Baltinavas vidusskolā piemin 1991. gada janvāra barikādes

IMG_660720. janvārī Baltinavas vidusskolā svinīgā pasākumā atcerējās 1991. gada janvāra barikādes. Vēstures skolotāja Inta Ludborža, uzrunājot skolēnus un skolotājus, atgādināja vēsturiskos notikumus pirms četrpadsmit gadiem, atgādināja tautas vienotību un drosmi, no visām Latvijas malām dodoties uz barikādēm, lai nosargātu dzimtās zemes neatkarību. Tika atskaņoti ieraksti no 1991. gada barikāžu laika Latvijas radio ziņu raidījumiem. Skolēni lasīja fragmentus no barikāžu dalībnieku atmiņu stāstiem, kā arī mūsdienu skolēnu paustās domas par šiem vēstures notikumiem. Jaunieši dziedāja Jura Vilcāna dziesmu „Celies, pirmais stāvs!”. Šo dziesmu no folkgrupas „Akcents” pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu repertuāra var dēvēt par Atmodas laika himnu. Ar klusuma brīdi tika godināta janvāra barikādēs bojā gājušo piemiņa.

Tautas kolektīvā atmiņa ir neatņemama mūsu identitāti veidojošā sastāvdaļa. Paldies vēstures skolotājai Intai, kas mūsu skolā un visā Baltinavā veic svētīgu darbu, kopjot tautas atmiņu, organizējot pasākumus, kas palīdz labāk apjaust Latvijas vēstures nozīmīgos notikumus.

Imants Slišāns, Baltinavas vidusskola

IMG_6604

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: