Dunavas pamatskolā runās un darbos apliecina vērtības

junijsMaija beigās Dunavas pamatskolā noslēdzās LP „Sēlija” projekta „Aiz apvāršņa” nodarbību cikls „Vērtības”. Projekta koordinators Uģis Vārslavāns vēlreiz atsauca atmiņā, kas šajā laikā uzzināts, izpētīts, atklāts. Bija iepazīšanās ar biedrību „Dzīves prasme” un radoša nodarbība Anitas Ozoliņas vadībā, piedalīšanās teātra kopas „Sateka” mēģinājumā un saruna par teātra mākslu, un aktivitātes ar Silviju Krēsliņu. Indra Ruļuka veda neklātienes ceļojumā pa Dunavas ievērojamākām vietām, pastāstīja par šīspuses slavenākajiem cilvēkiem, viņu veikumu. Izzinot dabas bagātības, Kristīne Rubiķe rosināja uz sarunu par ūdeni, un kopīgi tika pētīts Daugavas ūdens piesārņojums, bet Aina Timofejeva atklāja dažus mazāk zināmus dzīves  faktus par Raiņa bērnības gadiem Tadenavā, kā arī notika radošās darbnīcas. Gatavojoties cikla „Vērtības” noslēguma pasākumam, skolēni bija sagatavojuši katrs savu mājas darbu par šo tēmu. Jaunākās projekta dalībnieces – Estere, Kitija un Evelīna – savas pārdomas izteica zīmējumā un pastāstīja, ka vislabāk patika krāsot mandalas un stādīt Raiņa jubilejas ozoliņu. Citi zīmēja Dunavas ievērojamākās un skaistākās vietas: baznīcu, skolu, pārceltuvi u.c. Interesants darbiņš no plastikas Rēzijai, viņa izveidojusi velnu – šis tēls nozīmīgs teikā par Dunavas nosaukuma rašanos. Katrīna ielūkojusies nākotnē un izveidojusi skici dīķa apkārtnes labiekārtošanai. Ar savu sacerēto dzejoli par Dunavas skolu visus iepriecināja Ksenija, savukārt Kristiāna un Madara uzzīmējušas lielu pagasta karti un tajā atzīmējušas ievērojamākās vietas. Aivis prezentēja izveidoto foto kolāžu par Dunavas centru, bet Kristaps PowerPoint prezentāciju par Dunavu. Mairis ar tēva palīdzību paveicis vērienīgu darbu – no koka izveidojis Raiņa muzeja mājas maketu. Noslēgumā Artūrs un Lūcija parādīja foto prezentāciju par visām projekta nodarbībām. Ikviens projekta dalībnieks šajā laikā uzzinājis un atklājis ko jaunu, vairāk iepazinis savu dzimto pagastu, tā vēsturi un kultūru.

Viens posms noslēdzies, bet aktivitātes turpinās – no 15.līdz 19.jūnijam visi aicināti piedalīties vasaras dienas nometnē „Skaties tālāk!”. Tās būs piecas interesantas un saturīgas dienas ar putnu vērošanu, sportošanu, mākslas plenēru, klinšu kāpšanu u.c.

LP „Sēlija” projektu „Aiz apvāršņa” finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO” fonds.

Astra Liopa

junijs 1 junijs 2

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: