Vai tu zini, kas ir psaltērijs? Meklē Druvienā!

Psalterijs_2Druvienas pagasta attīstības biedrība „Pērļu zvejnieki”, kas ir Druvienas pamatskolas sadarbības partneris, iesniedza projektu – biznesa plānu ”Druvienas amatu centra materiāli tehniskā aprīkojuma papildināšana”, atsaucoties uz SFL piedāvāto iespēju piesaistīt papildus finansējumu tālākizglītības, uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai.. īstenošanai tika saņemti 1000 EUR un iegādāts kombinētais darbgalds – biezumēvele un taisnēvele. Šis darbgalds ir ļoti nozīmīgs materiāli tehniskais papildinājums Amatu centram, jo būtiski atvieglo un paātrina izstrādājumu izgatavošanas procesu.  Darbgalds tiek izmantots Amatu centra nodarbībās, kas notiek Druviena spamatskolā katra mēneša pirmajā piektdienā un sestdienā, kā arī Kokļu darbnīcā kokļu izgatavošanā. 

Novembra Amatu centra nodarbībās pie mums viesojās valdorfpedagoģe Natālija Kuzminova no Rīgas. Skolotājas sapnis bija – atrast Latvijā meistaru un vietu, kur varētu izgatavot psaltēriju. Pslatērijs ir stīgu mūzikas instruments, kuru spēlē ar lociņu vai strinkšķina ar pirkstiem. Tā skaņa ir ļoti tīra un maiga.

Psaltēriju definē kā cītaru grupas instrumentu, ko parasti spēlē strinkšķinot un kam raksturīga grebta vai kastesveida (no dēlīšiem veidota) uzbūve. Viduslaikos Eiropā psaltēriji parādās lielā formu daudzveidībā – kā trijstūris, četrstūris, trapece, spārns vai t. s. cūkasgalva. Tie bijuši diezgan populāri līdz pat 15.–16. gadsimtam, kad, visticamāk, nav vairs bijuši piemēroti arvien hromatiskākajai mūzikai vai arī devuši ceļu apgriezienus uzņēmušajai taustiņinstrumentu attīstībai. Vienlaikus gan tika modernizēti arī paši psaltēriji – ieviests lielāks stīgu skaits, dubultstīgas, stīgu korpusu sadalošie tiltiņi u. tml. Tomēr  tie tika spēlēti arvien retāk. Kopš 20. gadsimta otrās puses senie Eiropas psaltēriji  atdzimst, tiek rekonstruēti un spēlēti senās mūzikas ansambļos. Vārds “psaltērijs” varētu būt nācis no grieķu psallein – strinkšķināt ar pirkstiem.

Skolotāja Natālija uzskata, ka psaltērijs ir viens no tiem mūzikas instrumentiem, ar kuru bērniem jāsāk apgūt muzicēšana sprasmes. Druvienas Amatu centrā meistars Viktors Černoglazovs  izgatavoja šādu mūzikas instrumentu, un skolotāja Natālija savā mūzikas studijā uzsāks bērnu apmācību psaltērija spēlē.

Psalterijs_3

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: