Danskovītes „Latgola.lv” grāmatā „Latvijas novadu dārgumi”

Foto_Latvijas_novadu_dargumi29. janvārī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notikušie grāmatas „ Latvijas novadu dārgumi” atvēršanas svētki bija īpašs notikums arī Baltinavas vidusskolas saimei un visiem baltinaviešiem, jo grāmatā līdz ar 73 novadu vērtību aprakstiem iekļauts arī Anitas Ločmeles raksts par lugas „Latgola.lv” izrādi Latvijas Nacionālajā teātrī. Kopumā Latvija bija pārstāvēta no ziemeļiem līdz dienvidiem un no austrumiem līdz rietumiem. Daudziem bija grūtības izvēlēties savu dārgumu, jo viss likās svarīgs: atjaunotās pilis un muižas, pilskalni un cilvēki. Izvēle tomēr bija jāizdara, un tā tapa šī dārgumu grāmata.Priekā par grāmatas izdošanu dalījās tās sastādītāja Ilze Būmane, Irina Zeibārte, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārstāve, rakstniece Anna Žīgure. Kā vērtētājs no malas uzstājās arī filmu režisors Jānis Streičs. Viņš pakavējās atmiņās par apaviem, ko nēsājis pēc kara, jo dzīvs uzskates materiāls bija turpat pie rokas- no virvītēm pītas Ciblas novada peternes. J. Streičs ieteica nākamās grāmatas „ Latvijas novadu dārgumi” tēmu – tie varētu būt senie amati, kas vēl šur tur saglabājušies vai no jauna atdzīvināti.

Baltinavas novadu pārstāvēja Anita Ločmele, Baltinavas vidusskolas skolotāja, viņa arī Baltinavas amatierteātra „ Palādas” vadītāja, režisore, latgaliešu oriģināllugu autore Danskovīte, jo Baltinavas novads par dārgumu tika atzinis Danskovītes lugas izrādi Latvijas Nacionālajā teātrī „ Latgola.lv” latgaliski. Anita Ločmele veidoja rakstu par šo izrādi, un tas tika iekļauts grāmatā „ Latvijas novadu dārgumi”.

Baltinavietes Danskovītes lugas pazīstamas arī daudziem „pārmaiņu skolu” cilvēkiem visā Latvijā. Baltinaviešu amatierteātris „Palādas” ar lugu latgaliešu mēlē „Ontans i Anne” (to var saukt par Rīgā spēlētās „Latgola.lv” oroģinālversiju) uzstājies ne tikai Latgalē, bet daudzviet Vidzemē, Zemgalē, Sēlijā, Rīgā un Pierīgā, arī pāris reizes Kurzemē. Lugai „Ontans i Anne” ir veselas 8 daļas, savs latgaliešu seriāls. 2013. gada vasarā „pārmaiņu skolu” vasaras nometnē Smukumuižā baltinavieši rādīja tā otro daļu „Kuozu goda jubileja”, iepriecinot ne tikai latviešu skatītājus, bet arī no sirds sasmīdinot un aizkustinot vieslektoru Marku Orlovski no Lielbritānijas.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: