Dzejas dienu soļi un pēdas Tirzas pamatskolā

dzejas dienaVai dzirdēji? Klusi klusītiņām, viegli vieglītiņām pa skolas telpām, pagalmā, visapkārt virmoja dzejas dienas. Skanēja un radās dzejoļi un dzejolēni  gan veltīti skolotājiem,gan  par rudeni un visu, ko apkārt var ieraudzīt. Tikāmies ar dzejnieci  Inesi Zanderi.  Arī paši rakstījām gan pēc līdzības pamata jaunākajās klasēs un piecrindītes, gan padziļinājām zināšanas, iemēģinot roku radošumam, dažādās dzejas formās: akrostihs, triolets, haiku, vienrinde, verlibrs. Dzejniekiem tika zīmēti ekslibri, kā arī vizuāli ilustrēti viņu darbu fragmenti. 9. klases skolēni – Annija, Klinta, Dana, Gundega,  Kristaps P, Dāvis, Guna, Mārtiņš – sacerēja dzeju angļu valodā. Pavisam tika saņemti  43 skolēnu darbi. Patiess prieks un lepnums par to, ka radošā dzirksts aizvien vairāk jūtama puišu spārnotajās domās un darbos.Neparasts un oriģināls sanācis 9. klases skolēna Kristapa Kaļvas akrostihs, kas tapa kopdarbā ar skolotāju Lanu:

Skolā skolnieki neklausa skolotājus                   (kā vienmēr)

Kauslīgi un arī kārtīgi bērni                                  (protams)

Omulīgi un jauki                                                     (arī)

Lamājas un neklausa                                               (izlikšanās)

Omā gandrīz nav neviens skolā                            (kā tad)

Tālāk no skolas ir jautrāk un interesantāk          (tā reizēm šķiet)

Ā, ā, skolotāj, nav pareizi!                                      (ok)

Joki ātri izplatās                                                      (parasti)

Smiekli skaļi ieskanas                                             (ha, ha, ha)

Paldies visiem, kas piedalījās  Dzejas dienās, domājot, rakstot, zīmējot, vērtējot un priecājoties, ar M. Zālītes vārdiem:

„Es tevi ļoti gaidīšu.

Pie Darba un pie Gribas.

Pie Dziesmas, Goda, Valodas.

Pie mūsu Mīlestības.”

Skolotāja Daiga

komentāri


Tavs viedoklis ir svarīgs: