Dunavā apzina vietējās vērtības

proj1Ar nodarbību ciklu „Vērtības” Dunavā uzsākts Lauku Partnerības „Sēlija” projekts „Aiz apvāršņa”. Aktivitātes uzsākot, dalībnieki, projekta koordinatora U. Vārslavāna rosināti, apzināja skaistāko un labāko dabā, notikumos, cilvēkos, savā ciematā. Nebija pārsteigums, ka bērni kā vērtības min Daugavu, ogu un sēņu bagātos mežus. Saistošākie notikumi: Līgo svētki pie Plostnieku pieminekļa, Dzejas dienas, Grāmatu svētki un daudzie pasākumi skolā. Sprieda arī par to, kā visvairāk pietrūkst Dunavā un ielūkojās nākotnē – ko paši gribētu izdarīt, kad izaugs lieli. Protams, arī bērnu sapnis ir asfaltēts ceļš un pat tilts pār Daugavu, iespēja uz vietas mācīties mūzikas vai mākslas skolā.Pirmās nodarbības bija veltītas iedzīvotāju nodarbinātības izpētei. Projekta dalībnieki devās uz vietējo biedrību „Dzīves prasme”, jo biedrība ir vieta, kur cilvēki ne tikai saturīgi pavada savu brīvo laiku, „iziet cilvēkos”, kas laukos nav mazsvarīgi, bet dara labas lietas, mācās, pilnveido sevi. Tāpēc vienam otram bērnam acīs mirdzums, jo šīs telpas un te notiekošais nav svešs, viņi te nāk kopā ar mammu vai vecmammu.

Biedrības vadītāja A. Ozoliņa pastāstīja, ka pamatā cilvēki nodarbojas ar rokdarbiem: auž, ada, tamborē, šuj u.c. Biedrības aktīvistes, kuras laipni izrādīja telpas un pastāstīja par daudzveidīgajiem rokdarbiem, vienlaikus ir arī čaklas projektu rakstītājas. Tieši projektos piesaistītais finansējums ļāvis apgūt stikla un zīda apgleznošanu, dekupāžu, ziepju gatavošanu, kā arī tepat mājas apstākļos uzklausīti psiholoģes padomi. Jaunums – ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, kas notiek projekta „Mūsu veselība – mūsu dzīvotprieks” ietvaros.

Kad nedaudz iemēģināti jaunie trenažieri, vērots, kā lielajās stellēs top krāsaina grīdsega, tuvāk apskatītas austās sedziņas, krāsainie lakati un šalles, tamborētās cepures un citi rokdarbi, laiks ķerties pašiem pie darba. Biedrības vadītāja sagatavojusi uzdevumus, kas visiem pa spēkam. Pirmais darbiņš – mandalas krāsošana. Radošā klusumā top krāsaini apļi, kas atklāj emocionālās, fiziskās, garīgās sajūtas. Tad tiek noskaidrots, ko nozīmē izvēlētās krāsas, apskatīts citu veikums, salīdzināts. Nedaudz pārdomu un seko piespraudes izgatavošana no kniepadatas, krāsainas lentītes un koka zīmulīša. Kad skolēna rota gatava, laiks izvērtēt redzēto, izdarīto, gūto.

Projekta „Aiz apvāršņa” nodarbību cikli notiek visos piecos LP „Sēlija” darbības aptvertajos novados: Krustpils, Jēkabpils, Viesītes, Aknīstes un  Salas novadā. Līdzekļi projekta īstenošanai saņemti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO” fonds, to līdzfinansē novadu pašvaldības. Esam gandarīti, ka kaimiņpagasta biedrības „Ūdenszīmes” vadītāja I. Jātniece mūs uzaicināja kļūt par dalībniekiem šai projektā.

Dunavā projektā iesaistījušies 27 bērni vecumā no 6 līdz 15 gadiem, kā arī seši aktīvi vecāki. Sadarbības prasmes mērķgrupā izpaužas ik brīdi, jo lielākie palīdz mazākajiem tikt galā ar uzdevumiem. Ikreiz paldies tām mammām, kas rūpējas par bagātīgi klātu launaga galdu. Tā izpaužas kopienas gars.

Astra Liopa

proj 2 proj

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: