Dāvanu darbnīcai jau gadiņš – apliecinājums mazo darbu lielajam spēkam

OLYMPUS DIGITAL CAMERA14. augustā šaurā draugu lokā atzīmējām mūsu biedrības “Iespēju durvis” Dāvanu darbnīcas pirmo gadadienu. Ar kūku, vienu svecīti un darbnīcu bērniem, kuri no tukšām konservu kārbām tapināja groziņus, kuros pasniegt puķes mammām (ja jau reiz ir darbnīca kā telpas, tad jābūt arī darbnīcai kā darbībai). Patiesi, jau gads paskrējis kopš brīža, kad saņēmām draugu, atbalstītāju un sadarbības partneru laba vēlējumus jaunās aktivitātes uzsākšanai! Šī gada laikā esam uzkrājuši nenovērtējamu pieredzes bagāžu gan likumdošanas zināšanu, tirgzinības, sadarbības veidošanas un citās jomās, bet pati Dāvanu darbnīca izveidojusies par tādu dīvainu veidojumu, kura nozīmi varam paplašināt vai sašaurināt pēc vajadzības.

Šaurākā nozīmē tās ir mūsu biedrības telpas Trikātā, kuras mums lietošanā tik laipni piešķīrusi Beverīnas novada pašvaldība. Te glabājas mūsu rokdarbnieku darbu paraugi, te bieži sanākam uz darba sapulcēm, te uzņemti ciemiņi ne tikai no Rīgas, bet arī tālās Gruzijas. Pakāpeniski papildinot telpas ar nepieciešamo aprīkojumu un mēbelēm, rudenī te plānots organizēt dažādas darbnīcas novada iedzīvotājiem. Patlaban darbnīca atvērta darbu paraugu aplūkošanai un arī konsultācijām ar NVO darbību saistītos jautājumos vienu dienu nedēļā – trešdienās no 11.00 līdz 14.00.

Savukārt plašākā nozīmē Dāvanu darbnīca ir sava veida sinonīms visai biedrības darbībai, kas saistīta ar amatnieku izstrādājumu veikaliņu mūsu mājas lapā internetā un šo darbu pārdošanas veicināšanu kā tādu, nešķirojot, vai tādējādi biedrība gūst kādu tiešu peļņu, vai nē. Ir izveidojusies abpusēji ļoti veiksmīga sadarbība ar mūsu partneriem – biedrību “Beverīnas amatnieki”. Mūsu iedrošināti, vairāki novada iedzīvotāji ir reģistrējušies kā pašnodarbinātie, lai varētu organizēt savu darbu pārdošanu un citas aktivitātes – to tad arī uzskatām par daudz lielāku savas darbības radīto pievienoto vērtību, nekā pārdodot gūto peļņu. Taču arī paši esam pārdevuši vairākus veikaliņā piedāvātos darbus, pie kam ar savu noteikto peļņas procentu, jo – jā, mēs gribam pelnīt un nemaz par to nekaunamies, jo nopelnīto izmantosim biedrības darbībā, organizējot pasākumus kopienas iedzīvotājiem – lai ritenis griežas tālāk.

Vērtējot globāli, var jau arī teikt, ka paveikts nav nekas (īpašs). Un tomēr, pirms šī raksta tapšanas pavisam netīšām internetā pamanīju šādu japāņu sakāmvārdu, kas šķiet, precīzi atspoguļo mūsu biedrības sasniegto uzņēmējdarbības veicināšanas jomā šī pirmā darbības gada laikā – pat vismazākais labais darbiņš, kas paveikts, pārspēj vislielākos labos nodomus.

Aicinām arī jūs ielūkoties mūsu mājas lapā www.iespejudurvis.lv, sadaļā “Veikaliņš”. Jūsu ieguvums būs trīskāršs – būsiet iegādājušies unikālus, roku darinātus priekšmetus un izjutīsiet gandarījumu, ka ar savu pirkumu būsiet paveikuši divus pavisam konkrētus labus darbiņus – devuši iespēju nopelnīt mūsu novada amatniekam un atbalstījuši mūsu biedrību ar nelielu finansējumu, ko izmantot tālāku darbību organizēšanai.

Linda Krūmiņa, biedrības “Iespēju durvis” vadītāja

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: