Cik cilvēku, tik pieredzes stāstu: sākas IAC integrācijas programma „Dzīvot Latvijā”

Jā, cik cilvēku, tik pieredzes stāstu. Tā var teikt arī par cilvēkiem, kuri piedalās Izglītības attīstības centra (IAC) īstenotajā projekta „Dzīvot Latvijā – 4” (Nr. IF/2013/1.a/6), tā turpinot jau iepriekš sekmīgi īstenoto projektu ciklu Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda projektu programmu ietvaros. Projekts apvieno apmēram 50 dažāda vecuma un pieredzes cilvēkus no visdažādākajām pasaules malām: Maskavas, Pēterburgas un vairākām Sibīrijas pilsētām Krievijā, no Taizemes, Birmas, Ukrainas, Kazahstānas, Baltkrievijas un citam vietām. Tā vispārīgais mērķis ir īstenot pasākumus, kas nodrošina trešo valstu pilsoņu informētību, pilnvērtīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē, kā arī sekmē uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo.Lai cik dažādi būtu iemesli, kas šos cilvēkus atveduši uz Latviju – senču balss no vairāk kā simtgadīgām tālēm, darbavietas norīkojums, ģimenes apvienošanās, lēmums uzsākt savu biznesu, vēlme nodrošināt saviem bērniem kvalitatīvu izglītību, interese mācīties pašiem, viņi Latvijā ieradušies ar labām domām, ar interesi un gatavību sadarboties un iejusties šajā zeme, kuru jau slavē par skaistu dabu un atklātiem un atsaucīgiem cilvēkiem.

Septiņos projekta darbības mēnešos trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, tiks piedāvāta integrācijas programmu par Latvijas valsti, tās iedzīvotājiem, politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi, kas  sastāv no četriem moduļiem: „Es Latvijas sabiedrībā”, „Latvijas ekonomikas un sociālās sistēmas aktualitātes: cilvēka un sabiedrības attīstības un izaugsmes iespējas”, „Latvijas valsts pārvaldes sistēma, iedzīvotāju pamattiesības un iespējas”, „Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas: vienoti daudzveidībā”.

Dažādu vecumu un līdzšinējās pieredzes cilvēki gan mācīsies semināros, gan iesaistīsies praktiskās aktivitātes, t.sk., darbosies interešu klubos, dosies ekskursijās, iesaistīsies latviešu valodas atbalsta grupās, tieksies ar dažādu jomu ekspertiem u. tml. Visos programmas apguves pasākumos, bet īpaši interešu un valodas klubos piedalīsies arī uzņemošās sabiedrības pārstāvji no pašvaldībām, NVO, izglītības un kultūras iestādēm u.c. institūcijām tā sekmējot savstarpēju tuvināšanos un bagātināšanos. Apgūstot 1. moduli, dalībnieki iepazīsies ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, kā arī viesosies Kuldīgā. Tālākie ceļi vedīs arī ciemos pie pārmaiņu kopienām Gulbenes un Beverības novados.

Kāds no šiem cilvēkiem Latvijā pirmo reizi ieraudzījis sniegu, kādu sajūsmina cilvēku darba mīlestība, veidojot savas mājas, pagalmus un dārzus, citam Latvijas simbols šķiet dzintars, bet visiem svarīgi, lai, kā saka paši projekta dalībnieki, vietējie iedzīvotāju saprastu, ka iebraucēji šeit ieradušies ar labiem nodomiem, ar savām zināšanām un prasmēm, un gatavi ar tām dalīties.

Projekts noslēgsies jūnija beigās.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: