Rudens velobrauciens Baltinavā

Picture 307Tūrisma diena – rudens velobrauciens Baltinavas vidusskolā ir tradicionāls pasākums, kas notiek jau vairāk kā 10 gadus. To organizē ģeogrāfijas skolotājs sadarbībā ar Skolēnu padomi. Velobrauciens tiek rīkots, lai, veicot fiziskas aktivitātes, labāk iepazīt dzimtā novada dabu un kultūrvēstures objektus, ainavas, ceļus, ciemus. Katru gadu ir cits maršruts, iepazīstot arvien jaunas Baltinavas novada vietas. Šogad velobrauciens notika 11. septembrī. 7.-12. klašu skolēni kopā ar saviem klašu audzinātājiem brauca velobraucienā pa maršrutu: Baltinava – Kotlova – Begunova – Štikunova – Abriņas – Keiši – Pliešova – Kaši – Baltinava. Ceļš veda pa Baltinavas novadu ar nelielu loku ietverot arī Balvu novada Briežuciema pagasta teritoriju. Maršrutā bija iekļauts arī Latgales resnākais ozols – Pliešovas dižozols, kas lai arī nokaltis, joprojām lepni stāv Supenkas upītes krastā. Laika apstākļi bija labi, tāpēc braucēji velomaršrutu veica ātri un veiksmīgi. Atgriežoties skolā, katra klase rādīja savu priekšnesumu – prezentāciju, bet tad sekoja Skolēnu padomes organizētās fiziskās aktivitātes skolas sporta laukumā. Šogad velobrauciena aktīvākās klases titulu ieguva 8. klase (velobrauciena maršrutu veica vairāk nekā 90 % skolēnu – nepiedalījās tikai viens). Balvas par labāko prezentāciju ieguva 9. klase un 12. klase. Labākie dalībnieki katrā sporta aktivitātē tika nominēti individuāli. Rezultātu paziņošana un balvu, diplomu, atzinību pasniegšana notika informatīvajā skolas līnijā.

Savukārt jaunāko klašu (līdz 6. klasei) skolēni kopā ar audzinātājiem šajā dienā devās pārgājienos – katra klase pa savu izvēlēto maršrutu.

Paldies visiem, kas aktīvi piedalījās: brauca, gāja, sportoja, organizēja. Pēc gada atkal startēsim „Rudens velobraucienā – 2015”.

Imants Slišāns no Baltinavas vidusskolas Paaudžu centra

Picture 359Picture 349Picture 307Picture 329

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: