie grāmatas „ Latvijas novadu dārgumi” atvēršanas svētki bija īpašs notikums arī Baltinavas vidusskolas saimei un visiem baltinaviešiem, jo grāmatā līdz ar 73 novadu vērtību aprakstiem iekļauts arī Anitas Ločmeles raksts par lugas „Latgola.lv” izrādi Latvijas Nacionālajā teātrī. Kopumā Latvija bija pārstāvēta no ziemeļiem līdz dienvidiem un no austrumiem līdz rietumiem. Daudziem bija grūtības izvēlēties savu dārgumu, jo viss likās svarīgs: atjaunotās pilis un muižas, pilskalni un cilvēki. Izvēle tomēr bija jāizdara, un tā tapa šī dārgumu grāmata. Turpināt lasīt…