Sabiedriskie centri Jaunaucē, Šķēdē, Zaņā un Sātiņos

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Pārmaiņu iespēja reorganizētajām skolām Saldus novadā (2009.-2010.), Sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā (2012.-2013.), Jaunauces pils – iedvesmas avots tūrismam un mājražošanai (2013), Pirmsskolas vecuma bērnu attīstībai  (2013.) un Rotaļu laukumam būt! (2013)

 

Mērķis: Ar inovatīvām metodēm veicināt vietējo iedzīvotāju mūžizglītību, sabiedrisko aktivitāti un dzīves kvalitāti, lai attīstītu reorganizētās Saldus novada skolas par daudzfunkcionāliem izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centriem.

Galvenie darbības virzieni:                        

Interešu un radošo darbnīcu nodarbības Zaņā, Šķēdēm Jaunaucē un Sātiņos dažādām interesēm: sporta nodarbības lieliem un maziem; drāmas nodarbības lieliem un maziem; „Pērlīšu un šūšanas darbi”; līnijdejas; amatniecība un rokdarbi; datorkursi; ģitārspēles nodarbības; radošā darbnīca „Animācija”; radošā darbnīca „Zīda apgleznošana”; radošā darbnīca „Veidošana”.

Izveidots pirmsskolas vecuma bērniem piemērotu attīstošo rotaļlietu, spēļu un sporta inventāra Nomas punkts, kā arī tiek vadītas izglītojošas un praktiskas nodarbības vecākiem ar bērniem.

Labiekārtots bērnu rotaļu laukumu Saldus novada Šķēdē, labiekārtošanas procesā piedalījās skolas darbinieki un skolotāji, kā arī mazo bērnu vecāki un viņu ģimenes.

Izveidota pils suvenīru sērija, pilī izveidots tirdzniecības stends ar vietējiem identitātes produktiem – vīnu, amatnieku darinājumiem, pārtikas ražojumiem, pirtslietām, veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos Saldus novada attīstībā, attīstot mazo uzņēmējdarbību un stiprinot partnerības starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un vietējām iniciatīvas grupām.

Partneri: biedrības „Mēs – Jaunaucei”, „Mantinieki” un „Gaismas pusē”

Kontakti: laine.bluma@saldus.lv

Visi projekta jaunumi:

3 x 4 Saldus gaumē

imagesCA9D5PSKNākamajā nedēļā Saldus novadā notiks ļoti jauka vides nometne: visos četros iniciatīvas ietvaros izveidotajos Sabiedriskajos centros bērni no visiem četriem pagastiem veselas četras dienas būs kopā un aktīvi darbosies. Katru dienu bērni dosies uz kādu no pagastiem, lai izzinātu un darbotos saistībā ar katra pagasta vides īpašajām vērtībām. Novadnieku pagasta teritorijā atrodas Dabas liegums – Sātiņu dīķi ar daudzām interesantām putnu sugām, Zaņas pagastā atrodas Zaņas dabas taka ar Juras laikmeta iežu nogulām un atsegumiem, Jaunaucē bērni iepazīs Jaunauces pils parku – cilvēku veidotu objektu, bet Šķēdē piedalīsies zaļā sporta nodarbībā. Tāds būs mūsu vasaras 3 x 4! Stāstīsim, ko būsim atklājuši. Turpināt lasīt…

Saldenieces viesojas Beverīnas novadā

brauciens22.oktobrī, pašā zelta rudens plaukumā, Saldus projekta īstenošanas grupa, tātad 6 aktīvas meitenes, viesojāmies pie aktīvajām Beverīnas novada meitenēm – Lindas, Brigitas, Ingas un Sandras. Vispirms jau braukšana cauri pusei Latvijas pavēsā, bet ļoti skaistā rudens dienā, kad līdzenos Kurzemes un Zemgales ceļus nomaina paugurainie Vidzemes ceļi. Beverīnas novadā nonācām krietni laicīgāk, tāpēc vispirms apskatījām Rūtiņu kļavu un tad devāmies uz Trikātas pamatskolu, kur mūs laipni sagaidīja Beverīnas novada projekta direktore Linda Krūmiņa, Trikātas pamatskolas direktore Brigita Avišāne un Brenguļu sākumskolas direktore Sandra Kaufmane. Turpināt lasīt…

Dāmu seminārs „Es varu un es daru!” Šķēdē

Damu_seminars_Skede_-_pirma_di_1624. un 25.augustā Saldus novada Šķēdes Sabiedriskajā centrā projekta „Sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā” ietvaros notika dāmu seminārs „Es varu un es daru!”. Par notikušo stāsta Inta Švaža, projekta koordinatore Šķēdē: Tās bija divas iedvesmojošas, darbīgas, emocijām un nodarbībām pārbagātas dienas nedēļas nogalē Šķēdes sabiedriskajā centrā. Ideja, ka tam jābūt dāmu semināram, nāca pēkšņi un ar lielu pārliecību. Mēdz teikt – ja ko vēlies, tad dari! Turpināt lasīt…

Zaņā jaunieši „izsapņo” savu nākotnes uzņēmumu

vasaras nometne 130. un 31.jūlijā Saldus novada Zaņas Sabiedriskajā centrā notika jauniešu nometne „Mans sapņu uzņēmums”. Vasaras vidū, saulei logos mijoties ar vasarīga lietus mākoņiem, 20 jaunieši ar aizrautību mācījās, kā veidot savu sapņu uzņēmumu. Teorētiskās nodarbības nomainīja praktiski vingrinājumi, radošajās nodarbībās tapa uzņēmumu logo un reklāmas, un, lai pavisam nenogurtu pie galdiem, jaunieši aktīvi sportoja sporta nodarbībās. Turpināt lasīt…

Zaņā draudzīgi sporto ģimenes un draugu kompānijas!

jūnijs. wSestdien, 8. jūnijā pie Zaņas pagasta sporta angāra norisinājās Ģimeņu sporta svētki, kurās atļauts startēt bija arī draugu kompānijām. Ģimeņu sporta svētku idejas autors bija Sandis Gedominskis, kurš projekta „Sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā” ietvaros sava un kaimiņu pagastu iedzīvotājiem organizē aizraujošas sporta nodarbības un pasākumus. Lai līdzvērtīgi varētu konkurēt ģimenes ar maziem bērniem un ģimenes, kur ir pusaudži vai tikai pieaugušie, Sandis bija izdomājis netradicionālus sacensību veidus, kur vairāk bija nepieciešama veiksme, nevis meistarība. Turpināt lasīt…

Saldus novadā turpina strādāt četri sabiedriskie centri

IMG_3029-wSaldus novada projekta īstenotāji ir paveikuši ziemas un pavasara darbus – sporta, radošās, estētikas, modes, ārstnieciskās vingrošanas, vizuālās mākslas, teātra un citas nodarbības, piedalījušies Saldus novada svētku izstādē un nu gatavojas vasaras sezonai. Sabiedriskie centri veidojas četrās vietās – Zaņā, Šķēdē, Jaunaucē, Sātiņos, un katrai vietai ir atšķirīgs, savs neatkārtojamais valdzinājums. Veiksmīgi ir izdevies piesaistīt papildus finansējumu, sadarbojoties ar trīs nevalstiskajām organizācijām – Turpināt lasīt…

Nodarbības Zaņā pulcina daudzus iedzīvotājus

Dažādās nodarbībās janvārī piedalījās 82 iedzīvotāji! Par to esam lepni un laimīgi. Zaņas pagastā ļoti mīl sportu, tāpēc  tikai likumsakarīgi, ka dažādu nodarbību cikls visa 2013. gada garumā aizsākās tieši ar sporta nodarbībām. Sporta darba organizators Sandis pirmajā nodarbībā dažādu paaudžu iedzīvotājiem trenēja veikt basketbola soda metienus un izpildīt dažādus vingrinājumus, kas uzlabo prasmi spēlēt basketbolu. Uz abām nodarbībām kopā ieradās 24 dalībnieki, kuri kopā ne tikai apguva jaunas prasmes, bet arī aizvadīja jautru draudzības spēli. Turpināt lasīt…

Zaņas pagasta ļaudis tiekas savā skolā

„Izskatās, ka mums ir izdevies pievērst iedzīvotāju uzmanību, jo pagastā par notiekošo jau cilvēki čalo, tāpēc ceru, ka izdosies iekustināt daudzus,” saka Aiga Jurova, projekta koordinatore Saldus novada Zaņas pagastā. Zaņa ir viena no četrām vietām Saldus novadā, kur skolas cenšas atgūt otro elpu un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi apkārtējo cilvēku interesēs. Turpināt lasīt…

Saldus novadā turpinām attīstīt sabiedriskos centrus

Mēs esam ļoti priecīgi par iespēju turpināt iesākto un uzsākt jaunas aktivitātes Sorosa fonda-Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2.kārtas projektā „Sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā”. Piedalījāmies gan pirmajā darba seminārā Siguldā, gan ievadkonferencē Rīgā. Visas dienas bija ļoti piepildītas ar jaunām zināšanām, pozitīvām emocijām un jauniem draugiem, un nu esam gatavi kopīgi turpināt darbu pie tā, lai skolu ēkās Jaunaucē, Zaņā, Šķēdē un Sātiņos pulcētos dažādu paaudžu pagasta iedzīvotāji, brauktu ciemiņi un valdītu mājīga atmosfēra. Kopš 1. kārtas projekta īstenošanas beigām 2010.gada novembrī Zaņas, Jaunauces un Šķēdes pagastos skolu telpās darbu turpina pirmsskolas izglītības grupas, un katra vieta ir atradusi savu veidu, kā turpināt pastāvēt nu jau vairs ne skolai, bet sabiedriskajam centram savā pagastā. Turpināt lasīt…

Atklājas jēdzīgu vīru lietas

Meklējot liecības par „Pārmaiņu skolu” paveiktā sekām, sestdien iegriezāmies Tirzā, un bijām ļoti patīkami pārsteigti par cilvēku noskaņojumu un pārliecību – tāda sajūta, ka krīze viņus tikai darījusi atvērtākus un stiprākus. Savukārt Šķēdē sporta skolotājs Nauris, tāds kā vietējais “komandas kapteinis, masieris un guru” vienā personā” ir pamodinājis un aizrāvis tos, kas citur jau sen nodzērušies vai pašlaik osta līmi. Turpināt lasīt…