Asares pamatskola kā kopienas centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus: Būsim kopā (2009-2010),  Esam kopā (2012-2013), Sabiedriskā talka (2013).

Mērķis: Aktivizēt iedzīvotāju un skolēnu līdzdarbošanos aktuālu problēmu risināšanā, brīvā laika lietderīgā pavadīšanā; vietējās kopienas saglabāšana un saliedēšana, ceļot sabiedrisko kapacitāti.

Galvenie darbības virzieni:

Dažādas interešu grupas, rosinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu: literāri dramatiskā interešu grupa (literārā materiāla meklēšana, atlase un kombinēšana svētku bagātināšanai; literāri dramatisku priekšnesumu sagatavošana pasākumiem u.c.), kokapstrādes interešu grupa (sadzīves priekšmetu, loģisko un prāta spēļu un sporta un sporta spēļu inventāra izgatavošana), sporta interešu grupa (tenisa spēles un sacensības, novusa spēles un sacensības, trenažieri, dienas nometne, pārgājiens, galda spēles), IKT un video interešu grupa (video operatora meistarības kurss, video materiāla apstrāde ar PC, OS un lietojumprogrammu uzstādīšana) un 3.- 4.gadīgo bērnu interešu grupa (saskarsmes un sadarbības prasmju veidošana, attīstošie uzdevumi, individuālo spēju attīstīšana un rotaļas).

Prakses un pieredzes apmaiņas klubiņš pieaugušajiem – dārzkopība, pavārmāksla, puķkopība, rokdarbi u.c., labdarības pasākumi, tautas tradīciju saglabāšana.

Mūžizglītības lekciju cikls – psihologa lekcijas, speciālistu lekcijas, praktiķu padomi.

Biedrība sadarbībā ar Aknīstes novada pašvaldību un Asares pagasta pārvaldi, kā arī ar aktīvākajiem iedzīvotājiem apzināja ziedojumu iespējas, kopīgi izstrādāja 2009.gadā nojauktas daudzdzīvokļu mājas agrākās teritorijas renovācijas plānu un tā apspriešanu, kā arī ir noorganizēta sabiedriskā talka teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai.

 Partneri: biedrība „Kopā-2”

Kontakti: reno1996@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Asarē top skaistums

DSC01719Gribi zināt, kā to dara? Pamēģini! Projekta “Esam kopā” ietvaros, Asares pamatskolā 16.novembrī bija dota iespēja pamēģināt radīt ko skaistu sirdij un praktiskam pielietojumam, kā arī kopā pavadīt pāris stundas, lai apgūtu lentīšu izšūšanu. Vairāk stāsta fotogrāfijas. Turpināt lasīt…

Asares pagasta Ancenē mācās sapņot un strādāt kopā

LaukumsCik daudz var paveikt visi kopā! Kopīga sapņošana un plānošana, kopīgs darbs un līdzekļi! Nu laukums starp daudzdzīvokļu mājām Ancenes centrā sācis atdzīvoties! Vēl gada sākumā nojauktās mājas vietā un tās apkārtnē – nelīdzena, tukša zeme, bet pavasarī viss sākās. Vispirms – projekta iesniedzējas biedrības „Kopā 2”, pārmaiņu skolu iniciatīvas Asares darba grupas, Asares pagasta pārvaldes un Aknīstes novada pašvaldības pārstāvju kopīgā sapulce par darbības izvēli pilsoniskās līdzdalības veicināšanai. Turpināt lasīt…

Ancenes kopienas ļaudis iepazīst savu Sēliju

DSC01 “Stingri stāvam uz savas seno sēļu zemes, strādājot un sadarbojoties Sēlijas svētībai.” Uz Viesītes informācijas stenda uzrakstītos vārdus varam attiecināt paši uz sevi – mēs esam šeit, dzīvojam, strādājam, audzinām bērnus un dodamies ekskursijās pa Sēliju. 30. jūlijā Ancenes kopienas iedzīvotāji devās ekskursijā. Mēs apmeklējām maizes ceptuvi “Dona” Salā, viesojāmies Salas skolas vēstures muzejā un klausījāmies gides – bioloģijas skolotājas Pārslas Stirnas stāstījumu. Turpināt lasīt…

Mākslas plenērs Asarē

M_pleners_darbs9.- 11.jūlijā Asares pamatskolā notika mākslas plenērs Jēkabpils mākslas skolas Aknīstes filiāles skolotājas Evas Jočas vadībā. Piedalīties plenērā bija uzaicināts ikviens, kam bija vēlme radoši izpausties mākslā. Skolotāja iepazīstināja skolēnus ar plenēra norises gaitu, piedāvāja uzskates materiālu ar dažādiem dabas motīviem. Tika piedāvāta iespēja strādāt dažādās tehnikās un pielietot dažādus materiālus – pasteļkrītiņus, krāsainos zīmuļus, ogli, flomasterus, akvareļkrāsas, guaša krāsas, kā arī parasto zīmuli. Turpināt lasīt…

Asarē uzzied krāsas

krāsas_121.marta pēcpusdienā aktu zālē visus 5.- 9.klašu skolēnus gaidīja „Krāsu māmuliņa” koši raibā tērpā. Dalībnieki ieradās katrs savas izvēlētās krāsas apģērbā, ko bija papildinājuši pat ar atbilstošiem aksesuāriem. Skanot I.Ziedoņa „Krāsaino pasaku” vārdiem, katrs dalībnieks prezentēja savu tērpu. „Krāsu bērni” un citi klātesošie noklausījās vadītājas stāstījumu par to, kas ir krāsas un kā tiek veikta krāsu terapija. Spēles dalībnieki iepazīstināja citus ar krāsu nozīmi un to ietekmi uz cilvēka organismu. Turpināt lasīt…

Jaunumi no Asares

Lielisku veidu, kā pastāstīt par sevi un savā kopienā notiekošo atradusi Asares projekta komanda. Un tas, ka tiek skaitīts, cik dienas atlikušas līdz projekta beigām, cerams, nav skumji, bet uzmundrinoši – lai katru dienu gribētos piepildīt ar visu, ko tā var sniegt un ko no tās var paņemt. Ieskatieties https://sites.google.com/site/sflesamkopa/ un – varbūt veidojiet ko līdzīgu.

Ieguldītais turpina strādāt

“Aknīstes novada skolas gatavas jaunajam mācību gadam,” tā mums ziņo laikraksts “Brīvā Daugava”, pie viena pastāstot jaunas labas ziņas par Gārsenes un Asares pamatskolām, mūsu iniciatīvas dalībniekiem. Abu skolu pedagogi atzīst, ka Sorosa fonda – Latvija ietvaros iegādātās lietas – trenažieri, mājturības un amatniecības kabinetu iekārtojums, spēles un citas, turpinās padarīt skolēnu ikdienu interesantāku un mācību darbu kvalitatīvāku.  Turpināt lasīt…

Apturi mirkli… videofilmu veidošanas pieredze Asarē

Laiks aizplūst kā smiltis smilšu pulkstenī… Arī izdomāti stāsti paliek pie mums…Asares pamatskolas prezentācija mpeg2

Meistardetektīvs 2 filmēšana pabeigta

2010.gada 12.septembrī tiek uzfilmētas  MEISTARDETEKTĪVA 2 pēdējās epizodes. Filmēšanas laukumā visu rīta cēlienu valda rosība – aktierus vien uz rokas pirkstiem saskaitīt nevar, bet kur nu vēl līdzjutēji, administrācija, auto, velosipēdi un daudz kas cits. Noskaņojums ir možs, darbs veicas, materiāls ir uzfilmēts. Priekšā – videomateriāla izvērtēšana, atlase, atbilstoši scenārijam un montāža. Slaidrādē pasākuma dalībnieki filmēšanas laukumā. No filmēšanas laukuma

Sagatavoja: Valērijs Venediktovs

Asares projekta pieredzes apmaiņas brauciens

Rudeni sākām ar pieredzes braucienu, kura laikā guvām daudz jauku iespaidu. Lūk, daži no tiem:

Viesojamies „Bitēs” Ancenē, kur savas puķu dobes, sakopto mājas apkārtni izrāda Anita un Velta Tamanes. Turpināt lasīt…