Visi projekta jaunumi:

Rosīga darbība vasarā

Vasaras brīvlaikā daudzas iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” atbalstu guvušās skolas turpina aktīvi darboties, organizējot nometnes, īpašus svētkus un gatavojoties jaunajam mācību gadam. No malu malām saņemu ziņas, ka skolas dūc kā bišu stropi, ka bērniem vasarā patīk nākt uz skolu, ka ir interesanti apgūt jaunas prasmes un līdz ar to jau rodas ari jaunas zināšanas. No vainagu pīšanas līdz zirga jūgšanas gudrībām, no rotu darināšanas līdz metālapstrādei, no sportošanas līdz dziedāšanai un pa vidu viss iespējamais – tāda ir pārmaiņu skolu vasara. Steidzīgajiem lasītājiem piedāvāju tikai dažas no idejām; vairāk lasiet pašu projektu īstenotāju publicētajos rakstos. Turpināt lasīt…

Daudzfunkcionāls centrs – skola visiem (40)

Mērķauditorija: Pirmskolas vecuma bērni, sākumskolas skolēni, pamatskolas skolēni – pusaudži, bērni, kuri neturpina mācības pēc pamatskolas beigšanas, jaunās māmiņas, darba meklētāji un ilgstošie bezdarbnieki, sociālā riska ģimenes, pirmskolas iestādes un pamatskolas pedagogi, pensionētie pedagogi, pagasta skolēni, kas turpina mācības vidusskolās, arodskolās, skolēnu vecāki un vecvecāki.

Projekta mērķis: Daudzfunkcionāla izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centra izveide un labiekārtošana skolēnu, viņu vecāku, ģimeņu izglītošanai, informēšanai, atbalstīšanai, iesaistīšanai pagasta kultūras dzīvē sekmējot saikni dažādu paaudžu starpā.

Aktivitātes: Nodarbību ciklu organizēšana svešvalodā, datorapmācībā, psiholoģijā, saskarsmes kultūrā skolēniem, viņu vecākiem, ilgstošiem bezdarbniekiem, maznodrošinātiem pagasta iedzīvotājiem, atbalsta grupu un individuālo konsultāciju (logopēda, psihologa) organizēšana skolēniem, ģimenēm, interešu  nodarbības un tikšanās ar dažādu jomu (folklora, dzīvesziņa, dabas pētniecība, veselīgs uzturs) speciālistiem, kopēju pasākumu bērniem, vecākiem, skolotājiem, interesentiem organizēšana (ģimeņu dienas, sadziedāšanās, gadskārtu svētki), sporta aktivitātes veselīga dzīvesveida veicināšanai bērniem kopā ar vecākiem, dienas  nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām organizēšana.

Rezultāts: Projekta realizācijas gaitā būs cēlies skolas prestižs, jo parādīsies izglītības iespēju dažādība.