Par parastu dzīvi, notikumiem un nebeidzamiem jautājumiem

2015-11-19 05.14.55Tikai dažas dienas pirms piektdienas rīta mēs, daudzu Eiropas valstu pedagogi, Eiropas Padomes Pestalozzi programmas semināra ietvaros uz konkrētu piemēru, tai skaitā mūsu skolas kā kopienas resursu centra attīstības pieredzes bāzes balstoties, runājām, ka tikai apvienojot specifiskās un caurviju zināšanas, prasmes un attieksmes mūsdienu Eiropā iespējams sasniegt tādus mācīšanās rezultātus, kas palīdzēs sabiedrībām kļūt politiski, sociāli, ekonomiski un ekoloģiski ilgtspējīgām un demokrātiskām, piešķirot pavisam jaunu, dziļāku nozīmi mūžmācīšanās jēdzienam. Tika meklēta arī atbilde uz jautājumu „kā”: iesaistoties starptautiskās profesionālās pilnveides programmās, daloties iegūtajās atziņās, veidojot darbīgas un saliedētas komandas uz vieta skolās, esot kopā ar kopienām.

Seminārs beidzās tajā labajā noskaņā, kad pirms piecām dienām pirmo reizi satikti cilvēki liekas kā visu mūžu pazīti un prieks par mājāsbraukšanu cīnās ar skumjām par šķiršanos. Tad pasaule atkal mainījās, uzdodot smagus jautājumus, uz kuriem atbildes jāmeklē skolas un dzīves ikdienā. Vairāk lasiet Aijas Tūnas rakstā laikrakstā „Izglītība un Kultūra”. Aija_Tūna_Par_parastu_dzīvi_IK_20_19_11_15.6

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: