Visi projekta jaunumi:

Rosīga darbība vasarā

Vasaras brīvlaikā daudzas iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” atbalstu guvušās skolas turpina aktīvi darboties, organizējot nometnes, īpašus svētkus un gatavojoties jaunajam mācību gadam. No malu malām saņemu ziņas, ka skolas dūc kā bišu stropi, ka bērniem vasarā patīk nākt uz skolu, ka ir interesanti apgūt jaunas prasmes un līdz ar to jau rodas ari jaunas zināšanas. No vainagu pīšanas līdz zirga jūgšanas gudrībām, no rotu darināšanas līdz metālapstrādei, no sportošanas līdz dziedāšanai un pa vidu viss iespējamais – tāda ir pārmaiņu skolu vasara. Steidzīgajiem lasītājiem piedāvāju tikai dažas no idejām; vairāk lasiet pašu projektu īstenotāju publicētajos rakstos. Turpināt lasīt…

Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centra izveide Strenču novada vidusskolas Plāņu filiālē

Mērķauditorija: Skolēni (Plāņu pagastā dzīvojošie, kā arī Strenču novada un citu pašvaldību bērni), skolēnu vecāki, citi ģimenes locekļi un pārējie Plāņu pagasta, Strenču novada un apkārtējo pašvaldību iedzīvotāji, skolu beigušie, bez darba esošie jaunieši.

Mērķis: Pārveidot Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāli par daudzfunkcionālu izglītības iestādi ar Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centru pirmskolas un skolas vecuma bērniem.

Aktivitātes:

Sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, konsultējot, izglītojot tās un organizējot nodarbības vecākiem;

Ģimenēm ar bērniem tiks nodrošināts sociālais un psiholoģiskais atbalsts;

Radīt iespēju skolēniem atrasties drošā un atbalstošā vidē, īpaši situācijās, kad ģimene to pilnībā nespēj nodrošināt;

Palielināt iespējas pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem – radošās darbnīcas, rotaļu un spēļu istabas, grāmatu stūrītis utt.

Rezultāts: Celsies skolēnu izglītības līmenis, palielināsies mācību motivācija un uzturoties centrā pēc mācību stundām, bērniem būs iespēja mācīties vai darboties pedagogu vadībā, izglītoti vecāki vairāk motivē savus bērnus mācīties. Būs apzināta nepieciešamība veidot speciālās izglītības programmas vai individuālos mācību plānus bērniem ar mācīšanās traucējumiem vai īpašām vajadzībām.