Jauna pieredzes apmaiņas iespēja skolu līderiem

Eiropas sadarbības tīkls skolu līderības politikā (EPNoSL) virtuālajā platformā (VIP) uzsāk tiešsaistes semināru ciklu skolu līderiem, skolotājiem, augstskolu pasniedzējiem un skolu līderības politikas veidotājiem. Pirmais tiešsaistes seminārs par politikas atbalstu skolu līderībai notiks otrdien, 2014.gada 25.novembrī, sākums plkst.16.00. Tajā tiks diskutēts par to, kā politikas veidošana var kļūt par radošu sabiedrības darbības procesu, kā veicināt skolu līderu iesaistīšanos efektīvas un iekļaujošas izglītības politikas veidošanā un kā Skotijas Skolotāju izglītības standarts var veicināt skolu līderību un izglītības pieejamību.Lielbritānijas Daremas Universitātes Izglītības koledžas mācībspēki Sofija Vorda (Sophie Ward) un Kārls Beglijs (Carl Bagley) prezentēs EPNoSL projektā izstrādāto materiālu komplektu izglītības politikas veidotājiem un skolu līderiem. Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt atbalstu problēmjautājumu, kas saistīti ar politikas ieviešanu, risināšanā, kā arī rosināt pārdomas/refleksiju par izglītības politikas plānošanu Eiropas Savienībā.

Skolotāju izglītības standarta pārskatīšanu un pilnveidošana Skotijā ir viens no labās prakses piemēriem skolu līderības politikas veidošanā un ieviešanā. Par to, kāpēc skoti to dara, savā prezentācijā runās Skotijas Izglītības padomes pārstāvis Toms Hamiltons.

Pēc abām prezentācijām sekos diskusijas, kurās ir aicināti iesaistīties visi semināra dalībnieki gan uzdodot jautājumus runātājiem, gan daloties pārdomās par dzirdēto.

Šajā ciklā liels uzsvars tiks likts uz labās prakses piemēriem dažādās Eiropas valstīs, un vienā no vebināriem 2015. gada februārī par pārmaiņu skolu pieredzi uzstāsies Aija Tūna. Tiešsaistes semināri notiek angļu valodā.

Reģistrācijas rīkus un papildus informāciju meklējiet https://meetings.webex.com/collabs/#/meetings/detail?uuid=M91ZDI16ZIRG6Y4FPM3SSQ1IOX-1IIH&rnd=31738.711421

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: