Brocēnu vidusskola kā kopienas attīstības resurss

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Mācīsimies dzīvot, izmantojot savas iespējas (2009.-2010.), Mēs cits citam Brocēnos (2012-2013), Smeļam sapratnes avotā (2013).

Mērķis: veidot Brocēnu vidusskolu kā kopienas attīstības resursu, lai pilnvērtīgi un efektīvi sekmētu kopienas iedzīvotāju izglītību, nodarbinātību, veicinātu iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un sniegtu atbalstu sociālajām vajadzībām; sociālās atstumtības riskam pakļauto Brocēnu novada jauniešu un viņu ģimeņu iekļaušanās līdzsvarotā kopienas sabiedrībā veicināšana.

Galvenie darbības virzieni:

Lai dokumentētu projekta norisi un mudinātu iedzīvotājus ieraudzīt, novērtēt un izvērtēt to, kas īpašs ir kopienā – iedzīvotāji apmācīti filmu veidošanā un, lai ilglaicīgi uzturētu interesi par notiekošo kopienā, izveidots iedzīvotāju blogs un vēsturiskā fotoizstādi.

Stereotipi, nezināšana un maldi par notiekošo pašvaldības iestādēs kliedēti, organizējot atvērtās durvju dienas pašvaldības iestādēs. Iedzīvotājiem bija iespēja ne tikai iepazīties ar iestādes darbu, bet arī izteikt savus priekšlikumus un saņemt atbildes uz saviem jautājumiem. Sabiedrības dienā Brocēnu vidusskolā kopienas iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar jaunumiem skolas dzīvē, apmeklēt integrētās priekšmetu darbnīcas, lai iepazītos ar jaunākajām mācīšanas un mācīšanās metodēm.

Pilnveidojot neklātienes un tālmācības programmu, 21 brocēniekam dota iespēja saņemt kvalitatīvu vidējo izglītību un 6 ārzemēs dzīvojošiem bērniem, kuri tuvākā laikā atgriezīsies Brocēnos – pamatizglītību. Izglītības pieejamība un kvalitāte uzlabota arī 15 pirmsskolas bērniem, apmeklējot atbalsta pasākumus mazuļu skoliņā.

Mūžizglītības jomā piedāvāts iedzīvotājiem apgūt sava tēla veidošanas un pasniegšanas prasmes, izstrādāt projektus un iesniegt tos finansējuma saņemšanai, apgūt e- pakalpojumu iespējas un veiksmīgāk strādāt ar fotoaparātiem, viedtālruņiem, e- grāmatu lasītājiem. Izveidots e-konsultatīvais punkts, kurā darbosies īpaši apmācīti jaunieši, kas sniegs palīdzību iedzīvotājiem. Auklīšu apmācības programmas apguvējas saņems no pašvaldības piemaksu pie darba samaksas.

Izveidota Brocēnu attīstības biedrību, kas apvieno novada NVO, pašvaldības iestāžu vadītājus un interesentus. Biedrība koordinēs NVO darbību novadā, iesniegs pašvaldības vadībai rekomendācijas un izstrādās projektus kopienas attīstībai.

Apzināti Brocēnu pilsētas iedzīvotāju sociālo un radošo prasmju resursi  un to izmantošana vietējās kopienas aktivitātēs. Veiktas aptaujas, kuru rezultāti izmantoti, veidojot  novada attīstības plānu un Brocēnu vidusskolas audzināšanas darba plānu. Ar savāktajiem materiāliem – iedzīvotāju aptaujas rezultātiem- iepazīstināti pašvaldības darbinieki un deputāti, lai viņi tos varētu izmantot, veidojot jauno Brocēnu novada attīstības plānu. Lai veidotos ciešāka un produktīvāka sadarbība ar pašvaldību, noorganizētas divas nodarbības- „Diskusijas prasmes” un „Konfliktu risināšana”.

 

Partneri: biedrība „Brocēnu skolēnu parlaments”

Kontakti: mikelsone.broceni@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Brocēnu jaunieši Baltijas akadēmijā

igaunijaNo 21. līdz 27. augustam Tallinā norisinājās mācības Baltijas akadēmijā, kur guvām padziļinātāku izpratni par cilvēktiesībām, demokrātiju un to saistību ar vēsturi. Mūsu atraktīvajā un radošajā Latvijas komandā bija Kristīne Oliņa, Evelīna Štefane, Signija Štrāla un Jeļena Sušinska. Akadēmijas laikā mums parādīja, kā vēsturi var apgūt ar aktīvām mācību metodēm, iesaistot cilvēktiesību un demokrātijas principus. Aktīvs mācību process ne tikai attīsta domāšanu un lēmumu pieņemšanu, bet arī spēju apskatīt notikumus no dažādām perspektīvām. Turpināt lasīt…

Brocēniešu vasaras piedzīvojums nometnē ”Vabulis”

vabulis3Sajūti! Sadzirdi! Saredzi! Ar šo devīzi kopā šovasar pulcēja Brocēnu vidusskolas, sākumskolas bērnus nometnē „Vabulis”. Tā aicina būt draudzīgiem un saudzīgiem pret dabu. Šis gads ir īpašs, jo nometne darbojas 15. gadu. Katru gadu nometnes laikā tika izdzīvota leģenda. Tā bija par varavīksni, slepenajiem lidrāpiņiem, nerātnajiem velniņiem, bet šogad par planētas stihijām – zemi, uguni, ūdeni un gaisu. Katra diena ir pamācoša, kurā bērni tiek mudināti pētīt un izzināt mūsu Brocēnu novada apkārtni. Turpināt lasīt…

Mazi, bet lieli: Īpaša diena tik ļoti Īpašajos Brocēnos

ratini3Svētdiena, 16. augusts, Brocēnos bija īpaša diena 24 ģimenēm ar mazuļiem, kuriem bija iespēja gan doties 6 km garā ratiņu pārgājienā „Mazi, bet lieli” no Brocēniem, līdz atpūtas bāzei „Radi”. Galapunktā visas dienas garumā notika dažādas aktivitātes ģimenēm ar mazuļiem, piemēram, radošās darbnīcas, kur vecāki ar mazuļiem varēja radoši izpausties gan gleznojot, gan gatavojot piena kokteiļus, zīmējot nozīmītes. Dalībnieki varēja iepazīties ar attīstošo rotaļlietu ražotājiem „Smilšu lampas”, piedalīties hennas tetovēšanas darbnīcā un foto darbnīcā. Īpaša nozīme bija „Vēlējumu balonu mazulim” palaišana gaisā, kurā vecāki uzrakstīja novēlējumu savam mazulim, Turpināt lasīt…

Nometne radošajiem un mūsdienīgi strādājošajiem Brocēnu novada pedagogiem

skol nometne2„Šī nometne spārnoja jaunam mācību gadam ar daudzām labām idejām, pozitīviem piemēriem,” tā ir viena no atsauksmēm par 19. un 20. augustā notikušajiem kursiem, kur pulcējās 16 Brocēnu novada skolotāji. Divas lieliskas dienas, kurās apguvām projektu metodi, (sākās gan viss ar aizraujošu torņu celšanu. Kuram augstāks un stabilāks tornis? Un te nu neiztikt bez vienota un pārdomāta darba grupā), apguvām akadēmiskos pretstatus, debatējām!  Cik aizraujoši ir aizstāvēt viedokli, apstrīdēt citus un veidot teikumus „Jūs teicāt, ka…, bet tā nav, jo …”! Turpināt lasīt…

Kā lokālais un globālais pilsoniskums sastopas Brocēnos

2015Jau atkal kastaņi iededz savas sveces un skolas ļaudis atskatās uz paveikto. Šis mācību gads pilsoniskās izglītības jomā ir bijis gana ražīgs. Jauniešiem lielākais šī gada darbs bija projekts „Rumbulas atbalss”. Mūsu jauniešu veidotā filma „ Dvēseļu sauciens” un Brocēnu novada piemiņas vietu karte guvuši panākumus ne tikai novadā, bet arī atzinīgi novērtēta ASV vēstniecībā; to kā lielisku pilsoniskās izglītības un līdzdalības piemēru IAC projektu vadītāja Aija Tūna un Izglītības ministre Mārīte Seile prezentēja arī UNESCO konferencē Parīzē. Projekta ietvaros novada skolām notika nodarbība, kuru organizēja biedrība „Kust” par toleranci, dažādo un cilvēktiesībām. Pie šīm tēmām vidusskolnieki strādās arī vasarā, apmeklējot globālās izglītības trīs dienu konferenci Valmierā un augustā nedēļu piedalīsies Baltijas asamblejā Tallinā. Ceram, ka gūtās atziņas tiks ieguldītas vairākos pasākumos un projektos nākošajā mācību gadā. Turpināt lasīt…

Pārmaiņu skolas Radi!2015 izglītības forumā: esam sasodīti progresīvi!

DSC09189Ar rosīgu gatavošanos nākusi un jaunus ieguvumus atnesusi šī gada Radošās darbības nedēļa radi!2015. Liels prieks, ka šogad starptautiskajā izglītības forumā „Skola digitālajā laikmetā” koši parādījās arī pārmaiņu skolas un kopienas: Tirzas pamatskola, Druvienas pamatskola, Brocēnu novads, arī mūsu Kurmenes kolēģi, šoreiz kopā ar Valles vidusskolu. Druvēnieši bija kopā ar animatori Daci Liepu, bet vislielākā atzinība pienākas Terēzei un Evertam (attēlā), kuri bija visjaunākie un vienlaikus visaizrautīgākie foruma dalībnieki, kas lietišķi darīja to, ko labi prot. Savukārt Tirzas pamatskolas komanda ar skolas direktori Svetlanu Ziepnieci priekšgalā, klausoties vieslektoros un runājoties ar citiem foruma dalībniekiem, nākuši pie atziņas, ka “esam sasodīti progresīvi” – Turpināt lasīt…

Learning to Learn: A Latvian Way of Escaping School Routines

We can perceive the school as a place that children have to attend TO BE TAUGHT some, presumably useful and usable, knowledge, whether they like it or not, decided by somebody as worth acquiring, in a manner and format dictated by curricula, programmes, regulations and so on, or we can expect it to be a place where children LEARN things and STUDY to understand relations between such things, where they do it with interest and vigour and where an environment is created for everyone to fit in. At the same time, as grownups we know that the school is a meeting place of children with different abilities and with many different family backgrounds and in order to ensure it to be a place for everybody we need easy and low-cost “here and now” solutions. Turpināt lasīt…

Lai rutīna nenokauj: noslēdzies projekts „Mācamies mācīties”

Ikviens bērns pēc dabas ir zinātkārs, viņu interesē viss, kas notiek pasaulē tam apkārt, visu viņš grib pamēģināt, izjust, novērtēt. Tad bērns dodas uz skolu, vēlas mācīties, labprāt piedalās visos pasākumos, un tad … pēkšņi kaut kas sajūk, sabrūk, pazūd … un “negribu mācīties, nav interesanti”. Jautājums, kāpēc tā notiek, lai šoreiz paliek psihologu, metodiķu un citu gudru speciālistu ziņā. Skolām, bērniem, skolotājiem un vecākiem ir nepieciešams “tūlīt un tepat” risinājums situācijas uzlabošanai, dzirkstelītes nepazaudēšanai tieši šī bērna acīs, tieši tagad, tāpēc laikā no 2014. gada aprīļa līdz decembrim sešās Latvijas kopienās – Beverīnas novadā, Brocēnos, Valmierā, Rugāju novadā, Valkas novada Zvārtavā un Vecumnieku novada Kurmenē, Turpināt lasīt…

Brocēnos notikusi pedagogu „Sadarbības darbnīca” sociālajās zinībās

soc zin darb 2Brocēnu novada sociālo zinību skolotāji bija pirmie, kuri uzsāka jaunu sadarbības formu, varētu teikt arī savstarpējo mācīšanos. 29.oktobrī Brocēnu vidusskolā pulcējās novada sociālo zinību skolotāji no pirmsskolas iestādēm, pamatskolām un vidusskolas, lai diskutētu par mācību saturu, pēctecību un mācību metodēm. Tika pārrunātas globālās izglītības svarīgākās atziņas no pirmskolas līdz vidusskolai. Kā akcentēja novada izglītības darba metodiķe Laura Miķelsone, „svarīgi satikties visu vecumposmu skolotājiem, lai vienotos par savstarpēju sadarbību, lai kopīgiem spēkiem pārrunātu tik vienādās problēmas visos vecumposmos, un, pats  svarīgākais atrastu risinājumu. Daudzu saturisko jautājumu apguvē palīdzēt var globālās izglītības tēmas un metodika.” Turpināt lasīt…

Nopietna nakts Brocēnu pašvaldībā

nakts pasv 3Jūlija vidū Brocēnos notika vēl nebijis pasākums – pilsoniskās skolas ietvaros uz nakts kopkomiteju sēdi sapulcējās 20 devīto – divpadsmito klašu skolēni, 4 skolotāji un 10 domes deputāti. Šī notikuma mērķis bija radīt iespēju uzzināt, kāds ceļš jānoiet idejai no rašanās brīža līdz īstenošanai ar novada pašvaldības atbalstu. Pārsteigumu mums visiem bija gana. Vispirms jaunieši kopā ar pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti Aneti Rulli un sabiedrisko attiecību speciālisti Ilzi Baroni izvēlējās īstenojamo ideju – jaunatnes dienas Brocēnos. Problēmas neradīja aktivitāšu izvēlēšanās, bet daudz sarežģītāk bija apjaust, kādi resursi naudas izteiksmē ir nepieciešami, lai ideju realizētu. Jaunieši bija pārsteigti par reālajām izmaksām. Secinājām, ka turpmāk skolā lielāka uzmanība jāpievērš it kā pieaugušajiem pašsaprotamām lietām – izmaksām, ar kurām sastopamies katru dienu. Turpināt lasīt…