Dunavas pamatskolā skatās „Aiz apvāršņa”, jo Dunavai jākļūst par vietu, kur labi dzīvot gan lieliem, gan maziem

12-2015-12015. gads Dunavas pamatskolā aizrit, īstenojot Lauku Partnerības „Sēlija” projektu „Aiz apvāršņa”. Projekta mērķa grupa ir 1.- 9. klašu skolēni, arī daži pirmsskolas vecuma bērni un viņu vecāki. Dalībnieki vietējā koordinatora Uģa Vārslavāna vadībā vispirms apzināja vietējās vērtības, vasarā radošo nodarbību ciklā „Skaties tālāk!” apguva alpīnisma pamatus, vēroja putnus, iepazina ievērojamākās vietas pagastā, ievingrināja rokas dekupāžā un citās nodarbībās. Augustā centīgākie devās ekskursijā uz Madonu.

Rudenī projektā iesaistītie domāja un ļāva vaļu fantāzijai, ko gribētu savā ciemā tuvākā un tālākā nākotnē. Lai veicinātu sava ciemata attīstību, bērni izstrādāja projektus, kas saistās ar tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību, kultūru un sportu, brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu, apkārtnes labiekārtošanu. Dunavai jākļūst par vietu, kur labi dzīvot gan lieliem, gan maziem – tas redzams PowerPoint prezentācijās, maketos, skicēs, zīmējumos, foto kolāžās un aprakstos.

3. nodarbību cikla „Aiz apvāršņa” noslēguma nodarbībā projekta dalībnieki prezentēja savu veikumu. Dunavas bērni nākotnē grib tiltu pār Daugavu, šautuvi, brīvdabas estrādi, zirgu stalli un treniņu laukumu, labiekārtotus māju pagalmus, modernu futbola laukumu, skaistu dīķi un citus jauninājumus. Jācer, ka šīs nebūs tikai ieceres uz papīra, bet vismaz kāda no tām tiks mērķtiecīgi īstenota.

Par veiksmīgākajiem projekta darbiem tika atzīts pirmklasnieču Esteres Kusiņas un Evelīnas Plānes zirgu staļļa „Zirgu zeme” makets, Rēzijas Ērgles (6.kl.) un Katrīnas Ērgles (8.kl.) dīķa un tā apkārtnes makets, Kitijas Marcinkevičas (1.kl.) bērnu rotaļu laukuma makets. Šie un citi darbi apskatāmi novada domes ēkas 2. stāva foajē izvietotajā izstādē.

Bērni atzīst, ka nodarbības bija saistošas, tajās uzzināja un iemācījās daudz jauna, patika praktiskās darbošanās, nodarbības ārpus skolas telpām, ekskursijas un tikšanās, kopā pavadītais laiks, tējas pauzes ar dažādiem gardumiem.

12-2015 12-2015-2

Paldies Lauku Partnerībai „Sēlija” par iespēju piedalīties projektā, ko finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma „NVO fonds”.

Par fotogrāfijām paldies Uģim Varslavānam.

Astra Liopa

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: