Visi projekta jaunumi:

Rosīga darbība vasarā

Vasaras brīvlaikā daudzas iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” atbalstu guvušās skolas turpina aktīvi darboties, organizējot nometnes, īpašus svētkus un gatavojoties jaunajam mācību gadam. No malu malām saņemu ziņas, ka skolas dūc kā bišu stropi, ka bērniem vasarā patīk nākt uz skolu, ka ir interesanti apgūt jaunas prasmes un līdz ar to jau rodas ari jaunas zināšanas. No vainagu pīšanas līdz zirga jūgšanas gudrībām, no rotu darināšanas līdz metālapstrādei, no sportošanas līdz dziedāšanai un pa vidu viss iespējamais – tāda ir pārmaiņu skolu vasara. Steidzīgajiem lasītājiem piedāvāju tikai dažas no idejām; vairāk lasiet pašu projektu īstenotāju publicētajos rakstos. Turpināt lasīt…

Daudzfunkcionālais centrs Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Mainīties pašiem! (2009-2010), Turpini mainīties! (2012-2013), Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana Grāveru pagastā (2013).

Mērķis: Veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos kopienas attīstībā, veidot stabilas partnerības starp pašvaldību, izglītības un kultūras iestādēm, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un vietējām iniciatīvas grupām projekta darbību ilgtspējas nodrošināšanai, kā arī sekmēt inovatīvus risinājumus mūžizglītībā, nodarbinātības un sociālajā jomā Aglonas novadā, turpinot skolas kā daudzfunkcionālas kopienas centra sabiedrisku attīstību Grāveru ciemā.

Galvenie darbības virzieni:

Centram ir raksturīgas daudzpusīgas aktivitātes – apmācības dalībniekiem sabiedrību izglītojošos pasākumos (datorkursos, angļu valodā un uzņēmējdarbībā), interešu izglītības – amatnieku darbnīcas, deju un teātra nodarbības, vasaras dienas nometne bērniem no sociālā riska ģimenēm, organizēta jauniešu darbošanās vācot un noformējot materiālus par pagasta un skolas vēsturi un muzeja izveidošana.

Izveidoti un uzstādīti  trīs informācijas stendi no koka materiāla ar nelielu jumtiņu, soliņi un miskastes visā pagasta teritorijā. Kopā ar brīvprātīgajiem noorganizēta talka, kuras laikā tika sakopts  ciems.

 Partneri: biedrība „Mēs Grāveriem”

Kontakti: 1108ip@inbox.lv