Par līksmes mājokli, interesi un darba prieku: sveiciens Skolotāju dienā!

rudens ziediMīļie skolotāji, tie, kuri tādi ir pēc štatu saraksta, bet jo īpaši visi tie, kuri ir Skolotāji pēc sirds aicinājuma. Pirms vairākiem gadsimtiem J.A. Komenskis teicis, ka „jāmāca tā, lai cilvēki, cik vien iespējams, apgūtu zināšanas nevis no grāmatām, bet no debesīm un zemes, no ozoliem un skābaržiem, t.i., iepazītu un pētītu pašas lietas, nevis svešus novērojumus un slēdzienus par lietām”. Tā var notikt, ja skola ir īstens „prieka un līksmes mājoklis” – arī tā Komenskis. Tādas gadu gaitā veidojušās mūsu pārmaiņu skolas, un tādos līksmes mājokļos labi jūtas gan skolotāji un skolēni, gan visi pārējie, kuri atrod iespēju sniegt un ņemt un darbināt šo mūžīgo cilvēciskās enerģijas apmaiņas ciklu.Lai jums ir interese par savu darbu un vēl jo vairāk par cilvēkiem, ar kuriem jūs kopā strādājat un dzīvojat, jo interese ir vienaldzības pretstats, tas ir tas „ilgstošs prieks, kas saista pie kāda priekšmeta un tieksme ar to nodarboties” – tā mūsu pašu E. Pētersons pagājušā gadsimta 30. gados, kas var pastāvēt tikai tad, ja tam pievienojas gribas darbība. Lai jums gribas darboties, lai ir prieks par darba procesu un lai jūs esat gana gudri, lai sapratu, kuri ir īstie jūsu darba rezultāti.

Sveicieni, dzīves un darba prieka un intereses vēlējumi Skolotāju dienā un ikkatrā dienā, kas nāks pēc tam!

IAC un Pārmaiņu skolu kopienas vārdā – Aija Tūna

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: