Puze: Bez pagātnes nav nākotnes

vec_puziniŠādu projektu Puzes pagastā ar SFL atbalstu īstenoja Puzes attīstības veicināšanas biedrība „Niedre” sadarbībā ar bērniem un jauniešiem no Puzes pamatskolas, Puzes pagasta pārvaldi, biedrību „Samarietis” un Puzes pagasta bibliotēku. Galvenais, ko vēlējāmies paveikt, bija veicināt Puzes pagasta 20. gs. pirmās puses lokālās vēstures apzināšanu, izpēti un izpratni par vēsturiskajiem notikumiem, iesaistot visu paaudžu pagasta iedzīvotājus, tā stiprinot piederības sajūtu savam pagastam, novadam, Latvijas valstij.

Darba gaitā ir papildinātas zināšanas par ciema, pagasta vēsturi, ievērojamiem cilvēkiem laiku lokos, iegūta informācija par mājām, kas vēl ir un ir bijušas Puzes pagasta teritorijā, par ļaudīm, kas šajās mājās dzīvojuši. Lai to sekmīgi panāktu, projekta īstenotāji veica iedzīvotāju aptaujas, pabija daudzās Puzes pagasta mājās, vēstures liecību izzināšanā un saglabāšanā, iesaistot dažādu paaudžu Puzes pagasta iedzīvotājus. Lielāko darba apjomu paveica Ginta Roderte un Aina Picalcelma, viesojoties pužiņu mājās un apkopojot informāciju par 306 mājām Puzes pagastā, no kurām vēl saglabājušās 138. Darba rezultātā Puzes bibliotēka ieguvusi vairākas skaisti nofor mētas mapes ar šo informatīvo materiālu, kas ikvienam dos iespēju ielūkoties Puzes pagasta māju vēsturē.

Lai veicinātu bērnu un jauniešu lokālās identitātes stiprināšanu, arī viņus piesaistīja projekta norisē. Biedrība „Samarietis” radīja konkursa „Pa pēdām Puzes vēsturē” nolikumu ar mērķi – veicināt patriotismu, lepnumu par savu pagastu, pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas, piedāvāt skolēniem iespēju dot pagasta vēsturiskajam mantojumam savu ieguldījumu.

Konkurss norisinājās 3 kārtās, 1. kārtā skolēniem 10 fotogrāfijās bija jāatpazīst dažādi objekti Puzes pagastā, uzrakstot saistošu informāciju par tiem. 2. kārtā skolēni paši varēja izvēlēties kādu Puzes fotogrāfiju, aprakstot redzamos dabas objektus, celtnes, cilvēkus. 3.kārtā skolēni iesniedza literāru sacerējumu par vietām vai cilvēkiem Puzē. Konkursā 1. vietu ieguva Arta Roderte, ar labiem panākumiem konkursā piedalījās Kristiāna Apsīte, Sintija Neilande un Oksana Gorbaļova, iegūstot labas pārsteiguma balvas. Taču ne jau balvas ir galvenais meiteņu ieguvums, daudz nozīmīgāk jāvērtē viņu iegūtās zināšanas, ieguldītais darbs konkursa laikā, kā arī pārliecība par sava pagasta spēku, kā to skaisti raksturo Arta: „Tikai Puzē visdaiļākās meitas un stiprākie vīri, tikai Puzē saule spīd spožāk, tikai Puzē dārzi viszaļākie, un lauki visplašākie, tikai Puzē ezeri vistīrākie un meži visbiezākie, tikai Puzē zostiš un kummiš, speķroš un cūkrāceņ, tikai Puzē ir manas mājas un ģimene”. Cik jauki būtu, ja mēs un mūsu bērni šādi varētu teikt vēl gadu desmitiem un simtiem.

28. novembrī uz projekta noslēguma pasākumu ieradās daudzi Puzes pagasta iedzīvotāji, jo bija paredzēta skolēnu konkursa uzvarētāju paziņošana un projekta rezultātu nodošana sabiedrībai. Skaidrīte Bruhanova bija sagatavojusi fotogrāfiju sēriju par mūsu pagastu, rosinot ikvienu iemīlēt Puzes pagastu, ieraudzīt skaistus Puzes pagasta dabas objektus, celtnes…Tiešām, ir pietiekami daudz jauku vietu mūsu pagastā, bet, man šo materiālu noskatoties, palika pavisam skumji, jo daudz ir arī mūsu pagastā pussagruvušu ēku un nesakoptu stūrīšu, par kuriem noteikti varētu teikt: reiz bija… un tas nemaz nav tik ļoti sen, esmu Puzes pagastā trīsdesmit septīto gadu, cilvēka mūžā tas ir pietiekami ilgs laika periods, bet pagasta celtnēm nu gan nē, un skumji ir vērot, kā tās pamazām pārvēršas par graustiem.

Pasākumā izskanēja aicinājums skolēniem runāt ar vecākiem un vecvecākiem par Puzes pagastā piedzīvoto un pieredzēto, pierakstīt atmiņu stāstījumus. Par pēdējiem gadu desmitiem var vēl pastāstīt daudzi pagasta iedzīvotāji, bet vecāko paaudzi, kas pieredzēja kara šausmas, kas pārdzīvoja kolhoza laikus no to pirmsākumiem līdz likvidācijai, jau esam zaudējuši, tikai neliela daļa mūsu pagasta iedzīvotāju ir, pārkāpuši 90 gadu slieksni.

Brīvprātīgā žurnāliste Puzes pagastā Māra Kraule

aina_pic interesenti konk_uzvaret nov_pasak_puze

komentāri


  • Pati piedaloties konkursā ”Pa pēdām Puzes vēsturē” ieguvu daudz ko jaunu, noderīgu kā arī atsaucu atmiņā to ko sen, sen biju dzirdējusi no tuviniekiem, radiem, draugiem un paziņām. Manuprāt vel kādu gadu vajadzētu rikot šāda tipa konkursus kas iepazīstin Puzes skolēnus ar vēstrur, Puzes vesturi. Tikai žēl ka konkursā no visas skolas piedalijās tikai četras meitenes, manuprāt arī zēniem šī informācija par Puzi ir svarīga un kur nu vel meitenēm.

Tavs viedoklis ir svarīgs: