Visi projekta jaunumi:

Lapa 28 no 28

Būt par vecāku ir ļoti stresaina nodarbe

Tā bija viena no atziņām, kas izskanēja pagājušā gada novembrī Briselē notikušajā konferencē, kuru organizēja Eurofound – Eiropas Fonds dzīves un darba apstākļu uzlabošanai. Sanāksmē, kurā piedalījās daudzi vadoši pētnieki, politiķi, nevalstisko organizāciju pārstāvji un praktiķi, tika spriests par to, kāds sociālais un izglītojošais atbalsts nepieciešams vecākiem un citiem, kuri rūpējas par bērniem pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā, lai tiktu uzlabotas vecāku prasmes veicināt sava bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ieliekot stingrus un drošus pamatus visai turpmākajai dzīvei. Nupat publicēts ziņojums par galvenajām šajā sanāksmē apspriestajiem jautājumiem: labās prakses piemēriem un jaunajām iniciatīvām vietējā, nacionālajā un Eiropas līmenī. Ziņojuma tekstu, tiesa gan, angļu valodā, variet atrast http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1034.htm. Varbūt tā izlasīšanai var pielietot Jūsu projektu ieviešanas gaitā iegūtās vai uzlabotās angļu valodas zināšanas?

Turpināt lasīt…

Tehnoloģiju iespējas: cik labi protam tās izmantot?

Trešdien, 12. maijā notika konference „Inovatīvās tehnoloģijas NVO”, ko organizēja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Microsoft Latvia un biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse”. Konferencē izskanēja NVO pārstāvju un jomas ekspertu stāsti par atbalsta programmām un tehnoloģijām nevalstiskajām organizācijām, NVO lomu mūžizglītības un sociālās aktivitātes veicināšanā un  nodrošināšanā, kā arī līdzdalību kā pilsoniskās sabiedrības attīstības formu. Tuvākajā laikā prezentācijas būšot atrodamas LIKTA mājas lapā www.likta.lv.  Daudzas konferencē paustās atziņas mudināja domāt arī par to, kas notiek mūsu iniciatīvā.

Turpināt lasīt…

Labie darbi un labie vārdi

Šo pirmdien rīts sākās ne vien ar jaunu starpatskaišu saņemšanu, kurās kopā ar cipariem atrodu arī daudz lieliskas saturiskās informācijas par to, kas notiek visās Latvijas malās, bet arī ar ļoti īpašu sūtījumu no Salas pamatskolas Preiļu pusē. Tā bija vesela lapa, pilna ar paldies, kurus man ir tā privilēģija saņemt Sorosa fonda – Latvija un visa Atvērtās sabiedrības institūta Ārkārtas palīdzības fonda vārdā.  Šajos paldies gribu dalīties arī ar visu SFL darbinieku un ekspertu komandu un Jums visiem, citu projektu ieviesējiem.

Turpināt lasīt…

Ko, kā un kāpēc rakstīsim blogos?

Šodien Baldonē atkal sapulcējušies mūsu projekta skolu pārstāvji, lai Jāņa Baltača vadībā mācītos veidot un izmantot blogus un citas interneta vides piedāvātās iespējas.

Jau esam vienojušies, ka ir vismaz trīs brīnišķīgi un svarīgi iemesli, kāpēc būtu vērts izmantot savu blogu: 1) lai dokumentētu savu darbību un domas, 2) lai pastāstītu par to citiem, 3) lai nepieciešamā informācija būtu pieeja jebkurā laikā un vietā – arī bez “flešiņa”  līdznēsāšanas vai Inbox kastītes pārslogošanas:)

Izskatās, ka motivācija darboties ir, un tad jau būs arī rezultāti. Bet – kā dalīsimies pārdomās par notiekošo?

Turpināt lasīt…

Turpinām domāt par radošumu

Radošuma nedēļa tuvojas beigām, taču gribas ticēt, ka domāšana ir iekustināta, radošai domai slūžas parautas vaļā un vismaz dažas vietās labās idejas pāraugs labos un ilgtspējīgos darbos. Vakar un šodien Britu Padome organizēja Nākotnes Pilsētas spēli, kurā no mūsu projekta piedalījās arī Sandra no Malienas pamatskolas, pie kam piedalījās tik aktīvi un pārliecinoši, ka viena no spēles grupām/komandām Konsultatīvajai padomei “Izglītība visiem” prezentēja īpašu Malēnijas aktivizēšanas un pilnveidošanas projektu, izpelnoties gan pārējo spēlētāju, gan Padomes ekspertu un citu klātesošo atzinību. Moto “Katrs malēnietis – pats savas dzīves līderis!” ir gana pārliecinošs, lai to gribētos pārņemt. Tas man atgādina sarunu no filmas  “Brīvdienas”, kurā dzīvesgudrais scenāriju autors saka savai gados jaunajai sarunu biedrenei apmēram tā: “Filmās parasti ir galvenās aktrises un labākās draudzenes.  Tev jābūt par galveno varoni savā dzīvē.” Droši vien ik pa laikam ir vērts pārbaudīt, vai jūtamies un izturamies kā savas dzīves galvenie varoņi, vai visu laiku kādam paklausām, pakļaujamies un pielāgojamies?
Jāpiekrīt arī malēniešu projekta prezentācijā teiktajam, ka tas, kas bieži tiek saukts par ačgārnu domāšanu, patiesībā atklāj radošumu, netradicionālu un inovatīvu skatu uz lietām un notiekošo. Vairāk par Nākotnes pilsētas spēli, otrdien notikušo teletiltu un visu radošuma nedēļu meklējiet Britu padomes mājaslapā www.britishcouncil.lv . Tas tiešām ir to vērts!

Turpināt lasīt…

Kāda ir radoša skola?

Kopā ar Britu Padomi, Izglītības un zinātnes ministriju un vēl virkni partneru, Sorosa fonds – Latvija un arī iniciatīvas Pārmaiņu iespēja skolām” dalībnieki aktīvi iesaistījušies Radošuma nedēļas norisēs.

Šīs nedēļas norises apliecina, ka Latvijā ir daudz radošu skolu un pedagogu, taču viņiem jāpalīdz apzināties savu darbu vērtību un padarīt to redzamu plašākai sabiedrībai. Bērni un jaunieši IR radoši zinātkāri, darboties griboši, tāpēc mūsu, pieaugušo, tai skaitā pedagogu un vecāku pirmais uzdevums ir nepazaudēt, neapdzēst un neielikt rāmjos viņu radošumu un vēlmi darboties.
Mūsu vīzija par radošu skolu ietver aktīvu darbību un sadarbību, kurā vieta un loma atrodas katram, kurā katrs māca un mācās un kas kopumā vairo ikviena cilvēka un visas kopienas labsajūtu un līdzdalības iespējas – šos būtiskos kvalitatīvu procesu un rezultātu indikatorus.  Domājot par šo tēmu, man izveidojies šāds radošas skolas pazīmju saraksts: Turpināt lasīt…

Atraisi savu radošumu!

Radošuma nedēļas ietvaros SFL iniciatīva “Pārmaiņu iespēja skolām” aicina ikvienu Latvijas skolu pārdomāt, kādi radoši risinājumi iespējami, lai skola kļūtu par daudzfunkcionālu vietējās sabiedrības centru, kas piedāvā daudzveidīgas izglītošanās, brīvā laika pavadīšanas un savstarpēja atbalsta sniegšanas iespējas visu vecumu cilvēkiem, balstoties uz viņu interesēm un vajadzībām un izmantojot skolas un vietējās sabiedrības rīcībā esošos resursus? 

Lai atrastu savus risinājumus, jums nepieciešams pārdomāt un ņemt vērā:

  • kā uzklausīt dažādu cilvēku vajadzības un atrast nepieciešamos risinājumus,
  • kā izmantot esošos resursus (cilvēkus, telpas, finansu resursus utt.) šo vajadzību apmierināšanai,
  • kā saistīt tiešo mācību procesu ar neformālās izglītības iespējām lieliem un maziem,
  • kā palīdzēt ģimenēm un veicināt bērnu attīstību kopš agrīnās bērnības,
  • kā radīt iespējas uzņēmējdarbības attīstībai un savu prasmju un hobiju pārvēršanai ienākumu avotā,
  • kā izmantot visu paaudžu iedzīvotāju pieredzi un zināšanas, aktīvi iesaistot darbībā maksimāli daudzus cilvēkus utt.

Savus priekšlikumus un radošos risinājumus varēs iesniegt videokonferences “Radoša skola” ietvaros trešdien, 28. aprīlī.

Sekojiet informācijai par radošuma nedēļu Britu padomes Latvijā un IZM mājaslapās!

53 pārmaiņu asni labākai dzīvei

Kopš 2009. gada novembra 53 skolām un pašvaldībām Latvijā radusies vēl viena iespēja kaut ko darīt, lai uzlabotu dzīvi savā apkārtnē, īstenojot Sorosa fonda – Latvija atbalstītos projektus iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros. Šajā pavasarī jau varam redzēt, kā pārmaiņu asni drosmīgi aug, pārliecinādami un iepriecinādami gan pašus projektu ieviesējus, gan mudinādami darboties arī citiem.

Vieniem tas ir viens no daudziem, citiem – pirmais projekts, kura īstenošanas gaitā soli pa solim jāapgūst prasmes savas idejas pārvērst īstenībā. Taču ikvienā gadījumā vietējā sabiedrība meklē jaunus veidus, kā nepazaudēt esošos resursus – skolu ēkas fiziskā un skolas garīgā nozīmē, skolotāju zināšanas un prasmes, un kā pievienot tiem jaunus, līdz šim nepamanītus vai pilnībā neizmantotus resursus un iespējas. Viens no lielākajiem pārsteigumiem , ar ko projektu īstenotāji jau sastapušies, ir vietējo iedzīvotāju atsaucība, vēlme un gatavība nākt kopā, mācīties un darboties, neskatoties uz samērā drūmajiem situācijas aprakstiem projektu pieteikumos. Tas nozīmē, ka pašu jau esošie resursi ir liekāki, nekā bija domāts, un paveikt varēs vairāk. Pareizi uzrunāti, cilvēki atsaucas un iesaistās. Protams, liela nozīme ir arī tam, ka daudzie kursi un nodarbības tiek piedāvātas bez maksas, taču daudzviet cilvēki jau izteikuši gatavību atrast veidus, kā saglabāt šīs iespējas arī pēc projekta finansējuma beigšanās.

Šajā pārmaiņu ceļā kopā ar projektu īstenotājiem un visiem, kas viesosies šajā lapā, būšu es, Aija Tūna, SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” koordinatore, cerot, ka no pārmaiņu asniem izaugs spēcīgi piemēri, kuriem mācīties un iedvesmoties varēs gan Latvijā, gan ārpus tās robežām .

Turpināt lasīt…

Brocēnos mācās blogot:)

Šodien Brocēnos ieradušies tuvējo skolu pārstāvji, kuriem interesē interneta vides iespējas, tai skaitā sava, savas skolas, klases vai citas organizācijas bloga veidošana.
Interesanti vērot, kā vienā klasē kopā strādā skolēni un skolotāji. Šis ir uzskatāms piemērs tam, ka dzīves gadu skaitam nav nozīmes un liela pieredze vienā jomā var lieliski sadzīvot ar zināšanu un prasmju trūkumu citā.
Ko tas nozīmē? Ka mācīšanās iespējas nekad nebeidzas; vajadzīgs vien atvērts prāts un vēlme pilnveidoties.
Jau tagad skaidrs, ka nodarbība paskries nemanot un – lielākajai daļai no klātesošajiem nu āķis būs lūpā:) Par sevi to varu teikt viennozīmīgi.