Brenguļu sākumskolas dejotāji ceļā uz skolēnu dziesmu un deju svētkiem

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUzsākot jauno mācību gadu, viena no mūsu skolas prioritātēm bija piedalīšanās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Mūsu pūrā jau ir pieredze par piedalīšanos 2005. un 2010. gada svētkos. Lai šo mērķi sasniegtu, nācās grūti un pacietīgi strādāt deju mēģinājumos, pārlūkot garderobi un atjaunot tautas tērpus. Visgrūtāk gāja, mācoties dejas, kad soļus un gājienus nācās atkārtot atkal un atkal, kad brīžiem bija aizmirsies, kura ir labā kāja un kāpēc vispār jātur taisna mugura un braši jādejo mūzikas ritmā. Tuvojoties tautisko deju skatei, deju skolotāja uz mēģinājumiem mūs aicināja vēl biežāk nekā līdz šim. Un tad vēl nogurums, apnikums un slinkums turpat apkārt vien grozījās un čukstēja – nāc, atpūties; tu esi piekusis; tu vairs nevari…Taču tad skolas direktorei Sandrai prātā ienāca kāda doma. Viņa atcerējās vēsturisko 2004. gadu, kad Latvijas futbola izlase kvalificējās Eiropas čempionātam. Lai mainītu smago ikdienas darbu un uzmundrinātu spēlētājus, treneris Aleksandrs Starkovs savus futbolistus veda pastaigāties pa Mežaparku. Tā arī mūsu skolotājas sagatavoja pastaigu maršrutu, kurā bija jāseko vēstulēm ar norādēm. Dejotāji priecīgi meklēja vēstulītes, un, sasniedzot mērķi, atrada mīļas dāvaniņas un gardu kliņģeri. Visiem kopā baudot kliņģeri, atgriezās spēks un dejas prieks.

Novadu tautisko deju skates rītā, brengulieši, skaisti saposušies, ieradās Valmieras kultūras centrā un lieliski nodejojot savu pirmo deju, uzreiz iepatikās žūrijai un skatītājiem. Jūs neticēsiet, bet, uzsākot otro deju, bērni bija nostājušies pretējās skatuves pusēs, nekā bija paredzēts. Deju skolotāja aizkulisēs jau lauzīja rokas, bet mazie dejotāji nodejoja skaisti un pareizi, it kā tas nebūtu nekas sevišķs. Un vai tas nav pats svarīgākais – neapjukt un prast atrast savu vietu jebkurā situācijā?

Garš likās laiks, līdz žūrija bija visus kolektīvus novērtējusi un paziņoja rezultātus. Un tad atskanēja vēstījums: Brenguļu sākumskolas dejotāji paši labāki savā grupā ar pirmās pakāpes diplomu! Prieka pilnas gaviles un labi padarīta darba sajūta, jo no „nevaru, negribu, neprotu”, esam sasnieguši „mēs to paveicām!” Tagad gaidām, kad maijā žūrijas komisija nosauks dziesmu un deju svētku dalībniekus.

Paldies audējiem, paldies šuvējiem un adītājiem, paldies naudas gādātājiem, paldies skolotājiem, paldies brašajiem dejotājiem un viņu vecākiem!

Sandra Kaufmane, Brenguļu sākumskolas direktore

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: