Puzes pamatskolas amatniecības centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus: Darbīgais Pužiņš (2009.-2010.), Pužiņš atklāj jaunus darbus (2012.-2013.), Bez pagātnes nav nākotnes (2013) un Mazo rūķu skola (2013.).

 Mērķis: Remontēt un labiekārtot Amatniecības centra nodarbību telpas, vienlaicīgi  mācot praktiskās darba prasmes skolēniem un citiem pagasta iedzīvotājiem.

Veicināt Puzes pagasta 20.gs. pirmās puses lokālās vēstures apzināšanu, izpēti un izpratni par vēsturiskajiem notikumiem, iesaistot visu paaudžu pagasta iedzīvotājus, tā stiprinot piederības sajūtu savam pagastam, novadam, Latvijas Valstij.

Puzes pamatskolas pirmsskolas grupas “Rūķītis” telpās izveidot „Mazo rūķu skolu” bērniem vecumā no dzimšanas līdz 1,5 gadiem.

 

Galvenie darbības virzieni:

Izremontēt un labiekārtot Amatniecības centra 1.stāvu, lai nodrošinātu 72 Puzes pamatskolas skolēniem iespēju kvalitatīvi apgūt mājturības un tehnoloģiju mācību programmu.

Bagātināt ārpusstundu nodarbību klāstu ar praktiskām nodarbībām “Elektrība – strādā droši!”, “Krāsas, špaktele un otas, darbs mums tīri labi sokas!”, “Labāk trīsreiz nomēri, nekā darbu pārdari!” un “Mūsu rokās koks par skaistu lietu top!”, lai iegūtu jaunas zināšanas un veidotu dzīvē noderīgas prasmes, izmantojot papildināto materiālo bāzi.

Turpināt popularizēt senās tradīcijas un pilnveidojot interesi par senlatviešu daiļamatniecību, organizējot vienreizēju pieredzes apmaiņas braucienu, kurā gūt ieskatu neredzētajos arodos – kalējs, rotkalis un koktēlnieks.

Nodrošināt iespēju, izremontētās telpas un materiālo bāzi, izmantot visiem pagastā dzīvojošiem interesentiem, pilnveidojot vakarēšanas tradīcijas un radot iespēju apmainīties savstarpējā pieredzē. Skolēniem būs daudzpusīgas ārpusstundu nodarbības, izmantojot papildināto materiālo bāzi, tā veicinot vēlmi apgūt jaunas prasmes. Centra darbība tiks papildināta ar iespēju darboties dažāda vecuma vīriešiem, lai mainītos ar pieredzi, papildinātu zināšanas un pilnveidotu praktiskās iemaņas.

Izveidot „Mazo rūķu skolu” pašiem mazākajiem pirmsskolas vecuma bērniem, iekļaut to Puzes pamatskolas daudzfunkcionālajā mācību, audzināšanas un interešu izglītības darbībā, nodrošinot bērniem iespēju un pieejamību kvalitatīvas agrīnas attīstības un izglītības iegūšanai.

Veicināt Puzes pagasta 20.gs. pirmās puses lokālās vēstures apzināšanu, izpēti un izpratni par vēsturiskajiem notikumiem, aptaujājot 11 pagasta vecākos iedzīvotājus, sagatavojot 11 audioierakstus un sniegto liecību apkopošana, noformēšana uz 5 stendiem un  izstādīšana apskatei interesentiem, talkā sakopt piemiņas vietas  pagasta represētajiem iedzīvotājiem, 2 piemiņas un atmiņu pasākumi.

Partneri: „Puzes attīstības veicināšanas biedrība Niedre”

 Kontakti: soofy@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Pužiņa darbi turpināsies

17Gads aizskrējis nemanot un arī SFL finansētais projekts „Pužiņš atklāj jaunus darbus” ir galā. Šis laiks ir bijis notikumiem bagāts, katrs mēnesis projekta dalībnieku dzīvē ir nesis jaunus iespaidus. Interesenti ir apguvuši prasmes gan darboties ar elektrību, gan remontēt telpas, gan gatavot mēbeles un ēvelsolus, gan izveidot mērogotos modeļus. Vēl tikai pirms pāris nedēļām nodarbību apmeklētājiem bija pēdējā nodarbība „Mūsu rokās koks par skaistu lietu top!” pie pasniedzēja Aivo Kriņģeļa. Kas patika un ko darīja, lai stāsta paši apmeklētāji: Turpināt lasīt…

Puze: Bez pagātnes nav nākotnes

vec_puziniŠādu projektu Puzes pagastā ar SFL atbalstu īstenoja Puzes attīstības veicināšanas biedrība „Niedre” sadarbībā ar bērniem un jauniešiem no Puzes pamatskolas, Puzes pagasta pārvaldi, biedrību „Samarietis” un Puzes pagasta bibliotēku. Galvenais, ko vēlējāmies paveikt, bija veicināt Puzes pagasta 20. gs. pirmās puses lokālās vēstures apzināšanu, izpēti un izpratni par vēsturiskajiem notikumiem, iesaistot visu paaudžu pagasta iedzīvotājus, tā stiprinot piederības sajūtu savam pagastam, novadam, Latvijas valstij. Turpināt lasīt…

Mazulīši pulcē ļaudis Puzē

Sveiciens skolotāju dienā!!!  Uh! Svētki ar diviem dvīņu pāriem, diviem mazulīšiem no kaimiņu Popes un Ugāles pagastiem un mūsu pagasta mazuļiem ir pagājuši. Ciemiņus sagaidījām  no” Izglītības un Kultūras”,  no pašvaldības, skolas un izglītības pārvaldes. Man prieks, kad par mūsu projektu runā arī kaimiņu pagastos. Vecāki zvana un interesējas vai varēs piebiedroties mūsu mazo rūķu saimei. Šodien saņēmu daudz ziedu, atzinīgu un labu vārdu un apliecinājumus, ka šī iespēja mazulīšiem pulcēties kopā ir ļoti gaidīta. Nākamā kopīgā tikšanās pirmdien. Viss notiek. Revita Kraukle

