Visi projekta jaunumi:

Rosīga darbība vasarā

Vasaras brīvlaikā daudzas iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” atbalstu guvušās skolas turpina aktīvi darboties, organizējot nometnes, īpašus svētkus un gatavojoties jaunajam mācību gadam. No malu malām saņemu ziņas, ka skolas dūc kā bišu stropi, ka bērniem vasarā patīk nākt uz skolu, ka ir interesanti apgūt jaunas prasmes un līdz ar to jau rodas ari jaunas zināšanas. No vainagu pīšanas līdz zirga jūgšanas gudrībām, no rotu darināšanas līdz metālapstrādei, no sportošanas līdz dziedāšanai un pa vidu viss iespējamais – tāda ir pārmaiņu skolu vasara. Steidzīgajiem lasītājiem piedāvāju tikai dažas no idejām; vairāk lasiet pašu projektu īstenotāju publicētajos rakstos. Turpināt lasīt…

Druvienas pamatskola kā izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Druvienas pamatskola kā izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs (1009.-2010.), Druvienas pamatskola – radošas un latviskajā kultūrā sakņotas sabiedrības attīstības centrs (2012.-2013.), Kopā mēs varam un darām!  (2013.), Atbalsts bērnu attīstībai un izglītībai – ieguldījums kopienas nākotnei (2013),  Druvienas pamatskola – radošas un latviskajā kultūrā saskaņotas sabiedrības attīstības centrs (2013.).

Mērķis: Sekmēt Druvienas pamatskolas izveidi par radošas un latviskajā kultūrā sakņotas sabiedrības attīstības centru Gulbenes novadā, sekmējot arī pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu attīstību un izglītību, nodrošinot atbilstošu materiālo bāzi un vecāku apmācību, un jauniešu līdzdalību un aktivitāti pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Galvenie darbības virzieni:

Vietējiem iedzīvotājiem iespēja apmeklēt izglītojoša un praktiska rakstura seminārus, kursus, nodarbības, lai sekmētu viņu pašnodarbinātības iespējas, bet reizi mēnesī Druvienas pamatskolas telpās ikvienam interesentam iespēja piedalīties dažādu amatu prasmju apguve pēc iepriekš saskaņota plāna, reizi nedēļā skolas darbnīcā organizēt tradicionālo un netradicionālo mūzikas instrumentu izgatavošanas darbnīcu.

Organizēt mākslas un latviskās dzīvesziņas, tradicionālās kultūras vasaras nometnes un radošās dienas bērniem, jauniešiem, ģimenēm. Izstrādāt latviskās dzīvesziņas apguves programma un to realizēt pirmsskolā un pamatskolā klases stundu un ārpusklases pasākumu ietvaros. Vietējā kopienā organizēt tradicionālo latviešu svētku svinēšanu: Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo, Miķeļi, Mārtiņi.

Izstrādāt praktiskās muzicēšanas programmu pirmsskolai un pamatskolai, realizēt to kā vienu papildus fakultatīvo stundu nedēļā katrai klasei un pirmsskolas grupai. Uzkrāt pieredzi par tradicionālās kultūras, amatu prasmju, latviskās dzīvesziņas integrēšanu pirmsskolas vispārējās pamatizglītības programmu ietvaros, uzsākt vienotas programmas izstrādi. Programmas izstrādē uzsākt sadarbību ar biedrības „Kustība par latvisku kultūru izglītībā” vadītāju Solvitu Lodiņuun Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas lektori, folkloras kopas «Grodi» dalībnieci Guntu Siliņu-Jasjukeviču.

Druvienas pamatskolas kokapstrādes darbnīcā tiek izgatavotas tautiskās kokles. Lielākoties tas notiek vasaras nometnes “Kokļu darbnīca” ietvaros. Taču atsevišķos gadījumos kokles meistars izgatavo pēc individuāla pasūtījuma. – Tā pamazām veidosies par uzņēmējdarbības nozari ne tikai Druvienā un Gulbenes novadā, bet arī Vidzemes reģionā. Tas sekmēs Druvienas tēla veidošanos un atpazīstamību. Interesanti, ka pagājušās vasaras Kokļu darbnīcas dalībnieki Druvienas pamatskolu nodēvēja par “Kokļu lielciemu”.

Noorganizēts Druvienas pagasta jauniešu forums, kurā tika izzināti viedokļi par nepieciešamajām aktivitātēm Druvienā un rasti risinājumi to pilnveidošanai un attīstībai, attīstīta ilgtermiņa sadarbība ar Druvienas pamatskolu un pagasta pārvaldi, kā arī kultūras namu, kā arī sakārtots Druvienas pamatskolas pagrabs un tā apkārtne, kas kalpos kā pamats radošo aktivitāšu centra izveidei.

Izveidota Jauno vecāku skola un nodrošināta tās darbība, piesaistot kvalificētus speciālistus, kā arī iegādātas attīstošās un izglītojošās spēles pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, automātiskā veļas mazgājamā mašīna maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu atbalstam.

Partneri: Druvienas pagasta attīstības biedrība „Pērļu zvejnieki”

 Kontakti: druviena@gulbene.lv