Tiekas līdzīgi domājošie

tiksanas Ikskile1.martā grupiņa Druvienas pamatskolas skolotāju piedalījās Vecāku skolu pieredzes apmaiņas seminārā Ikšķilē. Ikšķilē bija sapulcējušies vairāk kā 70 interesenti no visas Latvijas, kuriem rūp ideja par citādu skolu izveidi Latvijā. Sabraukuši bija ne tikai vecāki, kuri jau darbojas šādās – pēc pašu iniciatīvas veidotās – skolās, bet arī skolotāji un domubiedri, kuri gatavi pārveidot, pilnveidot un veidot jaunas skolas.

Tā nu arī mēs tikām uzaicināti, lai pastāstītu par savu pieredzi latviskās dzīvesziņas, folkloras, praktiskās muzicēšanas, mūzikas instrumentu izgatavošanas un vasaras nometņu organizēšanas jomā. Tikšanās mērķis bija dalīties pieredzē ar visiem, kurus interesē, kas ir vecāku skolas, kā tās darbojas, kā dibināt jaunu skolu, un arī – kā notiek mācības šādās skolās. Ar šo semināru tika vērsta uzmanība uz to, ka perspektīvā arvien vairāk jauno vecāku saviem bērniem izvēlas alternatīvās skolas, skolas, kurās akcents tiek likts uz mācību procesa norisi, praktisku darbošanos nevis uz augstiem mācību sasniegumiem. Tas ir jautājums arī par salīdzinoši skaitliski mazu skolu tīkla saglabāšanos.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: