Tirzā idejas pulcējas lieliem darbiem

idejasIdeju darbnīcā 12. decembrī smēlāmies vērtīgu informāciju par LEADER programmas iespējām. Prieks, ka interesi izrādīja jauni cilvēki – tā ir cerība uzņēmējdarbības turpmākai attīstībai Tirzā. Tika runāts par vienota produkta tūrisma jomā izstrādāšanu, apvienojot esošo piedāvājumu un radot jaunu. (Pagasta pārvalde apņēmās veidot darba grupas, aicinot uzņēmējus un citus aktīvus cilvēkus). Izskanēja priekšlikums – organizēt ideju darbnīcas Vecadulienā un Virānē.  (Vajadzības apzinātas iedzīvotāju forumā, jādomā, ko darīt tālāk). Turpinās diskusijas par pagasta laikraksta atjaunošanu. (Tiek gaidīti cilvēki, kuriem ir idejas). Ideju darbnīcas īpašais stāsts – jaunieša e – vēstule: “Ļoti patika ideju darbnīca, esmu apmierināts un šo to jaunu uzzināju. Likās pārāk īsa un sasteigta, nākamreiz varētu visu izvērstāk un bez steigas. Beidzot esmu gatavs piedalīties arī turpmāk šāda veida pasākumos, un beidzot esmu gatavs paust savas noklusētās idejas. Varētu biežāk rīkot saiešanos kur apspriež pagasta attīstību, tagad ir piemērots laiks pa ziemas vakariem. Man ir dažas idejas kuras noteikti noderētu pagasta attīstībai.”

Virānes, Vecadulienas un Tirzas ciemu jaunieši – Jūsu domas ir svarīgas pagasta attīstībai. Nāciet pulkā. Sekojiet informācijai Tirzas pagasta mājas lapā par nākošo tikšanos.

Svetlana Ziepniece, darba grupas vadītāja

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: