Mēneša arhīvs: October, 2014

Lapa 2 no 2

Par līksmes mājokli, interesi un darba prieku: sveiciens Skolotāju dienā!

rudens ziediMīļie skolotāji, tie, kuri tādi ir pēc štatu saraksta, bet jo īpaši visi tie, kuri ir Skolotāji pēc sirds aicinājuma. Pirms vairākiem gadsimtiem J.A. Komenskis teicis, ka „jāmāca tā, lai cilvēki, cik vien iespējams, apgūtu zināšanas nevis no grāmatām, bet no debesīm un zemes, no ozoliem un skābaržiem, t.i., iepazītu un pētītu pašas lietas, nevis svešus novērojumus un slēdzienus par lietām”. Tā var notikt, ja skola ir īstens „prieka un līksmes mājoklis” – arī tā Komenskis. Tādas gadu gaitā veidojušās mūsu pārmaiņu skolas, un tādos līksmes mājokļos labi jūtas gan skolotāji un skolēni, gan visi pārējie, kuri atrod iespēju sniegt un ņemt un darbināt šo mūžīgo cilvēciskās enerģijas apmaiņas ciklu. Turpināt lasīt…

Sīļukalnā saka: cāļus tiešām skaita rudenī

spilveniSīļukalna skolas biedrība „Saulrozītes” čakli strādājusi visu vasaru un var atskatīties uz paveikto. Sīļukalna pamatskolas skolēniem sadarbojoties ar vietējās kopienas iedzīvotājiem, Vidsmuižas katoļu draudzes baznīcas 100 gadu iesvētīšanas jubilejai par godu tika sagatavota ļoti vajadzīga un arī skaista dāvana – tika sašūti 50 spilventiņi. To galvenokārt paveica skolas meitenes Anna, Ieva, Laine, Aivita, Elizabete, Sintija, Lūcija un Sigita kopā ar skolotāju Ainu. Par spilventiņu noderīgumu liecina tas, ka no baznīcas apmeklētājiem tiek saņemti daudzi pateicības vārdi.   Turpināt lasīt…

Aktīvā septembra nogale Izvaltā

ol-d-326.septembrī Izvaltas pamatskolā vecāko klašu skolēniem Olimpiskās dienas rīts sākās ar ierašanos KVV stadionā un reģistrēšanos pasākumam, tam sekoja atklāšanas parāde, Olimpiskā karoga pacelšana un visu dalībnieku kopēja rīta rosme, kurai mūsu skolas skolēni bija cītīgi gatavojušies visas nedēļas garumā. Skolēni piedalījās daudzveidīgās sporta aktivitātēs, gūstot labus sasniegumus. Vienlaicīgi ar visu aktīvo Krāslavas novada  organizāciju pārstāvjiem un visiem aktīvistiem Latvijā, arī  mazākie izvaltieši, skolotāji, vecāki un citi interesenti Izvaltā, sākām dienu ar Olimpisko rīta vingrošanu. Turpināt lasīt…