Mēneša arhīvs: December, 2013

Ziemsvētku gaidīšanas laiks Izvaltā

IMG_1815.wAiz loga pirmās sniegpārslas virpuļojot aicina domāt par Ziemsvētku tuvošanos. Aktīvi rosās gan mazie, gan lielie. Notiek radošās Ziemsvētku darbnīcas: visi zīmē, griež un līmē. Pēc burvju mājiena telpas pārvēršas par pasaku namiņiem. Bērnu rokās baltā papīra lapa pārtop par krāsainu sniegpārsliņu, kura ietver nākamā gada simbolu – zirdziņu. Starojošo acu skatieni un ilgas pēc Ziemsvētku brīnuma, pārpilda šīs skaidrās bērnu dvēselītes. Turpināt lasīt…

Vārkavā apgūst datorprasmes un gatavojas ziemassvētkiem

PC092872Vārkavas pamatskolā darbi joprojām kūsā. Jau 3. decembrī sākās bezdarbnieku apmācība darbam ar datoru. Šī apmācība notiek NVA Un ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” ietvaros, un tās īstenošanai tiek izmantoti SFL iniciatīvas ietvaros sagādātie datori – tātad ieguldījumu ilgtspēja ir acīm redzama. Vietējie kopienas iedzīvotāji apmierināti, jo apmācības notiek tuvu mājām un nav katru dienu jābrauc uz Preiļiem. 2014. gada 20. janvārī kursanti kārtos pārbaudes darbu un iegūs apliecību par apgūto programmu. Turpināt lasīt…

Veselīga dzīvesveida popularizēšana Stabulniekos turpinās

PC020746w26.novembrī pie mums notika meistarklases lekcija par veselīgu dzīvesveidu, zāļu tējām, dabas velšu sīrupiem, uzlējumiem un visu, kas ar to saistās. Šo meistarklasi vadīja dabas lietu pārzinātāja Zeltīte Kaviere. Ne tikai saistošais stāstījums, bet veselīgo uzlējumu un sīrupu degustācija ļāva aizdomāties par to, kā no dabas produktiem, kas mums aug apkārt pļavās, mežos, grāvmalās, mēs varam sagatavot veselībai noderīgas lietas. Nu, piemēram, nauduļa uzlējumi, klinģerīšu uzlējums, priežu pumpuri medū, ceļmallapu konfektes, pieneņu ziedu sīrups un medus – tie varētu būt neaizstājami palīgi mūsu imunitātes stiprināšanā. Turpināt lasīt…

Pužiņa darbi turpināsies

17Gads aizskrējis nemanot un arī SFL finansētais projekts „Pužiņš atklāj jaunus darbus” ir galā. Šis laiks ir bijis notikumiem bagāts, katrs mēnesis projekta dalībnieku dzīvē ir nesis jaunus iespaidus. Interesenti ir apguvuši prasmes gan darboties ar elektrību, gan remontēt telpas, gan gatavot mēbeles un ēvelsolus, gan izveidot mērogotos modeļus. Vēl tikai pirms pāris nedēļām nodarbību apmeklētājiem bija pēdējā nodarbība „Mūsu rokās koks par skaistu lietu top!” pie pasniedzēja Aivo Kriņģeļa. Kas patika un ko darīja, lai stāsta paši apmeklētāji: Turpināt lasīt…

Kā veicas ar kopienas skolas radīšanu: SFL konferences ieraksti

Latvijā sāk atdzimt skola kā kopienas sirds un resurss, tikai nu jau pavisam citā, mūsdienīgā kontekstā. Par to ikviens klātesošais varēja pārliecināties 29. novembrī, kad notika SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” izvērtējuma konference. Pretēji pagaidām valdošajām cilvēku plūsmas tendencēm, aizvien vairāk jaunu, mērķtiecīgu un darbīgu ģimeņu, kuras sabiedrībā pieņemts uzskatīt par „veiksmīgām”, izvēlas dzīvot lauku vidē, jo arī tur spēj būt pasaules notikumu epicentrā, vienlaikus saglabājot harmoniju un humānu mērogu ikdienas dzīvei. Turpmāk – konferences video.

Lai viņiem būtu kur dzīvot un iedzīvoties, nepietiek ar skaistu dabas skatu. Vajadzīgi arī citi darbīgi, atvērti ļaudis, kuri kopā veido uzņemošu, dinamisku kopienu.

Un šajā kopienā nepieciešama skola – bērniem un pašiem, kā attīstības, izziņas, dalīšanās un kopā būšanas vieta un simbols.

Par to, cik tālu Latvijā kopienu skolu veidošanā esam tikuši paši, kādas izredzes paver valsts politika un kas vēl jārāda un jāskaidro, pieredzē un domās dalījās pedagogi, pašvaldību pārstāvji, biedrību aktīvisti un citi, kuri piedalījās konferencē. Ar tās gaitu varat iepazīties pievienotajos ierakstos.

Konferences atklāšana

Ieva Morica, SFL programmu direktore
Ilona Raugze, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece
Ineta Īvāne, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktores vietniece
Aldis Adamovičs, Preiļu novada domes priekšsēdētājs

YouTube Preview Image

Konferences atklāšana

Aija Tūna, SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” vadītāja
YouTube Preview Image

Iniciatīvas ietekmes izvērtējums

Evija Kļave, Baltijas Sociālo zinātņu institūta valdes locekle, vadošā pētniece

YouTube Preview Image

Skola kā kopienas resurss plašākā lauku attīstības kontekstā

Valdis Kudiņš, SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” darba grupa
Laura Miķelsone, Brocēnu vidusskola
Svetlana Ziepniece, Tirzas pamatskola Gulbenes novadā
Žanna Ļaha, brīvā laika pavadīšanas centrs „Upmala” Dagdas novadā

YouTube Preview Image

Uzņēmējdarbība, nodarbinātība, resursu atklāšana un vairošana

Jānis Baltačs, SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” darba grupa
Dina Meistere, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
Linda Krūmiņa, biedrība „Iespēju durvis” no Beverīnas novada
Una Reķe, Sikšņu pamatskola Apes novadā

YouTube Preview Image

Līdzdalības kods

Ausma Pastore, SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” darba grupa
Inese Benjava, Nagļu daudzfunkcionālais centrs Rēzeknes novadā
Silvija Ločmele, Briežuciema pamatskola Balvu novadā
Anete Ziepniece, biedrība “KāpNes” no Tirzas Gulbenes novadā

YouTube Preview Image

Ģimenes un bērni – kopienas ilgtspējas apdrošināšanas polises

Aija Tūna, SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” vadītāja
Dzintra Auzāne, Valkas novada pašvaldība
Edīte Grudule, Murmastienes pamatskola Varakļānu novadā
Anda Lejniece, Revita Kraule, Puzes pamatskola Ventspils novadā

YouTube Preview Image

Ieva Kalve,  Rosīties-rosināt-saņemties-uzņemties – četri svarīgie veiksminieka balsti

YouTube Preview Image

Esam iemācījušies runāt vienā valodā ar pārējiem iedzīvotājiem

Nule notikusī iniciatīvas konference atspoguļota arī laikrakstā “Izglītība un Kultūra”, un vien no gūtajām atziņām – nu skola labāk komunicē ar apkārtējiem ļaudīm, tai skaitā skolēnu vecākiem, kas, savukārt, palīdz veidot drošu un atbalstošu klimatu mācībām un sasniegumu gūšanai. Par šo un citu lasiet, iesakiet citiem un sazinieties ar pašiem pārmaiņu ieviesējiem; viņu pieredze ir mūsu visu kopīgais kapitāls. I&K-par-parmainusskolu-konferenci

Puze: Bez pagātnes nav nākotnes

vec_puziniŠādu projektu Puzes pagastā ar SFL atbalstu īstenoja Puzes attīstības veicināšanas biedrība „Niedre” sadarbībā ar bērniem un jauniešiem no Puzes pamatskolas, Puzes pagasta pārvaldi, biedrību „Samarietis” un Puzes pagasta bibliotēku. Galvenais, ko vēlējāmies paveikt, bija veicināt Puzes pagasta 20. gs. pirmās puses lokālās vēstures apzināšanu, izpēti un izpratni par vēsturiskajiem notikumiem, iesaistot visu paaudžu pagasta iedzīvotājus, tā stiprinot piederības sajūtu savam pagastam, novadam, Latvijas valstij. Turpināt lasīt…

Kas labi sācies, labi arī jāpabeidz

DSC_0013 tā varētu teikt par SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projektu „Ar jaunām idejām uz pārmaiņām” Līvānu novadā. 22. novembrī plkst.15.00 Līvānu novada kultūras centra kamerzālē notika projekta noslēguma pasākums Jersikas un Rožupes kopienu iedzīvotājiem. Kopā uz pasākumu bija ieradušies gandrīz 60 cilvēki. To starpā projekta dalībnieki, projekta direktore, Jersikas un Rožupes skolu direktori, projekta koordinatori, izglītības pārvaldes pārstāves, abu pagastu pārvalžu vadītāji un citi interesenti. Turpināt lasīt…

Tirza: esam atvēruši skolas durvis un arī savas sirdis vietējai sabiedrībai

2012_SM2S_20_tirza nosl.k.25.11.13.25.novembrī projekta īstenotāji, atbalstītāji, sadarbības partneri sapulcējās uz Projekta „Iespējas visiem” noslēguma konferenci skolā. Skatījāmies jauniešu veidoto filmu „Iespējas visiem – mīts vai realitāte?”, dalījāmies atziņās un plānojām turpmāku attīstību. Visu vienojošā atziņa ir – tagad mēs zinām, ka mums te ir forši! Bet iespējas jāmācas ieraudzīt un izmantot. „Cilvēkiem (un arī skolai) ir radusies pārliecība, ka esam vajadzīgi vietējai kopienai. Pagasta cilvēki neiesūno, bet iegūst stimulu darboties un gūst no tā prieku. Mēs ieguvām lielāku ticību, ka arī šeit Tirzā kaut kas notiek un attīstās. Turpināt lasīt…

Baltinavā sava Ģimeņu skoliņa

100_74732013. gada oktobrī – novembrī pirmsskolas vecuma bērnu vecākus ar savām atvasītēm uz kopīgu darbošanos aicināja Ģimeņu skola Baltinavas vidusskolā. Ģimeņu skola  tika organizēta, lai izglītotu pirmsskolas vecuma bērnu vecākus, sniegtu atbalstu pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgi attīstītas personības veidošanai un sagatavošanai skolai, un pilnveidotu materiālo bāzi pirmsskolas vecuma bērnu nodarbībām. Turpināt lasīt…