Draugu skolām puķe – mājas svētība

2Septembris ir laiks, kad skolās čalo bērnu prieki, tiek apgūtas jaunas zināšanas, dabā nogatavojas pēdējās dabas veltes. Lai baudītu skaisto rudeni, dalītos pieredzē un apgūtu jaunu pieredzi, skolas pedagoģiskie un tehniskie darbinieki, pašvaldības vadītājs un vecāki 16.septembrī brauca pieredzes apmaiņā pie pārmaiņu iespēju sadarbības skolām. Kā pirmo apmeklējām Rožupes pamatskolu, kur iepazināmies ar to, kā mācību darbā tiek izmantotas tehnoloģijas, kuras iegādātas Pārmaiņu skolu projekta laikā. Šeit varējām apskatīt nepieciešamo aparatūru un piederumus, lai varētu rīkot videokonferences starp divu pamatskolu (Rožupes un Jersikas) vecākiem. Redzējām arī bibliotēku, kurā satiekas kopienu iedzīvotāji, kā arī sakopto, labiekārtoto vidi.

Nākošais pieturas punkts – Jersikas karaļvalsts Jersikas pamatskola. Direktore Inese Jaunušāne aicina nobildēties pie Visvalža skulptūras, kas uzstādīta skolas pagalmā. Viņa dalījās pieredzē par mācību vides uzlabošanu skolā – dabaszinību uzlabotajiem, pilnveidotajiem kabinetiem, tehnoloģiju pielietojumu mācību darbā, saziņai ar vecākiem, ar kaimiņu Rožupes skolu, kā vāc materiālus skolas bibliotēkas papildināšanai, kā papildina skolas kopgaldu ar pašu, skolā audzētiem dārzeņiem.

Jaunsilavas pamatskola ir lielākā no pamatskolām Latgalē, kur mūs laipni sagaidīja un dalījās pieredzē par Pārmaiņu iespējas skolām turpinājumu tās aktīva dalībniece Anastasija Kaktiniece. Mēs iepazināmies ar skolas plašo, mācības rosinošo vidi, ar atpūtas, rotaļu un sporta bāzi.

Ar 2014.gada 1.septembri iedibinājām jaunu tradīciju – Draugu skolām dāvinām pašizaudzētu puķi – mājas svētība.

Pieredzes brauciena laikā dāvinājām skolām:

☼     otro puķi- draugu skolai Rožupes pamatskolai, direktors Gundars Kucenčeirs,

☼     trešo puķi- Jersikas pamatskolai, direktore Inese Jaunušāne,

☼     ceturto puķi- Jaunsilavas pamatskolai, direktore Janīna Usāre.

Pirmo mājas svētību dāvinājām Preiļu bērnu dārzam.

Braucienu apmaksāja Preiļu novada dome, tā bija dāvana skolas jubilejā un absolventu 5.salidojumā. Paldies par lielisko iespēju satikties ar kolēģiem kaimiņu novadā, par jaunajiem iespaidiem, zināšanām, redzesloka paplašināšanu.

Salas pamatskolas direktore Valentīna Liniņa, foto Anita Vjakse

1 3

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: