Druvienā čakli mācās arī pieaugušie

Gramatvedibas_kursi_Druviena_2Sadarbojoties Druvienas pagasta pārvaldei, Druvienas pamatskolai un pagasta attīstības biedrībai „Pērļu zvejnieki”, jau kopš 2010. gada Druvienā tiek mērķtiecīgi plānotas un realizētas daudzveidīgas pieaugušo neformālās izglītības programmas. Tās organizētas, balstoties uz iedzīvotāju aptaujām, projektu izvērtējumiem un 1. Druvienas iedzīvotāju foruma rezultātiem. Finansējums programmu īstenošanai esam ieguvuši dažādu projektu ietvaros. Līdz šim iedzīvotājiem lielākoties piedāvātas praktisku iemaņu, amata prasmju apguves programmas. Līdz ar amatu prasmju apguves iespējām tiek sekmēta uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības vides attīstība Druvienas pagastā. Bet pirms uzsākt jebkāda veida saimniecisko darbību, potenciālajiem uzņēmējiem ir svarīgi praktiski un detalizēti apgūt vienkāršās grāmatvedības pamatus un reģistrēšanos Valsts ieņēmumu dienestā, praktisku piemēru un diskusiju ceļā izprast dokumentu un atskaišu sagatavošanu.

Lai nodrošinātu topošajiem uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem vienkāršās grāmatvedības kursu apguvi savā dzīvesvietā, sekmēt tādu zināšanu un prasmju apguvi, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības reģistrēšanai un uzsākšanai, kā arī, lai patstāvīgi spētu organizēt grāmatvedības uzskaiti, Druvienas pagasta pārvalde izmantoja iespēju piesaistīt papildus finansējumu, iesniedzot projekta „Vienkāršās grāmatvedības apguve – drošs pamats uzņēmējdarbības uzsākšanai” pieteikumu Gulbenes novada pieaugušo un neformālās izglītības programmu konkursam. Tas deva iespēju uz vietas Druvienā no 25.janvāra līdz 8.februārim organizēt mācību kursu 30 stundu apjomā. Nodarbības apmeklēja 23 dalībnieki, no tiem 17 druvēnieši, pa vienam dalībniekam no Lizuma, Galgauskas, Stāķiem, Gulbenes, kā arī 2 Madonas novada iedzīvotāji, kuri tuvākajā laikā plāno uzsākt savu uzņēmējdarbību Gulbenes novadā. Kursu kvalitatīvu norisi nodrošināja mācību centra „Buts” pasniedzēja Inga Grigule.

Kā atzīst kursu dalībnieki, iegūtās zināšanas būs ļoti noderīgas, jo lauku cilvēkiem ir īpaši jādomā, kā savu saražoto produktu  piedāvāt plašākā mērogā, vienkārši uzdrīkstēties to darīt. Zināšanas grāmatvedībā ir drošs pamats, lai kļūtu par pašnodarbināto vai mazo uzņēmēju.

Projekta koordinatore Velga Černoglazova

Gramatvedibas_kursi_Druviena_1 Gramatvedibas_kursi_Druviena_3

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: