Visi projekta jaunumi:

Rosīga darbība vasarā

Vasaras brīvlaikā daudzas iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” atbalstu guvušās skolas turpina aktīvi darboties, organizējot nometnes, īpašus svētkus un gatavojoties jaunajam mācību gadam. No malu malām saņemu ziņas, ka skolas dūc kā bišu stropi, ka bērniem vasarā patīk nākt uz skolu, ka ir interesanti apgūt jaunas prasmes un līdz ar to jau rodas ari jaunas zināšanas. No vainagu pīšanas līdz zirga jūgšanas gudrībām, no rotu darināšanas līdz metālapstrādei, no sportošanas līdz dziedāšanai un pa vidu viss iespējamais – tāda ir pārmaiņu skolu vasara. Steidzīgajiem lasītājiem piedāvāju tikai dažas no idejām; vairāk lasiet pašu projektu īstenotāju publicētajos rakstos. Turpināt lasīt…

Briežuciema pamatskola kā daudzfunkcionāls resursu centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Fēnikss: Briežuciema pamatskolas glābšanas misija (2009.-2010.), Briežuciema pamatskolas kā daudzfunkcionāla resursu centra tālākattīstība – vīzija, iespējas, risinājumi (2012-2013), Satiekamies kāpnēs! (2013), E-veikala izveide Balvu novada un Baltinavas novada amatnieku izstrādājumu pārdošanai, popularizēšanai (2013), Pepijas Garzeķes vasaras skola Briežuciemā (2013).

Mērķis: perspektīvā pārveidot Briežuciema pamatskolas iestādi par daudzfunkcionālu, plašai sabiedrībai pieejamu informatīva, konsolidējoša, izglītojoša rakstura centru. Organizējot dažāda rakstura izglītojošus pasākumus plašai mērķauditorijai, tika uzkrāta pieredze un auklētas idejas skolas darbībai nākotnē, veicināta pilsoniskā līdzdalība un radīta iespēja līdzdarboties  vietējiem iedzīvotājiem pagasta dzīves vides uzlabošanā; sadarbības tīkla stiprināšana starp NVO, pagasta pārvaldi, vietējo skolu un iedzīvotājiem.

Galvenie darbības virzieni:

Briežuciema pamatskolas kā daudzfunkcionāla resursu centra kapacitātes stiprināšana – pieredzes apmaiņas brauciens uz Dagdas novada Bērziņu pagasta Brīvā laika pavadīšanas centru „Upmalas”, tālākizglītības kursi – angļu valodas kursi skolotājiem, semināru apmeklēšana, sadarbības tīkla lokālā mērogā veidošana.

Kvalitatīvas izglītības, t.sk. interešu izglītības, mūžizglītības, saturīgas brīvā laika pavadīšanas pieejamības veicināšana Briežuciema pagasta iedzīvotājiem – bērniem, jauniešiem, senioriem u.c: datornodarbības senioriem, logopēda konsultācijas skolēniem, ielu  vingrošanas laukuma labiekārtošana pie Briežuciema pamatskolas, sporta laukuma atjaunošana,  Ceļu satiksmes pilsētiņas izveide uz asfalta – drošai un radošai ceļu satiksmes noteikumu apguvei sākumklašu skolēniem,  izglītojošas vasaras skolas organizēšana bērniem, lasīšanas motivēšanas konkursa organizēšana 1.-5.klašu skolēniem, jauniešu dienas „Tici sev!” organizēšana.

Lokālā amatniecības un tūrisma centra izveide skolas telpās. Centra darbības nodrošināšana – kokapstrādes darbgaldu iegāde, to pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, līmspīļu izgatavošana kokapstrādes nodarbību ietvaros, velobrauciena organizēšana jauniešiem, ekskursija 26 senioriem – pa velobrauciena maršrutu, bet ar autobusu, Briežuciema pamatskolas un Balvu Tūrisma centra sadarbības veicināšana, vietējā tūrisma maršruta kopīga izstrāde,aušanas nodarbības.

Briežuciema pagasta centra pašvaldībai piederoša divstāvu dzīvojamā mājas kāpņu telpas remonts, kurā atrodas dzīvokļi, Latvijas Pasts un Briežuciema pamatskolas kokapstrādes darbnīcas. Remonts tapa kā Briežuciema pamatskolas, Briežuciema pagasta pārvaldes, Briežuciema pagasta bibliotēkas, Latvijas Pasta un vietējo iedzīvotāju sadarbības rezultāts.

Sadarbībā ar  Baltinavas novada biedrību „Sukrums” un Briežuciema pamatskolu izveidots e-veikals amatnieku preču pārdošanai, tādējādi veicināt mazo uzņēmējdarbību Latvijas laukos. Plānotie preces/pakalpojuma pārdevēji ir apmēram 8  Briežuciema pagasta amatnieki – audēja, zeķu adītāja, slotu sējējs, vaska sveču gatavotājs, pērļotājas, kokapstrādes meistari.

Kvalitatīvu agrīnas attīstības un izglītības iespēju radīšana Briežuciema bērniem vecumā no 3 līdz 10 gadiem, kuriem vasaras periodā nav iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, nodrošinot regulāras radošās nodarbības, koriģējošās vingrošanas kursus, iesaistot vecākus darbā ar bērniem, izglītojot nodarbību vadītājus, pedagogus, vecākus.

 

Partneri: Briežuciema pagasta biedrība „Saulessvece”

Kontakti: locmelesilvija@inbox.lv