Nīcgaliešiem nu ir pašu veidots futbola laukums

futblaukDaudzus gadus nīcgalieši sapņoja par atpūtas centra izveidi, un nu šovasar sapnis kļuvis par īstenību un, pateicoties projektu konkursam „Latvijas Mobilais Telefons Latvijai”, esam tikuši pie sava futbola laukuma ar visu inventāru! Esam iegādājušies futbola laukuma aprīkojumu: vārtus, bumbas, vestes, zālāju laukumu līniju marķieri, futbola laukuma karogus. Lieliski bija tas, ka dažāda vecuma kopienas iedzīvotāji paši ļoti aktīvi iesaistījās futbola laukuma izveidē. Projekta „Veselīga dzīvesveida popularizēšana Nīcgales kopienā” mērķis popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, iesaistot kopienas iedzīvotājus futbola laukuma izveidē, ir sasniegts godam. Tālāk Nīcgales pagasta pārvalde, komunālais dienests, zemnieki un citi iedzīvotāji gatavi tālāk veidot sen domāto atpūtas centru – stadionu, hokeja laukumu un estrādi. Šāda teritorijas labiekārtošana sekmēs kopienas dažādu paaudžu cilvēku veselīgu dzīvesveidu un visas kopienas ilgtspējīgu attīstību.

futblauk1 futblauk2 futblauk3 futblauk4 futblauk5

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: