Pārmaiņu skolu pieredzes stāsts izskan UNESCO konferencē Parīzē

ParizeNo 28. – 30. janvārim Parīzē notiek Otrais UNESCO globālā pilsoniskuma izglītībai veltītais forums. Globālajā vidē mēs visi esam saistīti, un atbildība pasaules jautājumu risināšanā sākas ar to, ko mēs darām vai nedarām pašu mājās un kāda ir mūsu attieksme pret saviem līdzcilvēkiem, kā un vai no atsevišķām iniciatīvām veidojam sistēmiskus un ilglaicīgus risinājumus. Priecājamies, ka kā viena no pozitīvajām pieredzēm forumā izskanēja Latvijas stāsts par skolas kā daudzfunkcionāla kopienas centra potenciālu, ko prezentēja iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” vadītāja Aija Tūna. Visā pasaulē aktualizējas jautājums par nepieciešamību pārskatīt izglītības lomu un mērķus atbilstoši tam, kas nepieciešams un ko vēlamies 21. gadsimtā. Izglītības speciālisti, politiķi un praktiķi aizvien vairāk akcentē nepieciešamību veidot tādu izglītību, kas veicina ne vien jaunās paaudzes kognitīvo prasmju, bet arī tādu vērtību, attieksmju un prasmju attīstīšanu, kas nepieciešamas, lai veidotu mierīgāku, taisnīgāku, iekļaujošu un ilgtspējīgāku pasauli.

Pienācis laiks atgriezties pie izpratnes par izglītību kā kopīgu, ne tikai individuālu labumu, saka eksperti. Pārmaiņu skolas to demonstrē praksē.

Parize 1 Parize 2 Parize 3

komentāri


Tavs viedoklis ir svarīgs: