Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem “Nāc, mācies, dari, – tu to vari”

Mērķauditorija: Tiešie projekta ieguvēji: Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēni, Kazdangas un apkārtnes iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa ir sociāli neaizsargāti. Netiešie projekta ieguvēji būs projektā iesaistīto iedzīvotāju ģimenes, kuras labvēlīgi ietekmēs apmācību rezultāti.

Mērķi: Aktivizēt Kazdangas un apkārtnes iedzīvotājus un veicināt viņu dzīves un darba apstākļu uzlabošanos, kā arī vispārējās labklājības celšanos, īstenojot motivācijas programmu. Atbalstīt novada iedzīvotāju izglītības un sociālās vajadzības, izveidojot daudzfunkcionālu izglītības un sociālā atbalsta centru bijušās Kazdangas Profesionālās vidusskolas ēkās.

Aktivitātes: Izstrādāt interešu programmas un apmācīt dažādu vecumu iedzīvotājus pamatprasmēs un praktiskā darba prasmēs: angļu valoda; datorapmācība; vācu valoda, sporta pulciņš 10 – 12 gadus veciem skolēniem, metālapstrādes praktiskie darbi, kokapstrādes praktiskie darbi, apģērbu šūšana un piegriešana, rokdarbi, dārzkopība.

Rezultāts: Motivācijas programmas realizēšana aktivizēs Kazdangas un apkārtnes iedzīvotājus, mazinās sociālo atstumtību un vairos vispārējo labklājību, kā arī labvēlīgi ietekmēs visas sabiedrības attīstību. Pēc projekta beigām Aizputes novada dome un Kazdangas pagasta pārvalde turpinās pieaugušo izglītības programmu un skolēnu interešu programmu finansēšanu.

Visi projekta jaunumi:

Un atkal būs „Nakts Kazdangas pilī”

afisa nakts pilīJau otro reizi Kazdangas pilī notiks interesants pasākums, tiesa, šoreiz gan tikai novada jauniešiem, bet rudenī plānots aicināt arī citu novadu jauniešus. 17.aprīlī Kazdangas tūrisma centrs sadarbībā ar Aizputes IDEJU MĀJAS jauniešiem rīko „Piedzīvo nakti pilī”. Pasākumam var pieteikties jaunieši vecumā no 15. līdz 25 gadiem, kuri dzīvo vai mācies Aizputes novadā. Lai saņemtu organizatoru uzaicinājumu piedalīties pasākumā, jāatnes vai jāiesūta uzrakstīta vai uzzīmēta ideja par to, ko gribētos uzlabot Kazdangā vai tieši Kazdangas parkā. Turpināt lasīt…

Kazdangas pusē dzīve kūsā!

Kazdangas_pagasts_COANu, piemēram, trešdienās Aizputes vidusskolas datorklasē notiek datorgrafikas kursi, savukārt angļu valodas kursi pirmdienās un ceturtdienās notiek Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrā. Aizputes pilsētas bibliotēkā aprīlī notiks mācības „Teorētiskās un praktiskās iemaņas darbā ar datoru un internetu”, bet nodarbība „ Es zinu, ko vēlos un piepildu to. Mērķu veiksmīga definēšana un pašmotivācija” iecerēta kā jaunums. 9.aprīlī notiks Aizputes novada nevalstisko organizāciju Informatīvo dienu, lai jau darbīgie ļaudis varētu iedrošināt parējos, vēl biklos, stāstot gan par Latvijas Ekoskolu forumu, gan pašu vietējo biedrību darbiem.Un kur nu vēl tikšanās ar Radošās telpas „Ideju bode” vadītāju Kristu Kalnarāju 16. aprīlī! Turpināt lasīt…

Dodot gūtais neatņemams: pašu radītās pārmaiņas Kazdangā

IMG_5510Sakām PALDIES par skaistajiem radošajiem, neparastajiem un pārsteigumu pilnajiem IAC 10 GADU jubilejas un iniciatīvas „Pāraiņu iespēja skolām” satikšanās svētkiem, kad varējām satikties, pateikties, spēlēties, atpūsties, iepazīties, rosināt idejas, padalīties priekos par notiekošo kopienās un pārrunāt nākotnes lietas! PALDIES par to, ka redzat, jūtat nepieciešamību un ieguldāt savus spēkus un prasmes, lai izglītotu mūs, lauku kopienu cilvēkus, labākai dzīvei! PALDIES par iespēju būt kopā ar jums konferencēs citās valstīs un iepazīt gan daudzas biedrības, gan pilsētas un kultūru un paplašināt savu redzesloku! Savukārt mēs nesam tālāk dotās zināšanas, jūtam jūsu atbalstu un redzam, kā turpina augt kopienas šo pēdējo gadu laikā. Aizputes novadā un Kazdangā tiek organizētas ideju talkas, realizēti interesanti pasākumi, projekti. Minēšu dažus no tiem: Turpināt lasīt…

Kazdanga aug, attīstās un aicina ciemos

Kazdangas stāsts ir viens no pārmaiņu skolu veiksmes stāstiem – par to, kā vietējie ļaudis apvienojas, notic savai varēšanai un strādā – un tad arī resursi un atbalstītāji teju vai paši atrodas. Biruta Konrāde kopā ar domubiedriem allaž stāsta ko jaunu un šoreiz aicina uz Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centra atklāšanu 3. jūnijā plkst. 13:30 Aizputē, Atmodas ielā 16. Atklāšanas ceremoniju kuplinās arī izstāde “Starptautiskais čuguna mākslas simpozijs”, papīra pastkaršu liešana ar ierosinājumiem un laba vēlējumiem Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centram papīrmākslas darbnīcā “Viktora vēstules” no Siguldas, savukārt noslēgumā tiek piedāvāta ekskursija pa Aizputi kopā ar Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāju Jolantu Bergu. Kārdinošs piedāvājums skaistai vasaras dienai!Kazdanga-TMIC-ielugums

Brocēnu senjori ciemojas Kazdangā

IMG_1652Kad gaisā smaržo pēc āboliem un kazdandznieki svin Parka svētkus, ar aktīvām, atraktīvām un lustīgām izdarībām 16 Brocēnu senjoru „meitenes” uzņēma Kazdangas biedrība „Kodols”. Kopīgi iepazināmies ar Kazdangas Meža muzeju un pils saimnieku Manteifeļu dzimtas vēsturi, izstaigājām pils parku, apjūsmojām darbinieku vēlmi papildināt reto koku stādījumus. Interesanta sakritība – retos kokus palīdz sarūpēt Brocēnu novada Blīdenes stādaudzētava. Turpināt lasīt…

Ļaudis atplaukst arī Kazdangā

parka svētkiIzlasot Aijas Tūnas rakstu “Ne meklēt, bet attīstīt talantus – ikvienam!” , bija vien jāpiekrīt.  Jā, katrs cilvēks atplaukst, ja pie viņa atrod pareizo ceļu. Pārmaiņu skolās atplaukst gan skolēni, viņu vecāki, gan pedagogi un šo projektu vadītāji, par to mēs, Kazdangā esam pārleicinājušies paši. Varam dalīties, mācīties. Esam domubiedru grupa, kurai nepieciešams ik pa laikam satikties un bagātināties.  Prieks par to! Rīt Kazdangā PARKA SVĒTKI. Turpināt lasīt…

Kazdanga vēro putnus un domā par dabu

IMG_5562Nu jau trešo gadu pēc kārtas Kazdangas muzejs Aizputes novadā aicina ciemos zinošus putnu pētniekus. Šoreiz – 2013.gada 16.aprīlī Putnu dienas pasākums norisinājās neierastāk, tas notika Kazdangas parkā, jo bija iespējams piedalīties putnu vērošanas pasākumā pieredzējuša putnu pazinēja un vērotāja Ritvara Rekmaņa vadībā. Tika izstaigāts Kazdangas parks un tā tuvākā apkārtne, lai iepazītu, kādi putni dzīvo Kazdangā. Turpināt lasīt…

Jaunumi no Kazdangas

Mums Kazdangā atkal jaunumi: 3. un 4. oktobrī uzņēmām Līvānu biedrības  “Baltā māja ” kolēģes. Rādījām Aizputi un Kazdangu, sportojām, tikāmies ar pagasta pārvaldes priekšsēdētāju, staigājām pa rudenīgo parku, mācījāmies rokdarbus. Priecājāmies, ka kārtējais projekts deva šādu  iespēju satikties! Savukārt 8.oktobrī ar Kazdangas pagasta pārvaldes līdzfinansējumu visi, kuri tīrīja upi, devās nopelnītā braucienā uz Liepāju; bija Karostas apskate, Dzintara boulings un daudz kas cits. Ir tā, ka darbs dzen darbu, bet tā ir labi. Tagad gatavojamies uz nevalstisko organizāciju tikšanos 26. oktobrī Siguldā.

Atpūtas vietas iekārtošana Kazdangā

18.septembrī Kazdangā tika realizēts Latvijas Pašvaldības projekts „Iepazīstam koku visu reģionu pašvaldībās „Meža dienās 2012””. Kurzemē tika atbalstīti tikai divi projekti – Aizputes novada Kazdangas pagastā projekts „Ielūdz Kazdangas baronese!” un Talsu novada Īves pagasta Tiņģeres pils parkā. Projekta finansētājs – Meža attīstības fonds. Projekta kopējās izmaksas 585.00 LVL. Turpināt lasīt…

Kazdangas jaunsargi piedalās Alokstes upes un tās krastu sakopšanā

Mūsu 2. Alokstes upes talka izvērtās vēl plašāka, jo upe ir ļoti piesārņota. Kopā ar jauniešiem strādāja arī  kopienas vecākā paaudze, pēc talkas bija kopīga pirts, vakariņas, pārrunas. Vecākajai dalībniecei -70 gadi, un viņa bija sajūsmā. Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījušies arī Kazdangas jaunsargi viņu instruktora Kaspara Rudīša vadībā, saprotot to, cik svarīgi ir sakopt vidi sev apkārt, lai pēc tam to varētu izmantot un priecāties par paveikto un iespējām laivot pa Alokstes upi. Otrajā talkošanā 15.  un 16. septembrī divās dienās jaunsargi veica 3 km upes attīrīšanu no sagāztajiem kokiem un bebru izveidotajiem aizsprostiem un ieplānotais uzdevums tika izpildīts. Turpināt lasīt…