Aleksandrs Pelēcis – skarbais malēnietis jeb Aleksandram Pelēcim – 95

PelecisMūsu skolas 1934.gada absolvents ir rakstnieks Aleksandrs Pelēcis, kurš par savu novadu – Mālupi, Malienu un Alūksni uzrakstījis ,,Alūksnes grāmatu’’ un atmiņu tēlojumu grāmatu ,,Puisiska dvēsele’’. Šie darbi ir gan vēsturiski, gan mākslinieciski nozīmīgi Malienas pusei un tās cilvēkiem. Ar lielu lepnumu un mīlestību viņš stāsta par savu dzimtu, skolas gadu notikumiem un ļaužu likteņiem, lietojot Malienas pusei raksturīgus vārdus un izteicienus. Tāpēc Malienas skolas kolektīvs uzskata par savu pienākumu saglabāt rakstnieka piemiņu. 2015.gada 10.aprīlī atzīmēsim A.Pelēča 95.dzimšanas dienu un aicinām skolu kolektīvus piedalīties radošo darbu konkursā ,,Aleksandrs Pelēcis- skarbais malēnietis’’.Lai piedalītos šajā konkursā , dalībniekiem vajadzētu kaut nedaudz iepazīt rakstnieka skarbo dzīvesstāstu un palasīt kādu no viņa atmiņu stāstiem. Varbūt tieši kādā no tiem viņš sastapsies ar savu vecvecmāmiņu , vecvectētiņu vai kādu no radiniekiem!

Gaidīsim darbus dzejā ,prozā vai citā autoram tuvā rakstības stilā. Tā kā A.Pelēcim tuvas bija grāmatzīmes jeb  ex libris, tad  jaunajiem māksliniekiem piedāvājam piedalīties konkursā  ar A.Pelēča ex libris savu variantu.

Lai atzīmētu uzvarētājus un rakstnieka 95. dzimšanas dienu, gaidīsim ciemiņus 2015.gada 10. aprīlī Malienas pamatskolā Aļa istabā.

Malienas pamatskolas skolotāja Gunta Vancāne

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: