Mazpulku rudens ražas skate Baltinavā

okt27. oktobrī Baltinavas vidusskolas Paaudžu centrā notika mazpulku pasākums, kuru  Baltinavas vidusskolas mazpulka vadītāja Laura Meščanova atklāja ar vārdiem: „Šajā rudenīgi saulainajā dienā esam sapulcējušies vismaz divu iemeslu dēļ. Gatavojoties Latgales reģionālajam mazpulku forumam, esam noorganizējuši vietējo starpnovadu mazpulcēnu rudens ražas skati, un priecājamies, ka tā šogad notiek Baltinavā. Šis gads ir īpašs Baltinavas vidusskolas mazpulkam, ir pagājuši 20 gadi, kopš tas ir dibināts. Tāpēc šodien mums būs iemesls to nosvinēt. Un, protams, mēs esam visi kopā, lai savstarpēji iepazītu viens otru, lai jauki pavadītu laiku.”

Uz skati pulcējušies bija mazpulcēni no 1018. Viduču un Baltinavas vidusskolas mazpulkiem, kā arī bijušie un esošie mazpulku vadītāji, mazpulcēnu vecāki, ciemiņi. Pasākuma laikā tika godināti arī jaunie mazpulcēni, kas savu darbību mazpulkos uzsāka tikai šogad. Pasākums iesākās ar mazpulku himnu un apsveikumiem.

Baltinavas vidusskolas mazpulks kā dāvanu no skolas saņēma kliņģeri skaitļa 20 veidolā. Svētkos sveica arī 1018.Viduču mazpulks un tā  vadītāja Māra Medne dāvināja Viļakas novada izglītības Ineses Circenes sūtīto kliņģeri un vēlēja  Baltinavas vidusskolas mazpulkam pastāvēt ilgi jo ilgi, realizējot dažādas radošas idejas.

Pasākuma sākumā Baltinavas vidusskolas mazpulka vadītāja Laura Meščanova sniedza nelielu ieskatu vēsturē. Šobrīd mēs esam vienīgais mazpulks Baltinavas novadā. Bet tā tas nav bijis vienmēr. Tagadējā Baltinavas novada teritorijā kādreiz bija arī 771. Baltinavas mazpulks, 7772. Punduru mazpulks, Pilskalna, Svētūnes un Timšānu pamatskolu 1071. mazpulks. Tāpēc priecājāmies,ka pasākumā bija arī bijusī Baltinavas vidusskolas mazpulka vadītāja Anna Priedīte un arī 771. Baltinavas mazpulka bijusī vadītāja Marita Kušnire.

Tālāk pasākuma gaitā mazpulcēni prezentēja savus izstrādātos projektus par dažādām tēmām. Justīne Puriņa savā dārzā mēģināja izaudzēt ķirbi-gigantu. Projektā viņa pētīja, aprakstīja lielo ķirbju audzēšanas procesu. Visi varēja apskatīt Justīnes izveidoto ķirbju recepšu grāmatu un pamieloties ar gardajām ķirbju kūciņām, un apskatīt lielāko izaudzēto ķirbi dārzā. Māra Laganovska prezentēja projektu par sarkano sīpolu audzēšanu. Jāpiemin, ka gan Māra, gan Eva Kaša un Justīne Puriņa aktīvi piedalījās Latvijas Mazpulku biznesa projektā „Sarkanie sīpoli”. Viņas izaudzēja un pārdeva 110kg sīpolu z/s „Ezerkauliņi”. Ar lielu interesi klausījāmies Megijas Bukšas stāstījumā, kā izaudzēt dažādu šķirņu arbūzus. Kaut arī vasaras sākums mūs nelutināja ar siltumu, viņai ģimenes dārzā izdevās izaudzēt 6 šķirņu arbūzu, pat ar dzeltenu mīkstumu. Megija visus arī pacienāja ar vienu no tiem. Šogad galvenā Latvijas Mazpulku tēma ir „Eksotisko augu audzēšana Latvijas apstākļos”. Tāpēc arī Iluta Keiša mēģināja izpētīt un izaudzēt melones. Diemžēl gan vēsās vasaras sākuma dēļ, gan dažādu kaitēkļu dēļ, melone vēl nedevusi ražu iznīka. Kaut arī raža neizdevās, projekts bija labi izstrādāts, jo tika aprakstīti neveiksmju cēloņi. Māsas Viktorija un Agrita Luīze Kušnires bija izstrādājušas mūsu novadam aktuālu un nozīmīgu projektu par Baltinavas novada dižozolu. Dižkoks šobrīd ir miršanas stadijā, tas ir nokaltis,  jo ir izdedzināts vidus. Joprojām ozols ir apskatāms un tā iekšpusē var salīst par līdz 19 cilvēkiem. Zintis Dvinskis no 1018.Viduču mazpulka aicināja pētīt savu ciemu vēstures, jo arī pats bija izpētījis un aprakstījis vēsturi par savu ciemu Janapoli. Arī Krista Circene saņēma diplomu par sava projekta „Zemeņu šķirnes manā dārzā” izstrādi un īstenošanu. Egija Ločmele lepojās ar savu projektu „Pirts slotiņas manas ģimenes pirtij”, jo tam ir praktisks pielietojums. Projektu izstrādājot tika sasietas vairāki desmiti pirts slotiņu, un tās palīdzēja siet visa ģimene.

Pasākumu vēroja arī mūsu skolas avīzes „Skolas soma” pārstāves Arīna Bistrova un Marika Graudumniece.  Viņas pēc pasākuma dalījās savās pārdomās: ”Tas mums sniedza diez gan lielu pieredzi un ieskatu mazpulcēnu darbībā, jo nekad nebijām piedalījušās šāda veida pasākumā. Patiesību sakot, tikai tagad spējam novērtēt kāds darbs tiek ieguldīts mazpulku projektos, jo tas prasa ne tikai lielas pūles, bet arī daudz laika. Neviltots prieks, par to, ka šo skati ar savu klātbūtni atbalstīja arī Viduču pamatskolas mazpulcēni, jo, diemžēl, bijušajā Balvu rajonā ir palikuši tikai 3 mazpulki. Ar lielu uzmanību klausījāmies visās prezentācijās, kurās skates dalībnieki stāstīja par arbūzu, meloņu, ķirbju, sarkano sīpolu audzēšanu mājas apstākļos, kā arī par Baltinavas dižozolu, pirts slotiņām un Janapoli.  Esam ļoti lepnas par Baltinavas vidusskolas mazpulka dalībniekiem, jo, stāstot par saviem pētījumiem, viņi pierādīja to, ka šis pulciņš ir ļoti nozīmīgs un padara ikdienu interesantāku. Vēlam veiksmi turpmākajās mazpulku gaitās!”

Pēc projektu aizstāvēšanas mazpulcēni kulinārijas radošajā darbnīcā cepa pīrādziņus mājturības skolotājas Lilitas Kūkojas vadībā, cienājās ar svētku kliņģeriem. Tikmēr vadītājiem-žūrijai bija laiks, lai izvērtētu darbus.

No 9 projektiem 8 tālāk tika aizstāvēti Latgales novada mazpulcēnu rudens forumā Dagdā jau 10.oktobrī. Latvijas Mazpulku Latgales reģiona projektu forumā esam guvuši godalgotas vietas. Māra Laganovska ieguva 1.vietu, Megija Bukša 2.vietu, māsas Agrita Luīze un Viktorija Kušnires, Egija Ločmele ieguva atzinības. Arī pārējo meiteņu projektiņi bija ļoti labi, bet nedaudz pietrūka, lai iegūtu diplomu. Bet visas saņēma sertifikātus par izstrādāto un īstenoto projektu. Forumā tika godināti arī mazpulcēnu vecāki, kuri vieni no galvenajiem palīgiem projektu realizācijai vasaras periodā. Es saku lielu paldies visiem vecākiem, jo viņu atbalsts ir ļoti svarīgs. Bet no Latvijas Mazpulka paldies un ābelītes stādiņš tika Megijas Bukšas mammai Sarmītei Bukšai.

okt1 okt 3 okt 4 okt

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: