Kā taustāmais un netaustāmais Labums vairojas: Beverīnas pieredze

2015-martsTo, ka kopā varam vairāk, zinām visi. Biedrībai “Beverīnas amatnieki” ir stāstāms piemērs par to, kā kopīga darbošanās rada ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. 2014. gada pavasarī, ar mūsu draugu – biedrības “Iespēju durvis”, palīdzību sagatavojām un iesniedzām projekta pieteikumu “Aprīkojums brīvdabas amatu darbnīcām” “Lauku partnerības Ziemeļgauja” rīkotajā projektu konkursā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (Eiropas Savienības ELFLA atbalsts).  Par piešķirto atbalstu vēlējāmies iegādāties lielās teltis, molbertus un krēslus, lai siltajā sezonā varētu organizēt dažādas radošas brīvdabas aktivitātes Beverīnas novada iedzīvotājiem.Projekta īstenošana gan nedaudz aizkavējās, jo tirgotājam vairs nebija pieejamas mūsu izvēlētās teltis, taču laikā no 2014. gada novembra līdz šī gada janvārim visu nepieciešamo aprīkojumu bijām saņēmuši. Projekta kopējā summa bija 1386 EUR.

Protams, ne gleznošana, ne kādu amatu apguve ārā ziemas apstākļos nebūtu tā saistošākā brīvā laika pavadīšanas nodarbe, tomēr mūsu iegādātie molberti jau tiek lietoti – esam tos aizdevuši mākslas mīļotājiem, kas pasniedzējas Ievas Lapiņas-Strazdītes vadībā apgūst gleznošanu Valmieras muzeja laipni atvēlētajās telpās. Ieva ir mūsu novadniece un grupā ir arī mūsu novada iedzīvotāji.

Kas no tā tiek biedrībai “Beverīnas amatnieki”? Labas attiecības ar muzeju – varam darboties tā teritorijā un popularizēt Beverīnas novada amatnieku darbošanos un radītos izstrādājumus. Kas no tā biedrībai “Iespēju durvis”? Vasarā, kopā ar mums organizējot mākslinieciskās brīvdabas nodarbības Beverīnas iedzīvotājiem, biedrībai būs papildu iespēja popularizēt arī savu darbību. Ar nepacietību gaidām siltāku laiku, kad varēsim izmēģināt iegādāto aprīkojumu pasākumu rīkošanā.

Biedrības “Beverīnas amatnieki” biedri ir Beverīnas novada un kaimiņu novadu amatnieki, kuri darbojas kopā, lai rosinātu interesi par seno amata prasmju un arī mūsdienīgu rokdarbu apgūšanu savās kopienās, ar saviem darbiem un darinājumiem veicinātu mūsu novada atpazīstamību, kā arī nodrošinātu drošas tirdzniecības iespējas saviem biedriem amatnieku veikaliņā, “Rozā namiņā” Valmieras muzeja teritorijā. Gaidām ciemos!

Biedrības vadītāja Inga Logina

2015-BA logo

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: