Salas pamatskolā romu bērni un ģimenes jūtas kā savējie

aprSkolai ir jārespektē visu tautību skolēnu un vecāku vajadzības, lai īstenotu galveno- skolēnu personības veidošanos un skolēnu gatavību dzīvei, viņu karjeras izvēli. Ja romu skolēnu vecāki būtu vienaldzīgi pret notiekošo skolā, ja nav skolotāju un vecāku sadarbības, tad nevaram aptvert visus mācību un audzināšanas uzdevumus, ko pašlaik dzīve izvirza skolai. Romu bērnu tēva Konstantīna palīdzība ne tikai ietaupa skolotāju spēkus, bet arī dod lielu audzināšanas efektu.

Ciešā sadarbībā ar romu bērnu ģimeni, tēvu, māti, vecāko māsu Oksanu ir laba, atbildīga un apzinīga attieksme pret mācībām, čaklumu, darba mīlestību.

Ar tēvu Konstantīnu var atklāti izrunāties par tiem audzināšanas jautājumiem, kas satrauc skolu un ģimeni. Vecāki ir ieinteresēti bērnu zināšanu apguvē, kā arī viņu spēju un dotumu attīstībā, pilnveidē. Bērni ar lielu pacilātību stāsta par to, kā viņi svin svētkus ģimenē. Arī skolā visiem skolotājiem, darbiniekiem, romu bērni savlaicīgi sagatavo dāvanas un pārsteidz darbiniekus.

Īpaši izceļas 9.klases skolniece Sianda, kura iegulda ļoti lielu darbu, sagatavojot dāvanas. Tās tiek adītas, tamborētas, zīmētas- ziedi, spilveni, apsveikuma kartiņas u.c.. Paldies viņai!

Individuālās sarunas ar romu ģimeni, skolēniem ir atklātas, sirsnīgas un rezultāts neizpaliek. Bērni ir integrēti vispārizglītojošās klasēs, līdz ar to, viņiem ir iespēja dzirdēt citu skolēnu atbildes, viedokli, no kā viņi daudz mācās. Atnākot uz mūsu skolu vecākie bērni runāja tikai krievu valodā, nu viņi runā, saprot visu latviešu valodā.

Vecāki apmeklē skolas vecāku sapulces, visus ārpusstundu pasākumus. Priecājas par bērnu izaugsmi. Vecāku un skolas sadarbības formas pozitīvās iezīmes- katra skolēna problēmas paliek zināmas tikai skolotājiem un vecākiem.

Romu bērni ir ļoti kārtīgi, tīrīgi, kā arī individuālās sarunās man ar viņiem, var izrunāties no sirds un viņi ļoti lepojas ar savu ģimeni, to īpaši uzsverot, tas viņiem ir iemācīts ģimenē, arī tēva vārds ir noteicošais.

Tā kā visi 7 romu bērni dzīvo internātā, vecāki bieži ir skolā dažādos laikos, gan vakarā, gan mācību laikā, lai redzētu saskarsmi ar vienaudžiem, sadarbību ar skolotājiem, apkalpojošo personālu, gūt atziņas turpmākajam kopīgajam audzināšanas darbam.

Romu bērnu koncerts, kas ieskandināja Salas pamatskolu 10.aprīlī, bija neatkārtojams, pārsteidzošs savā daudzveidībā un bērnu talantu izpausmē. Skanēja dziesmas romu, latviešu, krievu valodās. Meitenes ugunīgi dejoja, zēni savus talantus apliecināja arī dzejas un pop-ielas numuros, pasākuma vadīšanā. Bērni paši izteica vēlēšanos noorganizēt koncertu. Pārsteigumu un prieku raisīja arī apģērbi, ko izvēlējās paši mākslinieki. Paldies par sadarbību!

Salas pamatskolas direktore Valentīna Liniņa

apr2 apr 1 apr 3 apr 4

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: