Dzīvotprieka skola Turlavas pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Dzīvotprieka skola (2009.-2010.), Dzīvotprieka skola 2 (2012.-2013.), Sajūti prieku!  (2013.).

Mērķis: visi kopā veicinām veselīgas, aktīvas un pašpietiekamas kopienas veidošanos Turlavā – sekmēt sadarbību un partnerību vietējā kopienā, padarot skolu par vietu  jaunai pieredzei un zināšanām visām paaudzēm un iedzīvotāju grupām, uzlabot aktīvas atpūtas iespējas ģimenēm ar bērniem. Radīt priecīgu pieradumu iznākt no mājām, sadarboties un mācīties mūža garumā, vienlaikus uzņemoties atbildību par savu, kā personības, un pagasta, kā kopienas, konkurētspēju.

 Galvenie darbības virzieni:

Galvenās aktivitātes  plānotas dažādu kopienas paaudžu un sociālo grupu sadarbībai risinot sev aktuālus jautājumus:

1.            Dzīves skola – dalīšanās pieredzē un zināšanās ;

2.            Radošās darbnīcas- dzīvesprasmju apguvei visai ģimenei;

3.            Saprasties prieks – kopādarbošanās prasmes bērniem un jauniešiem;

4.            Sajūtu prieks- sportošana un nodarbības veselībai;

5.            Pūralāde – nodarbību un pasākumu cikls sava mantojuma apzināšanā;

6.            Pepijas skoliņa- nodarbības mazajiem, kamēr mammas mācās.

 Izveidotas atraktīvas un drošas vietas izveide aktīvām āra nodarbībām ģimeņu atpūtai.

 Skolotāju profesionālās kapacitātes celšana mācīšanas un mācīšanās procesā, IT doto iespēju izmantošana stundās (kritiskās domāšanas, datorprasmju, metodikas kursi), skolēnu aktīva iesaiste e-vides veidošanā skolā un pagastā, pilnveidotās datorprasmes izmantojot mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs (fakultatīvās nodarbības informātikā, dažādu veida prezentāciju prasmju izmantošana sava, skolas, pagasta saziņas tīkla veidošanā).

Konkurētspējas un pašnodarbinātā motivācijas celšanai – svešvalodu un datorprasmju pamatu apguve, amatu darbnīcas, dzīvesgudrību skola, kur iegūtais noderētu kā zemnieku saimniecības īpašniekam un mājas mātei, tā bērniem un jauniešiem, kuri vēl nav atraduši īsto vietu dzīvē (praktiski darbi, kuru galaprodukts ir derīgs mājas vai realizējams tirgū, treniņgrupas, mācības pieaicinātu pasniedzēju un vietējo zinātāju vadībā).

Paralēli visās augstāk minētajās aktivitātēs tiek akcentēts prieks būt turlavniekam, pierādot savu varēšanu gan ikdienas darbā, gan sacensībās, gan kopīgi svētkus svinot.

 Īstenotais projekts  motivēs kopienas cilvēkus  aktīvi līdzdarboties  apkārtējās vides kvalitatīvā uzlabošanā, iedrošinās tālākizglītībai un pašizaugsmei. Skola kalpo sadarbības vieta un resurss.

Partneri: biedrība Dzīvotprieks

 Kontakti: zandaspulgite@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Ķoniņu diena Turlavā

vesturiskie-lasijumi.w24.augustā Turlavā notika kārtējā Kuršu ķoniņu diena, kad no daudzām Latvijas vietām uz Turlavu atbrauca viesi no dažādām Latvijas vietām, no Liepājas, Ogres, Kandavas, Rīgas, Grobiņas, Kuldīgas, Aizputes, Snēpeles, un, protams, vietējie. Svētku iniciators un rīkotājs ir Turlavas pamatskola, finansiālie atbalstītāji – Sorosa fonds Latvija, Turlavas pagasta pārvalde, un vietējo iedzīvotāju pienesums, kā arī biedrības „Dzīvotprieks” piedalījās Kuldīgas novada pašvaldības izsludinātajā konkursā – kultūras pasākumu organizēšanā, kas arī piešķīra naudu šo svētku organizēšanā. Secinājums – kopā esam spēks un kopā varam daudz! Turpināt lasīt…

Turlava: saules siera ritulī

liekam galda un garsojam Pirms Jāņu laikā, katrā mājā noris darbi, tiek pušķotas sētas, un gatavots cienasts. Lai mūsdienās neaizmirstu sentēvu ieražas un tās tiktu godā celtas, tad Turlavas „Dzīvot prieka skola – 2” pieaicināja saimnieces, lai iemācītu siet sierus vietējiem ļaudīm un atsvaidzinātu atmiņu tām mājsaimniecēm, kas to sen nav darījušas, jo kā zinām ir teiciens, noderīgs ir viss aizmirsts vecais. Izrādījās tas nemaz nav tik grūti, sējām svaigos sierus ar sezama sēklām, ar zaļumiem, ar garšvielām un, protams, arī tradicionālo ar ķimenēm. Turpināt lasīt…

Tā skrēja Ķoniņi

atrakcija_ķoniņu_stilā2.jūnijā Turlavā notika „Skrējiens – 2013”, ko papildināja tautas skrējiens „Tā skrēja Ķoniņi”. Tautas skrējienā piedalījās, gan ciemiņi, gan vietējie iedzīvotāji liels, vai mazs visi skrēja, un prieks par tiem, kas bija padomājuši par tērpa noformējumu, jo tautas skrējienam tēma bija – „Tā skrēja Ķoniņos”. Skaistāko tērpu īpašniekiem, dāvinājām māla krūkas un vāzes, bērniem tika pa saldumam. Neraugoties uz lielo karstumu, tautas skrējienā piedalījās 202 skriet gribētāji, par to liels prieks, jo tas nozīmē, ka mums rūp sava veselība, jo veselīgā organismā tikai var dzimt jaunas idejas un darba spars. Turpināt lasīt…

Turlava: dalāmies pieredzē un iegūstam divtik

masaza_eteriskas_ellasMācīties un uzsākt ko jaunu var jebkurā vecumā, tas ir pierādījies arī pie mums Turlavas „Dzīvot prieka skola 2” laikā. Dalīties pieredzē nozīmē daudz vairāk nekā mēs spējam iedomāties, jo no līdzcilvēki daudz iegūst.  Mūsu iecienītākās nodarbības ir dalīšanās pieredzē, jo kaimiņš vai draugs, kas dzīvo te pat līdzās ir spilgts piemērs tam, ka mēs varam, un ka drīkstam uzdrīkstēties. Paši nemaz nezinājām, bet pateicoties SFL projektam, meklējam savā apkaimē cilvēkus ar dažādām interesēm un atradām Ivetu Pļaviņu, Turpināt lasīt…

Turlava: kad mājās sēdēt negribas,

tad dodamies uz skolu, kur atrodas aizvien vairāk darāmā. Otrdienu vakari kļuvuši īpaši darbīgi. Tā Turlavā, kur joprojām mājo ķoniņu gars. Par to vairāk lasiet “Kurzemnieka” publikācijā. Turlava febr 2013

Turlavas skola maza, bet darbīga

Vasaru ar darbīgiem plāniem uzsākuši turlavieši. Pagasta iedzīvotāji pamazām mācās nākt kopā un vismaz uzklausīt jaunumus, savukārt skolā dzīve kūsā kā ziemā, tā vasarā. Joprojām jūtama arī Pārmaiņu skolu projektā gūtā uzrāvierna sekas. Īpašs prieks par to, ka pagājušā gada vasaras nometnes dalībnieki šogad dosies pašu pelnītā ekskursijā. Viņu vāktās zāļu tējas, fasētas speciāli darinātos maisiņos ar Turlavas vārdu, pārdotas par aptuveni 100 latiem – ar lepnumu par savējiem stāsta skolas direktore Ināra Uzulēna. Vairāk par turlaviešu jaunumiem var uzzināt no nesenās publikācijas laikrakstā “Kurzemnieks”.  Turlava – junijs 2011

Ķuršu ķoniņu diena Turlavā

Paldies, paldies-  Turlavas „Dzīvotprieka skolai”  21.augustā skanēja no Kurzemes, Rīgas un pat no Rēzeknes,  no kurienes bija atbraukusi Vidiņu ģimene. Ar SFL atbalstu Turlavā  īstenojās pasākums „Kuršu ķoniņu diena”. Sarosījās  gan vēsturnieki – skolā notika vēsturiskie lasījumi, gan  Kuldīgas novada  muzejs, kas uz skolu atveda krātuves materiālus par kuršu  ķoniņiem.  Turpināt lasīt…

Kuršu ķoniņu diena Turlavas apkaimē

Lejaskurzemes laikraksts “Kurzemnieks” ziņo, ka 21. augusts Turlavā būs veltīts kuršu ķoniņiem. Sorosa fonda Latvija un novada domes atbalstīto pasākumu rīko Turlavas pamatskola, Zanda Spuļģīte ir projekta direktore. Šajā dienā sev interesantas un noderīgas nodarbes un informāciju atradīs gan vēstures, gan aktīvu nodarbju cienītāji. Tiksimies Turlavā! Turpināt lasīt…