Druvienā tiešām viss notiek!

Arī Druvienā viss iesāktais turpinās. Amatu centrā vietējās rokdarbnieces turpina aust, pērļot, gatavot dažādas piespraudes no auduma un atlasa lentām. Kokapstrādes darbnīcā top nākošais psaltērijs un pirmā lira. Druvienas amatniece – klūgu pinēja uzdrīkstējusies savus darbiņus piedāvāt amatnieku veikalā Gulbenē.  Cerams, ka būs vēl citi, kuri viņai pievienosies, jo esam guvuši atbalstu Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu organizēšanas projektu konkursā, kas dos mums iespēju uz vietas Druvienā organizēt kursus vienkāršās grāmatvedības apguvei. Līdz ar to mūsu amatnieki un mājražotāji apgūs zināšanas vienkāršajā grāmatvedībā, kas rosinās viņus reģistrēties kā pašnodarbinātajiem, uzsākt savu uzņēmējdarbību. Kursi sāksies jau janvārī.

Arī jaunieši guvuši atbalstu Gulbenes novada jauniešu iniciatīvas projektu konkursā un uzsāks paaudžu sadarbības projekta realizāciju. Jauniešu iniciatīvas grupa “Solis” dosies pie vecajiem druvēniešiem, uzklausīs viņu atmiņas, filmēs, kā rezultātā taps filma par Druvienu. Videomateriāls un atmiņu pieraksti tiks iekļauti Druvienas Vecās skolas – muzeja fondos. Kopā ar vecajiem cilvēkiem jaunieši spēlēs arī dažādas galda spēles, palīdzēs viņiem saimnieciskos darbos.

Ar šo nedēļu Druvienas kultūras namā sākas vokāli instrumentālās studijas drabs. Piesaistot Eiropas finansējumu, biedrība “Pērļu zvejnieki” realizējusi projektu, kā rezultātā Druvienas bērniem un jauniešiem paveras vēl viena iespēja muzicēšanas prasmju attīstībai un jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai.

Bet nevaru nepieminēt arī mūsu skolas Ziemassvētku pasākumu, kurā tika iesaistīti visi skolēni un skolotāji, vairāki vecāki. Tas bija muzikāls uzvedums “Ceļā pie Laimes lāča” – ar dziesmām un dančiem. Galvenā šī uzveduma pievienotā vērtība – kopības sajūta, katra bērna ieguldījums kopīgajā procesā. Bija labs semestra noslēgums un gandarījums par vēl vienu bagātu gadu mūsu skolas dzīvē.

Ar mīļu sveicienu, Velga Černoglazova, Druvienas pamatskolas direktore

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: