Dabas draugu pēcpusdiena Baltinavas vidusskolā

putniJau novembrī stāstījām kā mēs, Baltinavas vidusskolas mazpulcēni, gatavojām putnu barotavas. Kopš tā brīža putniņus arī barojām un vērojām. Ziema pamazām iet uz otru pusi, bet vēl tomēr krietns laiks līdz siltajām pavasara dienām. 19. februārī mazpulcēni Paaudžu centrā bija noorganizējuši pasākumu „Dabas draugu pēcpusdiena”, lai skolas mazākos dabas draugus no 1. – 5. klasei aicinātu izveidot videi draudzīgas, oriģinālas un radošas putnu barotavas no mājās  bieži vien vairs nevajadzīgiem priekšmetiem: piena pakām, PET pudelēm un sietiņiem un citiem materiāliem. Ideja organizēt šādu pasākumu radās pēc LOB (Latvijas ornitologu biedrības) izsludinātā konkursa „Barotavas putniem no otrreiz izmantotiem materiāliem”.Pasākuma sākumā noskatījāmies video par putnu barotavām ziemā un pārrunājām svarīgāko, kas būtu jāievēro, barojot putnus ziemā. Pasākuma otrajā daļā katrs mazais dalībnieks no līdzi atnestajiem materiāliem gatavoja barotavu. Lai palīdzētu radošās idejas realizēt, tikt galā ar asajiem priekšmetiem, kas bija jāizmanto darba procesā, katram jaunākās klases skolēnam palīgā gāja mazpulcēns. Rezultātā tapa brīnišķīgas 14 barotavas. Pirms nešanas uz mājām, tās nobildējām, lai bildes nosūtītu konkursam.

Liels prieks par dalībnieku aizrautību un prieku un mazpulcēnu vēlmi palīdzēt mazākajiem. Pasākuma sākumā mēs video dzirdējām, kā ornitologs teica, ka mēs patiesībā barojam putnus paši priekš sevis, mēs uz viņiem skatāmies, mums viņi patīk. Bet lielākais ieguvums no šī pasākuma ir bērniem, jo viņiem tā ir iespēja mācīties par dabu kopumā caur putnu vērošanu. Un tā ir iespēja mums vecākiem bērnos attīstīt atbildību. Mazpulcēni baro putnu jau kopš rudens, bet mazajiem skolēniem ir laba iespēja pārbaudīt savu pacietību un atbildību mazākā laika posmā. Lai viņiem veicas un lai ir prieks!

Laura Meščanova, Baltinavas vidusskolas mazpulka vadītāja

putni1 putni2 putni3

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: