Visi projekta jaunumi:

Projekts “Būsim kopā”

Projekta “Būsim kopā” prakses un pieredzes apmaiņas klubiņam septembra vidū tiek organizēts brauciens uz Aknīstes “Sēļu sētu” un zemnieku saimniecību “Āmuri” jaunas pieredzes un ideju iegūšanai.

Asares pamatskola kā kopienas centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus: Būsim kopā (2009-2010),  Esam kopā (2012-2013), Sabiedriskā talka (2013).

Mērķis: Aktivizēt iedzīvotāju un skolēnu līdzdarbošanos aktuālu problēmu risināšanā, brīvā laika lietderīgā pavadīšanā; vietējās kopienas saglabāšana un saliedēšana, ceļot sabiedrisko kapacitāti.

Galvenie darbības virzieni:

Dažādas interešu grupas, rosinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu: literāri dramatiskā interešu grupa (literārā materiāla meklēšana, atlase un kombinēšana svētku bagātināšanai; literāri dramatisku priekšnesumu sagatavošana pasākumiem u.c.), kokapstrādes interešu grupa (sadzīves priekšmetu, loģisko un prāta spēļu un sporta un sporta spēļu inventāra izgatavošana), sporta interešu grupa (tenisa spēles un sacensības, novusa spēles un sacensības, trenažieri, dienas nometne, pārgājiens, galda spēles), IKT un video interešu grupa (video operatora meistarības kurss, video materiāla apstrāde ar PC, OS un lietojumprogrammu uzstādīšana) un 3.- 4.gadīgo bērnu interešu grupa (saskarsmes un sadarbības prasmju veidošana, attīstošie uzdevumi, individuālo spēju attīstīšana un rotaļas).

Prakses un pieredzes apmaiņas klubiņš pieaugušajiem – dārzkopība, pavārmāksla, puķkopība, rokdarbi u.c., labdarības pasākumi, tautas tradīciju saglabāšana.

Mūžizglītības lekciju cikls – psihologa lekcijas, speciālistu lekcijas, praktiķu padomi.

Biedrība sadarbībā ar Aknīstes novada pašvaldību un Asares pagasta pārvaldi, kā arī ar aktīvākajiem iedzīvotājiem apzināja ziedojumu iespējas, kopīgi izstrādāja 2009.gadā nojauktas daudzdzīvokļu mājas agrākās teritorijas renovācijas plānu un tā apspriešanu, kā arī ir noorganizēta sabiedriskā talka teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai.

 Partneri: biedrība „Kopā-2”

Kontakti: reno1996@inbox.lv