Izvaltieši mācās strādāt kopā

6Izvaltā vasara atkal darbīga: Krāslavas novada projektu konkursa ietvaros „Iedzīvotāji veido savu vidi 2015” ar Krāslavas novada domes finansējumu, biedrības biedru un iedzīvotāju darbu, realizēti divi projekti: “Publiskas atpūtas zonas izveidošana brīvdabā Izvaltā un tās apkārtnes teritorijas labiekārtošana” un “Izvaltas ciemata centra labiekārtošana”. Kā jau var saprast no pirmā projekta nosaukuma, uzlabojušās iespējas kvalitatīvākai brīvā laika pavadīšanai, jo izveidots deju placis mākslinieciskās pašdarbības koncertiem un pasākumiem, kā arī citām kultūras aktivitātēm Izvaltas iedzīvotājiem un tās viesiem. Tagad un nākotnē pavasara un rudens sezonā Izvaltā būs daudzveidīgāka kultūras dzīve, turklāt jaunums veicina pieejamību kultūras aktivitāšu baudīšanai maksimāli tuvu dzīves vietai brīvdabā. Jaunizveidotajā objektā šī gada jūnijā jau notikuši divi pasākumi: “Līgo” pasākums Izvaltā un Krāslavas novada “BALTICA 2015” ieskaņas sarīkojums.

Īstenojot projektu “Izvaltas ciemata centra labiekārtošana”, labiekārtota teritorija Izvaltas ciemata centrā, izveidojot jaunus objektus un veidojot pievilcīgu vidi, tā vairojot iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par darbu savā sētā. Priecājamies, ka izgatavots un uzstādīts jauns ziņojumu dēlis un soli, ka izveidotas, labiekārtotas un apstādītas puķudobes un puķu rindas, ka atjaunotas autoostas bojātās daļas. Darbojoties kopā un veidojot estētiskāku vidi Izvaltas ciematā, tika gūts apliecinājums tam, cik daudz var paveikt ar čaklām rokām un sadarbību savā starpā. Projekta rezultāts ceļ izvaltiešu pašapziņu, veicina dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Ieguvēji ir visas iedzīvotāju grupas, neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un sociālā stāvokļa.

Izvaltā aizsākts un turpinās arī liels darbs baznīcas apkārtnes labiekārtošanā. Zbigņevs Stankevičs teicis, ka Dieva Gars atklāj Dieva vīziju cilvēkam, draudzei un tautai. Tā ikviens pārkāpj pāri savam egoismam, savam „es”, un cilvēki sāk sadarboties viens ar otru kopēja mērķa labā. Kad prāvests Guntis Brūvers aicināja Izvaltas draudzes locekļus iesaistīties baznīcas teritorijas labiekārtošanā, daudzi draudzes locekļi atsaucās ar visu sirdi. Līdz šim nav bijusi tāda tradīcija, un kādam varbūt arī nebija līdz galam saprotams, kāpēc tas ir vajadzīgs, taču tagad gandarījums un lepnums ir ikkatram. Paveikts ir ļoti daudz. Kā arī – daudz vēl darāmā. Pamazām mūsu draudze kļūst kā vienots organisms, sākas sadarbība un draudzes uzplaukums. Ikviens draudzes loceklis, ikviena aktivitāte stiprina draudzi, piepilda kādu konkrētu vajadzību.

Attēlos redzēsiet, kā mainījusies mūsu apkārtne un cik smaidīgi esam mēs paši!

Pastāstīja un visus sveicina – Inga Leikuma

2 3 online.sigmanet.lv 4 5 7 8 9 10

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: