Meteņi – jaunā sākums: kā tas notika Druvienā

m7Meteņi – jauna gada sākums, pavasara gaidīšanas svētki. Šajā dienā jāuzsāk vai jāplāno jauni darbi, jo šis ir enerģētiski ļoti piepildīts laiks. 7. februāra pasākums Druvienas skolā arī bija sākums jaunam izaicinājumam. Tas bija mūsu, Druvienas attīstībā ieinteresēto cilvēku, pirmais kopīgi veidotais pasākums. Kopš oktobra mēneša vairāki druvēnieši kopā ar savu šībrīža iedvesmotāju un grupas līderi Normundu Zalpēteri (Druvienas pamatskolas absolvents, tagad ļoti zinošs mārketinga jomas speciālists) tiekamies, lai domātu un plānotu savas mazās Druvienas attīstības ceļu. Normunds mudina mūs skatīties dziļāk, izprast lietu būtību, domāt par Druvienas īpašo piedāvājumu.Lai varētu dot citiem, vispirms jāmācās un jāsaprot pašiem. Tāpēc arī Meteņu pasākums iesākās ar izzinošu sarunu kopā ar Zuargusu (Viesturu Dūli) un Inesi Indāni. Tajā piedalījās ne tikai mūsu pašu un kaimiņu pagastu cilvēki, bet arī ļaudis no Rīgas, Mārupes, Valmieras, Aizkraukles, Jaunpiebalgas, Kraukļiem – kopā 80 dalībnieki. Pasākuma otrajā daļā, kad pārējiem pievienojās Druvienas pamatskolas skolēni un Lizuma folkloras kopas dalībnieki, svinējām Meteņus: ar „zelta” pogu ķeršanu, slaveno Meteņa miezienu, dažādām atrakcijām, grieztauku, vizināšanos zirga kamanās, laišanos no kalniņa. Kopā ar Vītolu un Valteru ģimenēm izdzīvojām Meteņu rituālus. Vakars noslēdzās ar jautriem dančiem skolas zālē, kurus mums palīdzēja vadīt Madonas „Vērtumnieki”.

Cilvēki šajā dienā saņēma prieku, labas sajūtas un vēlēšanos satikties atkal! Mēs radījām skaistu, prieka pilnu sākumu un, kā teica Zuarguss: “Kā sāksi tā ziedēsi!”

Tieši tāpēc jau tajā pašā vakarā, kad visi ciemiņi un dancotāji bija prom, sēdāmies pie „apaļā galda”, lai jaunām idejām pildītu ceļu uz Pavasara Saulgriežiem.

20. un 21.martā atkal gaidīsim visus interesentus Druvienas skolā!

Velga Černoglazova, Druvienas pamatskolas direktore

m-apkm1m2m3m6

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: