Par drošību internetā – saruna eTwinning projekta ietvaros Baltinavas vidusskolā

apr7.aprīlī Baltinavas vidusskolā tikās Baltinavas vidusskolas un J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēni, lai nosvinētu eTwinning nacionālā projekta „Profils sociālajā tīklā – mans īstais CV” noslēgumu. projekta aktivitātes notika martā un aprīlī, to skolēni izstrādāja anketas „Mans profils sociālajā tīklā” un veica anketēšanu abās projekta skolās, aptaujājot 5.-9. klašu skolēnus. Tika veidotas arī fotokolāžas un plakāti par tēmu „Kopā par labāku, drošāku internetu!”. Visi materiāli publicēti eTwining vidē.Noslēguma tikšanās tika veidota kā sadraudzības pasākums. Viesi tika sagaidīti Baltinavas vidusskolas Paaudžu centrā ar „Vērmelītes” dziedāto Baltinavas vidusskolas himnu. Pasākuma sākumā visus klātesošos uzrunāja abu skolu direktori un projekta un pasākuma organizatores Laura Meščanova un Agita Zelča. Pasākuma pirmajā daļā bija iepazīšanās aktivitātes, neliela ekskursija pa skolu un aprunāšanās pie kafijas un tējas galda, nomēģinot gardo ciemiņu atvesto kliņģeri.

Pasākums turpinājās Baltinavas Kultūras namā, kur ne tikai projekta dalībniekiem, bet arī pārējiem Baltinavas vidusskolas skolēniem un citiem interesentiem bija iespēja noklausīties portāla www.draugiem.lv pārstāvja Jāņa Palkavnieka lekciju „Uzvedība un drošība internetā”. Interesantā un vērtīgā lekcija mums lika aizdomāties par savu uzvedību un darbībām virtuālajā vidē. Caur www.draugiem.lv kolektīva darba un atpūtas piemēriem skolēni guva apstiprinājumu tam, kāpēc mūsdienās svarīgi mācīties un kādu darbinieku darba devēji vēlas redzēt. Galvenās atziņas, kas palika prātā projekta skolotājām: „Internetā jāuzvedas tāpat, kā tu uzvedies uz ielas, skolā vai kur citur” un „Vienkārši dari! Ja krīti, celies un dari!”.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki no abām skolām bija sagatavojuši dažādas atrakcijas un spēles, kas notika Paaudžu centrā. Savukārt skolotāji varēja pārrunāt gan projekta, gan arī abu skolu aktuālos jautājumus. Noslēgumā dalībnieki saņēma pateicības rakstus, bet skolotāji – projekta sertifikātus.

Laura Meščanova, Baltinavas vidusskolas informātikas skolotāja

apr1

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: