Metodiskais materiāls „Ikviens ir gaidīts skolā!” – palīgs sevis un apkārtējo iepazīšanai

Globalizācija un aizvien pieaugošā mobilitāte palielinājusi katra cilvēka iespējas satikties ar „citādo” ne tikai sadzīvē, bet arī profesionālajā darbībā. Jau šobrīd Latvijas skolās mācās vairāk par 500 jauniebraucēju bērniem no visdažādākajām valstīm, starptautisko apmaiņas programmu skolēni un patvēruma meklētāju bērni, kuru uzturēšanās skolā dažkārt ir pavisam īslaicīga, taču arī šis laiks pilnvērtīgi jāizmanto izaugsmei un attīstībai. Līdz ar to dažādība arvien vairāk kļūst par skolas vidi raksturojošu iezīmi. Veiksmīga iekļaušanās skolas vidē ir liels izaicinājums gan jauniebraucēju ģimenei un bērnam, gan skolas vadībai un pedagogiem. Kā izprast klasē pastāvošo daudzveidību un savu attieksmi pret to? Kā veicināt iekļaujošu skolas un klases vidi un komunikāciju? Kā iesaistīt vecākus ikdienas mācību procesā un ārpusskolas aktivitātēs? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem centušies piedāvāt materiāla „Ikviens ir gaidīts skolā!” autori Sigita Zankovska-Odiņa, Aija Tūna un Boriss Kolčanovs Latvijas Cilvēktiesību centra īstenotā projekta „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences” (IF/2012/2./1) ietvaros. Lasiet un izmantojiet savā darbā arī jūs! Metodiskais_materials_Ikviens_ir_gaidits_skola

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: