Dzīvo aktīvi! Dzīvo Izvaltā!

oktViens liels un pamatīgs darbs tuvojas nobeigumam. To cik tas prasījis pūļu biedrības darbiniekiem, zina tikai viņi. Bet gandarījums plūst pāri, ja redzam mirdzošus un smaidīgus acu pārus, kas vērsti mums pretī. 26. septembrī  notika projekta „AUDZ un DARI lielākas lietas” noslēguma pasākums, kura dāvana iedzīvotājiem bija koncerts. Pasākumu apmeklēja kupls skaits Izvaltas pagasta iedzīvotāju. Koncerta galvenie viesi bija Latvijā populārā postfolkloras grupa „Rikši”. Koncerts bija ļoti atraktīvs un tuvs katra latgalieša sirdij, skatītāji no sajūsmas aplaudēja un visi uzlādēja sevi ar pozitīvām un ļoti patīkamām emocijām. Kājas pašas cilājās un rokas nebeidza aplaudēt. Grupa pamanījās arī iesaistīt dažādās aktivitātēs visus skatītājus, laiks paskrēja nemanot. Pēc koncerta biedrības „ATTĪSTĪBAI” darbinieki pateicāmies un apsveicām postfolkgrupu „Rikši” un aizvadītā projekta sadarbības partnerus – Sauleskalna sākumskolu un Izvaltas pamatskolu Krāslavas Valsts ģimnāziju, Izvaltas pagasta pārvaldi, Izvaltas tautas namu, jauniešus, kuri aktīvi piedalījās projekta pasākumu aktivitāšu organizēšanā, visus brīvprātīgā darba veicējus, kā arī biedrības „ATTĪSTĪBAI” biedrus.

okt 1Gandarījums mums kā organizētājiem un, protams, visiem pasākuma dalībniekiem. Atkal jāatzīst cik patīkama ir kopā būšana, un priekam jau nevajag daudz – labu sirdi, dzirdīgas ausis, redzīgas acis un draudzīgas rokas, kas sadodas kopā. Ieskatam mazi fragmentiņi no pasākuma koncerta daļas.

https://www.youtube.com/watch?v=IOL1FhD9LBw

https://www.youtube.com/watch?v=MpeeaAELfko

https://www.youtube.com/watch?v=xKEN38w_FYw

https://www.youtube.com/watch?v=y4o7t9SHva4

https://www.youtube.com/watch?v=iqi7plecaHY

https://www.youtube.com/watch?v=2fD4OMMbzGE

https://www.youtube.com/watch?v=EF3Lnk-nhpc

https://www.youtube.com/watch?v=9aQno0y5Wm8

https://www.youtube.com/watch?v=8TXrEqCQfnQ

https://www.youtube.com/watch?v=8TXrEqCQfnQ

https://www.youtube.com/watch?v=eQ7XqJJNP_Q

Viss rit un mainās, un neapstājas. Darbojamies tālāk, vakar parakstīts līgums un sākas Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstīta projekta “Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!” iedzīvināšana, kurā būs divas galvenās norises:

  1. “Esi vesels un možs!” (masāžas, vingrošanas nodarbības, veselību veicinošas izzinošas nodarbības);
  2. “Mūžu dzīvo, mūžu mācies!” (apmācības jaunam un vecam).

Projekta mērķis – sekmēt neformālās izglītības un veselīga, aktīva dzīvesveida aktivitāšu pieejamību, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti Izvaltā.

Redzu, ka pārmaiņas notiek, un labie piemēri taču lipīgi J – ir domubiedri, tāpēc ticu, ka labi ir dzīvot te un tagad.

Kad dzērves projām dodas, un koku lapas saules krāsās ģērbjas, rudenīgs sveiciens visiem domubiedriem.

Inga Leikuma

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: