Užavas pamatskolas attīstošā rotaļu centra 3-6 gadīgie bērniem pilnveidošana

Mērķauditorija: Projekta ieguvēji būs ģimenes un bērnu vecāki. Tiks atrisināts jautājums par bērnu pieskatīšanu un nodarbināšanu laikā, kad vecāki atrodas darbā vai ir aizņemti.

Mērķis: Izveidot rotaļu centru 3-6 gadīgiem pirmsskolas vecuma audzēkņiem Užavas pagastā, tādējādi nodrošinot daudzpusīgu attīstību un izglītību.

Aktivitātes:

Katra bērna aktivitātes un individualitātes attīstīšana, atbalstot viņa vēlmi aktīvi darboties, izzināt apkārtējo pasauli un sabiedrības dzīves norises;

Bērnu sagatavotība skolai, attīstot prasmju, iemaņu kopumu un apjomu, kas nepieciešamas, lai bērni varētu veiksmīgi iekļauties skolas dzīvē;

Uzlabot bērnu komunikācijas spējas ar vienaudžiem un pieaugušajiem, garantēt drošību.

Rezultāts: Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots rotaļu centrs bērniem, kas nākotnē piesaistīs bērnus Užavas pamatskolai, saglabājot izglītības iestādi Užavas pagastā. Rotaļu grupa dos iespēju attīstīt dažādas prasmes, attīstīs valodu, muzikālās spējas un komunikācijas prasmes.

 

Visi projekta jaunumi:

Svētku sveiciens no Užavas

Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet –
Lai aiziet pie Tevis un palūko,
Kā Tev šais Ziemsvētkos iet? Turpināt lasīt…

Dāvana Užavas nākotnei.

Mūsdienās katram cilvēkam ir nepieciešams patstāvīgi noteikt savas dzīves perspektīves, izvirzīt sev mērķi un atbilstoši savām spējām un piedāvātajām iespējām atrast veidus un līdzekļus, lai tos īstenotu. Katrs cilvēka dzīves posms ir unikāls, un tam ir sava vērtība jaunas pieredzes un prasmju apguvē. Mūsu sabiedrībai ir vajadzīgas radošas personības, jo tās ir sabiedrības bagātība. Radoša darbība orientē cilvēku uz nākotni, uz cilvēka iztēles realizāciju. Viss, ko radījušas cilvēka rokas, ir iztēles un uz iztēli balstītas radošas darbības rezultāts. Iztēle ir atkarīga no iepriekšējās pieredzes. Tas viss, ko bērns redz un dzird, sagatavo pamatu viņa turpmākajai radošajai darbībai. Iztēle ir neatņemama cilvēka radošās darbības sastāvdaļa, un to attīstīt jāsāk jau agrā bērnībā Turpināt lasīt…

Rudens svētki Užavas rotaļu grupā.

Šogad septembris iepriecināja ar siltām, saulainām un vasarīgām dienām. Bieži tās nomainīja lietavas, vēstot par rudens tuvošanos un liekot raizēties par ražas novākšanas darbiem. Turpināt lasīt…

Užavas pamatskolas rotaļu centrs pievelk gan bērnus, gan vecākus

Šodien, 22. septembrī  Užavas pamatskolā bija lieliska iespēja satikt  Rudens māti, kā arī aktīvās projekta sievas un pašus ķiparus un viņu vecākus, kas izrāda neviltotu prieku par to, ka Užavas pamatskolā savu darbīgo dienu rotaļu centrā var pavadīt arī 3-6 gadīgie užavieši (un ne tikai :) ). Skolotājas Guntra, Inta, Ilze un Anita kautrīgi,  tomēr lepni stāsta par savu lielo veikumu un sapni, kas tapis, pateicoties pirmajam pašu uzrakstītajam un atbalstu ieguvušajam projektam. Ar atzinību ir jānovērtē viņu “funktieris”: ja vēlies skolēnus savā skolā rītdien, tad domā par to, kā bērni ar vecākiem iestaigā taku uz skolu jau šodien. Turpināt lasīt…

Užava: Dodot mazliet no sevis, kopā veidojam mūsu bagātību

Sniedzot atbildi uz jautājumu “Kas man ir Latvija un ko es varu tai sniegt?”, Užavas pārstāves izteica vienkāršu, bet tik ļoti aktuālu domu, ka,  ja mēs katrs dosim no sevis to mazumiņu, tad kopā izveidosim mūsu lielo bagātību.  www.youtube.com/watch?v=iVKudzkgiSI

Projekta īstenošana Užavas pamatskolas rotaļu centrā.

Laiks negaida,

Tas aizsteidz  nemanāms un kluss.

Mēs viņam līdzi ejam.

Tā roku  rokā aizsteidz mūsu dienas.

Liekas, ka vēl tikai pirms neliela brīža ir sācies 2009./2010. mācību gads.  Klusi un nedaudz sabijušies mazie pirmsskolas grupas bērni kopā ar vecākiem pulcējās savā klases telpā. Nu jau mācību gads beidzas un  kopīgi varam atskatīties uz  šogad paveikto. Klusie un biklie bērni pārvērtušies par atraktīviem un zinātkāriem  bērniem. Turpināt lasīt…

Ierosinoši notikumi Užavā

Užavas projekts ir viens no tiem, kurā lieli ieguvēji ir pirmsskolas vecuma bērni, kuriem ievērojami paplašinājušas iespējas izzināt pasauli, rotaļāties un mācīties skaitās telpās, saņemot zinošu pedagogu atbalstu.

Ir vērts sazināties, ieklausīties un pārņemt viņu pieredzi!

Užavā aktīvi darbojas attīstošo rotaļu centrs bērniem

Projekta „Užavas pamatskolas attīstošā rotaļu centra 3-6 gadīgiem bērniem pilnveidošana” īstenošana tika uzsākta tūlīt pēc SFL finansiālā atbalsta saņemšanas.

Jau no 2009. gada novembra bērni regulāri apmeklē logopēda un angļu valodas nodarbības. Pēc angļu valodas nodarbībām audzinātājas ierastā „uzredzēšanos” vietā saņēma sveicienu „goodbye”, savukārt logopēdu kāds bērns iedomājās esam dakteri, tādēļ apmeklēt pirmās nodarbības nebija pierunājams. Novembrī bērni apmeklēja ventspilnieces M. Klušas mākslas studijas gleznu izstādi Užavas Tautas namā. Savukārt 16. decembrī, pateicoties SFL finansiālajam atbalstam, bērniem tika sagādāta jauka Ziemassvētku dāvana – izrādes Sniegbaltītes skola” apmeklējums Liepājas teātrī.

Turpināt lasīt…