Visi projekta jaunumi:

Brīvā laika pavadīšanas centrs “Upmala”

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Brīvā laika pavadīšanas centra “Upmala” izveidošana (2009.-2010.), Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanas centrā „Upmala” (2012.-2013.), Kas sagaida mūsu pagastu nākotnē un ko es varu dot savam pagastam  (2013.).

 

Mērķis: Veicināt lauku sabiedrības vispārējo noskaņojumu, celt iedzīvotāju pašapziņu un sekmēt pašiniciatīvu. Rosināt un ieinteresēt pagasta iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, apgūstot jaunas prasmes un kopā būšanas prieku.

 

Galvenie darbības virzieni:

Ir izveidots un attīstīts brīvā laika pavadīšanas centrs “Upmala” kā daudzfunkcionāls  resursu centrs, veicinot Bērziņu pagasta iedzīvotāju sociālo iekļaušanos, organizējot dažādas radošās darbnīcas. Tiek sniegts atbalsts skolēniem, nodrošinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu un daudzpusīgas interešu izglītības iespējas ikvienam, kas vēlas iegūs dzīvesprieku, uzlabotu veselību, valodu zināšanas un apgūtas IT prasmes. Jaunu prasmju, zināšanu un iemaņu apguve ceļ iedzīvotāju pašapziņu, motivāciju, uzlabos dzīves kvalitāti un konkurētspēju.

Centra telpās ir izveidota bērnu istaba, kā arī iespējas sociālajam darbiniekam un pieaugušo izglītības nodrošinātājiem izmantot „Upmalas” telpas. Ir iekārtota un aprīkota rokdarbu darbnīca – iespēja iemācīties šūt, kā arī saņemt šūšanas pakalpojumus, tiek organizēti latviešu valodas kursi, dartorapmācības, pavārmākslas praktiskās nodarbības, iespēja iesaistīties vokālajā ansamblī un dejošanas nodarbībās, kā arī, lai dažādotu sporta nodarbības, ir nolemts iegādāties sporta trenažieri un nūjas aktīvai nūjošanai, kā arī organizētas dažādas sporta aktivitātes.

Notikusi diskusija, kurā iedzīvotāji izteica savus priekšlikumus pagasta dzīves uzlabošanai, uzdeva jautājumus pagasta pārvaldes pārstāvjiem un uzklausīja viņu viedokļus par pagasta nākotni. Bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem velobrauciena laikā bija iespēja iepazīt un iemūžināt Bērziņu pagastu fotogrāfijās, kas tika apkopotas fotogrāmatā.

Kontakti: lahazanna67@inbox.lv