Sadarbības tīklu aušana: Tirza viesojas Brocēnos un Puzē

2012_SM2S_20_Tirza Puze 07.09.13.Ciemojoties projekta sadarbības skolās Brocēnos un Puzē ir gūtas vērtīgas atziņas un ļoti daudz pozitīvu emociju. Projekta komandai patiess prieks satikt savējos, bet pārējiem iespēja salīdzināt, spriest un secināt, kā strādā un darbojas citas skolas un kopienas. Ieraudzīt, kas mūs vieno, bet kas ir atšķirīgs. Mūsu atziņas: Turpināt lasīt…

Pužiņš atklāj jaunus darbus

Tik nemanāmi šogad pazibējusi vasara, un atkal skolnieki dodas uz skolu, lai iegūtu jaunas zināšanas un apgūtu interesantas prasmes. Arī SFL finansētais projekts „Pužiņš atklāj jaunus darbus” ar septembra vidu atsāks savu darbību, bet vēl šobrīd atskatīsimies uz pieredzes braucienu – ekskursiju, kurā devās visi gan lielie, gan mazie nodarbību dalībnieki. Kā pateicību čaklie nodarbību apmeklētāji saņēma dāvanu – pieredzes braucienu – ekskursiju, kas notika 28.augustā. Brauciena mērķis bija apciemot vēl neredzētus amatniekus, kas darbojas ar sentēvu metodēm. Pirmais, ko apmeklējām, bija kalējs Gints Haņeckis Tumes pagastā, Tukuma novadā, kur varēja ne tikai vērot kalēju darbībā, bet arī iemēģināt smago āmuru un karsto dzelzi. Turpināt lasīt…

Pužiņā darbojas ar špaktelēm, krāsām – un sirdi

aprilis-20.Kad chakli pastraadaats, tad ljoti gribas eestNeskatoties uz dažādām ķibelēm, kas radās remonta laikā, nodarbības: „Krāsas, špaktele un otas, darbs mums tīri labi sokas” ir veiksmīgi noslēgušās un rezultātā Puzes pamatskolas puiši var turpināt apgūt jaunas prasmes skaisti izremontētās telpās. Prieks, ka šīs nodarbības apmeklēja gan puiši, gan meitenes, gan daži pieaugušie, kas ne tikai iemācījās ko jaunu, bet dalījās arī savā pieredzē. Ko par nodarbībām saka paši apmeklētāji: Turpināt lasīt…

Puzē taps jaunas un otro elpu iegūs lietotas mēbeles

Puze marts 2013 001Aprīlī un maijā nodarbībās „Labāk trīsreiz nomēri, nekā darbu pārdari!” visiem darboties gribētājiem pasniedzēja Jāņa Veģa vadībā būs iespēja apgūt vienkāršas, bet ikdienas dzīvē ļoti noderīgas iemaņas un zināšanas, kā pašu rokām no saplākšņiem un lamināta detaļām pagatavot vienkāršas, bet praktiskas mēbeles, kā arī apgūt prasmi modernizēt mēbeles, īpašu uzsvaru liekot uz padomju laikos iegādātajām mēbelēm. Varbūt variet iedvesmoties.

Pužiņš atklāj elektrību, darbina otas un dod mēbelēm jaunu dzīvi

03.Pasniedzeejs demonstree,kaa rodas elektriibaIr noslēgušās „Elektrība – strādā droši!” nodarbības projektā „Pužiņš atklāj jaunus darbus”. 50 stundu garumā interesentiem bija iespēja darboties gan praktiski ar elektrības iekārtām, gan uzzināt ko jaunu teorijā. Ko saka par to paši nodarbību apmeklētāji: Ārons: „Biju pārsteigts, ka elektrība rodas vienkārši kustinot magnētu pāri vadiem. Par to mēs varējām pārliecināties ar sprieguma mēraparātu.” Turpināt lasīt…

Puzē ar otām un skrūvgriežiem palīdz tapt labākai dzīvei

02.Arii lampaam savs kalposhanas laiks beidziesIr aizritējuši divi mēneši, kopš Puzes pamatskola realizē projektu „Pužiņš atklāj jaunus darbus. Laiks skrien ātri, bet arī paveiktā nav nemaz tik maz. Teju, teju beigsies apnicīgā krīta kasīšana no Amatniecības centra 1.stāva sienām nodarbībās „Krāsas, špaktele un otas, darbs mums tīri labi sokas!”, un visi darboties gribētāji varēs ķerties pie krāsošanas pasniedzēja Jāņa Ekšteina vadībā. Vēl jau priekšā ne tikai sienu, logu un radiatoru krāsošana, bet arī grīdu liešana un grīdas dēļu slīpēšana. Turpināt lasīt…

Puzē vienlaikus mācās un rada kopīgo labumu

Puzes pamatskolas “Darbīgais Pužiņš” tiešām kļuvis par dažādu darbošanos centru. Šī ir arī viena no vietām, kur prot salikt lietas tā, lai ieguvums būtu maksimāls: nodarbnīcas, kurās lieli un mazi apgūs iemaņas, kā droši darboties ar elektrību un veikt telpu remontdarbus, būs ļoti praktiskas, un “prakses vieta un gala eksāmens” – izremontētas pašu Amatniecības centra telpas. Vai nav lieliski?

Puze-darbnicas-jan